chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
UYARI VE DUYURU - KABLOLU VE KABLOSUZ
AVRUPA, ORTA DOĞU, AFRİKA VE ASYA PASİFİK

Güvenliğin tanımı

GN Audio A/S (“GN”), emniyet ve rahatlığınız için güvenli ses seviyesi sağlamak ve ürünün ülke güvenlik standartlarına uygun kullanıldığını garantilemek amacıyla, tasarlanan bu üründe koruyucu önlemler almıştır. Sadece kapalı mekanda kullanılabilir.
SES ÜRÜNÜ UYARISI!
UZUN SÜRE YÜKSEK SES SEVİYESİNE MARUZ KALMAK DAİMİ İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR. SES SEVİYESİNİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA DÜŞÜK TUTUN.
Bu ürün yüksek ses seviyesi ve çok tiz ses çıkartabilir. Yüksek ses seviyesi ve çok tiz sese maruz kalmak daimi işitme kaybı veya hasarına sebep olabilir. Ses seviyesi kullanım koşullarına göre değişebilir; örneğin telefonun türü, ses seviyesi alımı ve ayarları ve ortam gibi. Ürünü uzun süre yüksek ses seviyesinde kullanmaktan kaçının. Bu ürünü kullanmadan önce aşağıdaki Güvenlik Talimatları'nı okuyun.
Ses ürünü güvenlik talimatları:
1. Kullanımdan önce:
 • Ürünü kullanmadan önce hoparlör ses seviyesini en düşük seviyeye getirin.
 • Varsa, mikrofonlu kulaklığı takın.
 • Ses seviyesi kontrolünü yavaşça rahat işitebileceğiniz bir seviyeye ayarlayın.
2. Kullanım esnasında:
 • • Ses seviyesini mümkün olan en düşük seviyede tutun ve ürünü gürültülü ortamlarda kullanmaktan kaçının.
 • Daha yüksek ses gerekiyorsa ses seviyesi kontrolünü yavaş yavaş yükseltin.
 • Kulaklarda çınlama ses seviyesinin çok yüksek olduğunun göstergesi olabilir.
 • Kulaklarınızda rahatsızlık veya çınlama hissederseniz mikrofonlu kulaklığı kullanmayı hemen bırakın ve bir doktora başvurun.
 • Yüksek ses seviyesinde uzun süreli kullanım daimi işitme kaybına sebep olabilir.
 • Bu ürünü odaklanmanızı gerektiren bir eylem esnasında kullanırken dikkatli olmanız önerilir.
Batarya ve şarj cihazı uyarısı
 • Üründe kullanılan bataryaya zarar verilmesi yangın veya kimyasal yanığa sebep olabilir.
 • Kılavuzda belirtilmediği sürece bataryayı değiştirmeye teşebbüs etmeyin.
 • Şarj cihazını sökmeye çalışmayın, elektrik çarpabilir.
 • Şarj cihazını çıkartırken kabloyu değil fişi çekin.
 • Şarj cihazını dış mekanda veya nemli ortamlarda kullanmayın.
Batarya ve şarj cihazı güvenlik talimatları
 • Ürününüzde şarj edilebilen batarya kullanılıyorsa, tam performans sağlamak için, bataryanın iki üç kez tam boşalma ve tam şarj olma döngüsünün gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • Bataryanızı sadece ürününüze özel şarj cihazıyla şarj edin. Başka bir batarya veya şarj cihazının kullanımı ürüne zarar verebilir veya kullanılamaz hale getirebilir ve garantiyi geçersiz kılar.
 • Tam dolu bir batarya zaman içinde şarjını kaybedebilir.
 • Ürünü sıcak veya soğuk ısılara maruz bırakmak, kapasite ve ömrünü azaltabilir.
 • Ürünü, ürünle birlikte verilen talimatlara göre şarj edin.
 • Bazı ürünler şarj sırasında kullanılamaz.
Genel güvenlik bilgisi
 • Aşırı kötü hava koşullarında veya uzun süre kullanmadığınızda ürünü fişten çıkarın.
 • Çocuklardan uzak tutun. Bu paket, çocuklar için tehlikeli olabilecek küçük parçalar içermektedir.
 • Ürünü sökmeyin veya içine bir şeyler sokmayın. Bunu yapmak yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek kısa devre yaratabilir.
 • Ürünü sadece yetkili satıcı veya teknik servisler açabilir, tamir edebilir veya sökebilir. Ürününüzün herhangi bir parçasının yenilenmesi gerekirse yerel satıcınıza başvurun.
 • Mikrofonlu kulaklığınızı yağmur, nem ve diğer sıvılara maruz bırakmayın.
 • Ürününüzü ve tüm kablolarını, çalışan makinelerden uzak tutun.
 • Kabloyu zarar görmekten veya sıkışmaktan koruyun.
 • Ürün aşırı ısınırsa, düşürülür veya zarar görürse, kablosu veya fişi hasarlıysa veya bir sıvı içine düşürüldüyse kullanmayı hemen bırakın ve GN ile iletişime geçin.
 • Ürünü kuru veya düşük nemli ortamlarda CRT monitörlü bir bilgisayarla kullanırken dikkatli olunması önerilir. Elektrostatik boşalıma neden olmaması için monitörü kapatmadan önce ürünü çıkartın.
 • Kalp pili veya başka bir elektrikli tıbbi cihaz kullanıyorsanız, ürünü kullanmadan önce doktorunuza başvurun.
 • Elektrikli bir cihaz veya RF radyonun kapatılmasını gerektiren tüm işaret ve talimatlara uyun.
 • Tehlikeli patlayıcıların olduğu yerlerde kullanmayın.
 • Ürün, batarya ve şarj cihazını yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

