chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Takuu- ja huoltotiedot

Kuluttajatuotteet

Kahden (2) tai viiden (5) vuoden rajoitettu Takuu

GN Audio ("GN") takaa tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä ostaneelle loppukäyttäjälle, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja alla olevien ehtojen ("Takuu") mukaisesti rajoitetulle ajanjaksolle ("Takuuaika") seuraavasti:

 • Kuluttajatuotteet: kaksi (2) vuotta tuotteen ostopäivästä
 • Jabra Steel: viisi (5) vuotta tuotteen ostopäivästä

Rajoitettu kahden vuoden Takuu on voimassa myös Jabra Elite korvaaville korvanapeille, latauskotelolle ja langattomalle latausalustalle.

 

Kolmen vuoden rajoitettu Takuu hikoilua koskien

Voimassa seuraaville tuotteille: Jabra Elite Sport, Jabra Sport Coach, Jabra Sport Pace, Jabra Sport Pulse ja New Balance PaceIQ

Rajoitetun kahden (2) vuoden Takuun lisäksi yllämainituille nimenomaisille tuotteille on voimassa kolmen (3) vuoden rajoitettu Takuu suoraan hikoilusta aiheutuvia tuotevikoja varten alla esitettyjen ehtojen mukaisesti ("Rajoitettu takuu") ostohetkestä lähtien, kun tuote on rekisteröity Jabralle ilmaisen Jabra Sport Life -sovelluksen kautta, tai jälleenmyyjän New Balance PaceIQ:ta koskevan ostotositteen perusteella.

GN:n rajoitettu kahden (2) vuoden ja rajoitettu kolmen (3) vuoden Takuu on voimassa ostohetkestä lähtien ("Takuuaika") valtuutetun jälleenmyyjän ostotositteen tai New Balance PaceIQ -jälleenmyyjän ostotositteen perusteella. Rajoitettu kolmen (3) vuoden Takuu vaatii lisäksi, että tuote on rekisteröity Jabralle ilmaisen Jabra Sport Life -sovelluksen kautta (New Balance PaceIQ:n osalta vaaditaan vain ostotosite).

Rajoitettu Takuu koskee myös korvaavia korvanappeja.

 

Takuuehdot

GN korjaa tai vaihtaa (GN:n yksinomaisen harkinnan mukaan) tuotteen tai vialliset osat ("Takuuhuolto"). Jos korjaus tai vaihto ei ole kaupallisesti järkevää tai sitä ei voida suorittaa kohtuullisessa ajassa, GN saattaa tehdä päätöksen palauttaa sinulle kyseisen tuotteen ostohinnan. Ellei GN muuta ilmoita, viallinen tuote on palautettava ja vastaanotettava GN:n varastolla ennen korvaavan tuotteen lähettämistä.

GN pyrkii vähentämään ympäristöjätteiden määrää, joten tuote saattaa sisältää uudelleen muokattuja laitteita, joissa on käytettyjä komponentteja. Osa näistä voi olla muokattuja. Käytetyt komponentit täyttävät GN:n korkeat laatuvaatimukset sekä tuotetehokkuus- ja luotettavuusmäärittelyt. Korvaavat osat tai komponentit siirtyvät GN:n omaisuudeksi.

 

Takuuhuollon järjestäminen

Ota takuuhuollon järjestämistä varten yhteyttä siihen valtuutettuun jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen, tai vieraile tukisivustollamme saadaksesi lisätietoa takuuhuollosta. Tuote täytyy palauttaa valtuutetulle jälleenmyyjälle mahdollisuuksien mukaan sen alkuperäisessä pakkauksessa tai samalla tavalla suojaavassa muussa pakkauksessa.

Takuuhuollon yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 1. Viallinen tuote
 2. Ostotodistus, josta käy selvästi ilmi jälleenmyyjän nimi ja osoite, ostopäivä, tuotetyyppi ja
 3. palautuksen syy.

 

Takuun rajoitus

Tämä Takuu koskee ainoastaan käyttöön, ei kaupalliseen jälleenmyyntiin, ostettuja tuotteita. Se ei koske avatuissa laatikoissa ostettuja tuotteita, jotka on myyty "siinä kunnossa kuin ne ovat" ilman takuuta.

