chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra PanaCast: Hyväksytyt kaapelit, jatkojohdot, USB-hubit

Jabra PanaCastin ja päätelaitteen tai telakan välisen yhteyden muodostamiseen ja pidentämiseen on useita tapoja. Alla on ajantasainen luettelo Jabra PanaCastin kanssa käytettäviksi hyväksytyistä kaapeleista, jatkojohdoista ja USB-hubeista.

Valitse malli

results
Loading animation