Genel bakım
 • Ürün veya şarj cihazını temizlemeden önce fişten çıkarın.
 • Ürünü kuru veya hafif nemli bir bezle silerek temizleyin. Kablo ve şarj cihazının tozunu sadece kuru olarak alın.
 • Ürün veya şarj cihazını nem veya sıvılara maruz bırakmayın.
AVRUPA duyurusu
Bu ürün, R & TTE Direktifi (99/5/EC) hükümlerine göre CE işareti taşımaktadır. GN Audio A/S, bu ürünün 99/5/EC Direktifi'nin temel şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu, bu belge ile beyan etmektedir.
Sadece R&TTE Class 2 ekipmanı için: Bu cihaz AB'de kullanım içindir

Kablosuz ve kablolu hoparlörler

UYARI!

AVRUPA, ORTA DOĞU ve AFRİKA
Uzun süre yüksek ses seviyesine maruz kalmak, daimî işitme kaybına neden olabilir. Ses seviyesini mümkün olduğunca düşük tutun ve hoparlörleri yüksek ses seviyesinde uzun süreli kullanmaktan kaçının. Hoparlörleri kullanmadan önce aşağıdaki Güvenlik Talimatları'nı okuyun.

Ürünü Kullanırken Güvenlik Talimatları'na Uyarak İşitme Kaybı Riskini Azaltabilirsiniz:

 • Hoparlörü bağlarken ses seviyesi kontrolünü en düşük seviyeye getirin, sonra
 • Ses seviyesi kontrolünü, yavaşça, rahat işitebileceğiniz bir seviyeye ayarlayın.
 • Ses seviyesini mümkün olan en düşük seviyede tutun,
 • Daha yüksek ses gerekiyorsa ses seviyesi kontrolünü yavaş yavaş yükseltin ve
 • Rahatsızlık hissederseniz veya kulaklarınızda çınlama olursa, hoparlörü kullanmayı hemen bırakın.
Sürekli yüksek ses seviyesine maruz kaldığınızda kulaklarınız bu ses seviyesine alışabilir ve belirgin bir rahatsızlık hissetmeden işitme duyunuza daimî hasar verebilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ!