Rajallisesti kestävät kuluvat osat ja lisälaitteet, jotka kuluvat normaalissa käytössä, kuuluvat Takuun piiriin ainoastaan silloin, kun ne todetaan viallisiksi tai rikkinäisiksi ostettaessa. Näihin kuuluu muiden muassa:

 • Tavalliset USB-johdot
 • Korvatoppaukset
 • Korvasovittimet
 • Kuulokkeiden silikonisuojus
 • Korvasangat
 • Korvapehmusteet
 • Moduulipistokkeet
 • Kotelot/pussit
 • Sovittimet
 • Mikrofonin tuulisuojat
 • Koristeviimeistykset
 • Irrotettavat akut

Mikäli kuluva osa tai lisälaite ei toimi neljäntoista (14) päivän sisällä ostopäivästä, sen katsotaan olleen viallinen tai rikki ostettaessa.

Takuu ei ole voimassa, mikäli tehtaan kiinnittämää sarjanumeroa, päivämäärämerkintää ja/tai tuote-etikettiä on muokattu tai ne on poistettu tuotteesta.

Tämä Takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka aiheutuvat (a) vääränlaisesta varastoinnista, väärinkäytöstä; onnettomuudesta tai laiminlyönnistä, kuten tuotteen pinnan fyysiset vauriot (halkeamat, naarmut, jne.), jotka aiheutuvat väärinkäytöstä; (b) kosketuksesta nesteeseen, veteen, sateeseen, korkeaan kosteuteen tai kovaan hikoiluun, hiekkaan, maa-aineeseen ja vastaaviin, korkeaan kuumuuteen tai ruokaan, ellei Rajoitettu takuu kata tätä (c) tuotteen tai lisälaitteen käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin tai niiden käytöstä virheellisesti tai epänormaaleissa olosuhteissa tai (d) muista GN:stä johtumattomista syistä, kuten kuulokemikrofonin tai korvanappien katoamisesta.

Takuu ei kata vahinkoa, joka on aiheutunut virheellisestä käytöstä tai jos laitetta huolletaan, se asennetaan tai sitä yritetään korjata kenenkään muun kuin GN:n tai GN-takuutyöhön valtuutetun GN-kumppanin toimesta. Valtuuttamattomat korjaukset mitätöivät Takuun. Tämä Takuu ei kata vikoja tai vahinkoja, jotka aiheutuvat siitä, että laitetta käytetään yhdessä ei-GN-tuotemerkityn tai sertifioidun tuotteen, lisälaitteen tai muun oheislaitteen kanssa.

Takuu ei koske tuotteita, joita ei ole ladattu kuuteen (6) kuukauteen. Mikäli tuotteen akkua ei ole ladattu kuuteen (6) kuukauteen, tuote ei välttämättä toimi ihanteellisesti eikä ole tehokas käytettäessä pitkiä aikoja. GN ei tarjoa mitään takuuta kyseiseen suorituskykyyn liittyen.

Takuu ei kata tuotteita, jotka ovat kadonneet ja joita ei pystytä paikantamaan ilmaisiin Jabra Sound+/Jabra Assist -sovelluksiin sisältyvän Find My Jabra -ominaisuuden avulla, tai ilmaiseen Jabra Sport Life -sovellukseen sisältyvän Find My Headphones -ominaisuuden avulla.

TÄMÄN TAKUUN MUKAISET KORJAUKSET TAI TUOTTEEN KORVAUKSET OVAT OSTAJAN AINOAT HYVITYSMAHDOLLISUUDET. GN EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISESTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TUOTETTA KOSKEVAN TAKUUN RIKKOMISESTA. ELLEI LAKI TOISIN MÄÄRÄÄ, TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT NIMENOMAISET JA OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUTTA SEURAAVAT MUTTA RAJOITTUMATTA NIIHIN: TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

Huomautus

Takuu suo sinulle erityisiä laillisia oikeuksia. Sinulla saattaa sijainnistasi riippuen olla muita oikeuksia. Joillakin hallintoalueilla ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen rajoitusta tai poissulkemista, joten yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä ole voimassa sinun kohdallasi. Takuu ei vaikuta sovellettavien kansallisten tai paikallisten lakien tarjoamiin lakiperusteisiin oikeuksiin.

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia, ja GN käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut merkit ja tuotenimet ovat niiden omistajien omaisuutta.