chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra ömür sonu politikası

Profesyonel iletişim çözümlerinde pazar lideri olan Jabra, müşterilerinin iletişim ihtiyaçlarını yarın da karşılamaya devam edip uzun süre kullanılabilecek inovatif ürünler geliştirme çabalarına kendini adamış bir markadır.

Geleceğe yönelik tasarlanmış az sayıda, esnek ve ekonomik platformlardan oluşan bir ürün portföyünü oluşturmak, Jabra’nın uzun vadeli bir stratejisidir. Gelişmiş özellik ve fonksiyonlara sahip yeni ürünler geliştirildikçe eski ürünlerin üretimden kaldırılması, bu stratejinin önemli bir parçasıdır.

Jabra, bir ürünün veya ürün serisinin sonlandırılmasına karar verildiğinde, müşterilerimizin ürün planlama stratejilerini oluşturmalarına fırsat tanımak için, Üretim Sonu’nu (ÜS), esas ÜS tarihi gelmeden en az üç ila altı ay önceden bildirir (bildirinin zamanı, bölgesel yükümlülüklere ve zorunluluklara bağlıdır). ÜS tarihi bildirilmiş ürünlerin ve/veya ürün serilerinin ticari satışına, Jabra’nın ve iş ortaklarının stokları tükenene kadar devam edilecektir.

Son cihaz satıldığında, Ürün Bakım Süresi başlar; bu süre, ürünün garanti süresinin sonuna kadar devam eder. Ürün, ürünün garantisinin sona ermesiyle birlikte, Ömür Sonu’na (ÖS) ulaşır.

Jabra, bu geçişin mümkün olduğunca kolay olmasını sağlamak için, geçiş dönemi ve önemli tarihlerle ilgili bilgilendirmeleri zamanında yapma çabası içerisindedir. Bu Ömür Sonu politikasının geliştirilmesindeki sebep, Jabra’nın yeni ve uzun süre kullanılabilecek ses çözümlerine geçişlerinde müşterilerine destek olabilmektir.

 

Terimlerin açıklamaları

ÜS:Jabra, belli bir ürün serisinin ve/veya ürünün Üretim Sonu tarihi geldiğinde, ilgili ürün serisini ve/veya ürünü artık üretmeyecektir. Bu ürünlerin ve/veya ürün serilerinin ticari satışına, Jabra’nın ve iş ortaklarının stokları tükenene kadar devam edilecektir.
Ürün Garanti Süresi:Jabra, tıpkı satış döneminde olduğu gibi, ÜS tarihinden sonra da müşterilerine destek sağlamaya devam etmektedir. Ürün Bakım Süresi, ÜS tarihinde başlar ve ürünün garanti süresinin bitimine kadar sürer. Aksesuarlar, bu dönemin tümü boyunca satın alınabilinir.
ÖS:ÖS tarihi, Ürün Bakım Süresi’nin sonudur. Ürün, ÖS tarihinden sonra kullanılmayan ürün olarak kabul edilir ve artık geliştirilmez, onarılmaz, garanti dışıdır ve ürünle ilgili herhangi bir destek sağlanmaz.