 • Kalp pili veya başka bir elektrikli tıbbi cihaz kullanıyorsanız, ürünü kullanmadan önce doktorunuza başvurmalısınız.
 • Bu paket, çocuklar için tehlikeli olabilecek parçalar içermektedir. Ürünü, her zaman, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Poşetler veya içerdikleri birçok küçük parça, yutulduğunda boğulmaya neden olabilir.
 • Ürünü kesinlikle kendiniz sökmeye veya ürünün içine herhangi bir cisim sokmaya çalışmayın; bu, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek kısa devre yaratabilir.
 • Parçaların hiçbiri kullanıcılar tarafından değiştirilemez veya tamir edilemez. Ürünü sadece yetkili satıcı veya teknik servisler açabilir. Normal kullanım, yıpranma ve kırılma dâhil, herhangi bir sebepten dolayı ürününüzün parçalarının değişmesi gerekirse, satıcınızla iletişime geçin.
 • Ürününüzü yağmur, nem ve diğer sıvılara maruz bırakmayın.
 • Ürün kablolu bir ürünse kabloyu ürünün gövdesini etrafına sarmak dâhil kabloya gereksiz gerginlik veya gerilim uygulamaktan kaçının, aksi takdirde ürün hasar görebilir.
 • Eğer ürün çok ısınırsa, düşürüldüyse, hasar gördüyse veya bir sıvının içine düşürüldüyse kullanmayın.
 • Ürünü hiçbir zaman bir hava yastığı açılma alanının üzerinde bırakmayın veya orada muhafaza etmeyin; hava yastığı açılırsa bu durum ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 • Ürünü elden çıkarırken bu konudaki yerel standart ve yönetmeliklere lütfen uyun.
Aklınızda bulunsun: Her zaman emniyetli sürüş yapın, dikkat dağıtan şeylerden kaçının ve yerel yasalara uyun!
Motorlu bir araç kullanırken hoparlör kullanımı yerel yasalarca düzenlenebilir. Yerel yetkililere danışın. Tüm dikkatinizi gerektiren bir eylemde bulunuyorsanız, hoparlörünüzü kullanma konusunda tedbirli olun.
DÂHİLÎ BATARYANIN BAKIMI:
 • Ürününüzde şarj edilebilen bir batarya kullanılmaktadır. Yeni bir bataryadan tam performans sağlamak için, bataryanın iki üç kez tam boşalma ve tam şarj olma döngüsünün gerçekleşmesi gerekmektedir. Tam şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı bırakmayın, çünkü aşırı şarj bataryanın ömrünü kısaltabilir.
 • Eğer kullanılmazsa, tam dolu bir batarya zaman içinde şarjını kaybedebilir.
 • Ürünü sıcak veya soğuk yerlerde bırakmak bataryanın kapasite ve ömrünü azaltır; örneğin yazın veya kış koşullarında bir arabanın içinde kapalı bırakmak gibi.
 • Bataryayı her zaman 0°C ile 45°C arasında tutmaya gayret edin. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir ürün şarjı tamamen dolu olsa bile geçici olarak çalışmayabilir.
 • Batarya uyarısı!
 • "Dikkat": Üründe kullanılan bataryaya zarar verilmesi yangın veya kimyasal yanığa sebep olabilir. Zarar gören bataryalar patlayabilir.
 • Bataryanızı sadece size sağlanan ürününüze özel, onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.
 • Bataryalarınızı yerel düzenlemelere göre elden çıkarın. Mümkünse geri dönüştürün. Bataryayı evsel atık olarak veya ateşin içine atarak elden çıkarmayın, patlayabilir.
 • Kullanım kılavuzu veya hızlı başlangıç kılavuzunda belirtilmediği sürece, ürününüzün bataryası kullanıcı tarafından çıkartılamaz veya değiştirilemez. Bu tarz bir teşebbüste bulunmak ürüne zarar verebilir.

ŞARJ CİHAZININ BAKIMI:
 • Ürününüzü, size temin edilen AC adaptöründen başka bir cihazla şarj etmeye çalışmayın. Diğer şarj cihazlarının kullanımı, üründe hasara veya tahribata neden olabilir ve tehlikeli olabilir. Diğer şarj aletlerinin kullanımı, tüm onay veya garanti belgelerini geçersiz kılabilir. Onaylanmış mevcut donanımları öğrenmek için lütfen bayinize başvurun.
 • Ürünü, ürünle birlikte verilen talimatlara göre şarj edin.Önemli: Şarj durumu gösterge ışıklarının ne anlama geldiği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın. Bazı hoparlörler şarj sırasında kullanılamaz.Şarj cihazı uyarısı!

 • Güç kablosu veya herhangi bir eklentinin bağlantısını keseceğinizde, kabloyu değil, fişi tutun ve çekin. Hasarlı bir şarj cihazını asla kullanmayın.
 • Sizi tehlikeli elektrik çarpmasına maruz bırakabileceğinden, şarj cihazını sökmeye çalışmayın.
AB Beyanı
Bu ürün, R & TTE Direktifi (1999/5/EC) hükümlerine göre CE işareti taşımaktadır. GN Audio A/S, bu ürünün 1999/5/EC Direktifi'nin temel şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu, bu belge ile beyan etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.jabra.com adresine ziyaret edin.
Sadece R&TTE Class 2 ekipmanı için: Bu cihazın AB içinde kullanımı: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya. EFTA içinde kullanımı: İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn.