chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Sanasto

Tämä on Jabran ja BlueParrottin yhteinen sanasto.
Se sisältää joidenkin yleisesti käytettyjen Jabra- ja BlueParrott-termien määritelmät.
Etsi termiä aakkosellisen hakemiston tai hakupalkin avulla.

acoustic safety | akustinen turvallisuus

Toimenpiteet kuulon suojaamiseksi haitalliselta akustiselta melulta.

Active Noise Cancellation (ANC) | aktiivinen vastamelutoiminto (ANC)

Ei-toivotun matalataajuisen taustamelun vähentäminen elektronisen piirin avulla.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Bluetooth-profiili, joka mahdollistaa korkealaatuisten äänisignaalien, kuten musiikin, langattoman siirron kuulokkeen ja tuetun Bluetooth-laitteen välillä.

ambient noise | ympäristömelu

Taustamelu.

around-the-neck | kaulassa

Tarkoittaa kuulokemikrofonin käyttötapaa, johon liittyy niskapanta.

audio cable | audiokaapeli

Kaapeli, joka yhdistää kannettavat laitteet ja siirtää äänisignaaleja.

audio enhancer | äänenvahvistin

Laite, joka parantaa puhelun laatua pöytäpuhelimessa tai ohjelmistopuhelimessa.

audio jack | ääniliitäntä

Puhelinliitin, jota käytetään äänikaapelin kytkemiseen.

audio streaming | äänen suoratoisto

Reaaliaikaisen äänen, kuten musiikin, podcastien ja GPS-ohjeiden kuuntelu.

automatic volume control (AVC) | automaattinen äänenvoimakkuuden säätö (AVC)

Äänisignaalin äänenvoimakkuuden automaattinen säätö ympäristön melutasosta riippuen.

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) | Audio Video Remote Control -profiili (AVRCP)

Viittaa Bluetooth-profiiliin, joka tarjoaa kuulokkeille seuraavat ominaisuudet:
Toista musiikkia
Pysäytä musiikki
Lopeta musiikki
Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen

base | jalusta

Telakointi- ja latausteline kuulokemikrofonille. Jotkin jalustat toimivat myös pöytäpuhelimen, ohjelmistopuhelimen ja älypuhelimen/tabletin yhteysasemana.

behind-the-ear | korvan takana

Tarkoittaa kuulokemikrofonin käyttötapaa, jossa laite pysyy paikallaan korvan taakse kietoutuvan rakenteen ansiosta.

behind-the-head | niskan takana

Tarkoittaa kuulokemikrofonin käyttötapaa, jossa laitetta kannetaan toisen korvan päällä, ja sitä tuetaan takaraivon ympärille (eikä pään yli) kiinnitettävällä pääpannalla.

Bluetooth

Lyhyen matkan liitäntästandardi matkapuhelimille, tietokoneille ja muille elektronisille laitteille.

Bluetooth adapter | Bluetooth-sovitin

Plug-and-Play-laite, joka on liitettävissä tietokoneen USB-liitäntään ja mahdollistaa Bluetooth-yhteyden tietokoneen ja Jabra-laitteen välillä.

Bluetooth profile | Bluetooth-profiili

Tarkoittaa tapoja, joilla Bluetooth-yhteensopivat laitteet kommunikoivat toistensa kanssa tarjotakseen toimintoja ja ominaisuuksia.

bone conduction | luujohtuminen

Äänen siirtyminen sisäkorvaan ensisijaisesti kallon luiden kautta.

boom arm | puomivarsi

Kuulokemikrofonin osa, joka tukee mikrofonia ja on liikuteltava.

busylight

Kuulokemikrofonin valo, joka aktivoituu puhelun aikana (tai itse aktivoimalla), jotta muut tietävät, että olet varattu.

call analytics | puheluanalytiikka

Puhelutietojen mittaaminen, kerääminen ja analysointi puhelujen käsittelyn seuraamiseksi.

call control unit | puhelunohjausyksikkö

Kuulokemikrofonista erillään oleva puheluiden hallinnan mahdollistava yksikkö.

call merging | puhelujen yhdistäminen

Prosessi, jossa saapuva puhelu yhdistetään nykyiseen puheluun.

caller ID | soittajan tunnus

Puhelinpalvelu, joka näyttää saapuvan puhelun soittajan numeron.

camera controller

Jabra Direct ‑ohjelman ja Jabra Sound+ ‑sovelluksen toiminto, jonka avulla Jabra PanaCast 50 ‑järjestelmää voidaan ohjata etänä tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin avulla.

Certified for Skype for Business | Skype for Business -sertifioitu

Tarkoittaa laitetta, joka täyttää Microsoftin standardin Skype for Business -käyttöä varten.

collaboration application | yhteistyösovellus

Yritysverkossa vaihdettavien yhteistyö- ja viestintäpalvelujen, esimerkiksi verkko- ja videoneuvottelujen, pikaviestien ja läsnäolotietojen, integrointi.

Commute Moment | Työmatkahetki

Jabra Sound+ -sovelluksen ääniprofiili, joka on suunniteltu varmistamaan, että yhdistetty laite tarjoaa käyttäjänsä ympäristöön optimoidun äänen työmatkoilla.

compatibility guide | yhteensopivuusopas

Viiteopas, jossa määritetään, mitkä tuotteet ovat yhteensopivia muiden tuotteiden, palvelujen ja lisävarusteiden kanssa.

conference call | neuvottelupuhelu

Puhelu, jossa voit puhua yhdelle tai useammalle henkilölle samanaikaisesti.

conference mode | neuvottelutila

Jabran langattoman DECT-jalustaratkaisun toiminto, jossa yksi tai kolme jalustan kanssa yhteensopivaa lisäkuulokemikrofonia voidaan liittää pääjalustaan. Yhdistetyt osallistujat voivat kuunnella ja keskustella keskenään puhelun tai neuvottelupuhelun aikana.

connectivity | yhdistettävyys

Mahdollisuus kuulokemikrofonin tai jalustan liittämiseksi lisälaitteisiin ja -järjestelmiin.

convertible | muunneltava

Viittaa Jabra-kuulokemikrofonin mukautuvaan käyttötapaa. Voit esimerkiksi käyttää kuulokemikrofonia kiinnitettynä pääpantaan, niskapantaan tai korvakoukkuun.

corded | langallinen

Tarkoittaa kuulokemikrofonimallia, jossa käytetään kaapelia äänilähteeseen, kuten puhelimeen tai musiikkiin, liittämiseen.

decibel (dB) | desibeli (dB)

Yksikkö, jolla mitataan äänen voimakkuutta tai sähköisen signaalin tehotasoa.

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

Korkealuokkainen langaton radioteknologia, jota käytetään signaalien lähettämiseen kuulokemikrofonin ja jalustan välillä.

DECT density | DECT-tiheys

Alueelle asennettujen DECT-tekniikkaa käyttävien kuulokemikrofonien määrä.

desk phone | pöytäpuhelin

Kiinteä puhelin, joka sijaitsee pöydällä.

dial tone switch | valintaäänikytkin

Kuulokemikrofonijalustassa oleva kytkin, jota käytetään pöytäpuhelimen valintaäänen löytämiseen ja äänen selkeyden säätämiseen.

digital headset | digitaalinen kuulokemikrofoni

Kuulokemikrofoni, joissa prosessointisiru sijaitsee kuulokemikrofonissa eikä ohjausyksikössä tai johdossa. Tämä sijainti mahdollistaa paremman äänen, toiminnallisuuden ja käyttäjäkokemuksen.

digital signal processing (DSP) | digitaalinen signaalinkäsittely (DSP)

Äänisignaalien digitaalinen käsittely Jabra-äänilaitteessa äänen parantamiseksi.

digital zoom | digitaalinen zoom

Menetelmä, jossa videon kuvaa tai valokuvaa muokataan digitaalisesti siten, että tietty osa kuvasta suurennetaan tai pienennetään suurentamalla tai pienentämällä sitä.

duo

Tarkoittaa kuulokemikrofonia, joissa on kaksi kuuloketta. Molempiin kuulokkeisiin lähetetään monosignaali.

earbud | nappikuuloke

Laite, joka koostuu kaiuttimesta tai kaiutinparista, joka asetetaan korvaan (korviin) ja jota käytetään äänen, kuten musiikin tai puheen, kuunteluun. Jabra-nappikuulokkeissa on mikrofoni, ja niitä voidaan käyttää myös puhelimen kanssa. Katso myös: 'kuulokkeet', 'kuulokkeet', 'kuulokemikrofoni'.

EarGel

Pehmeä kuulokemikrofonin osa, joka on suunniteltu kanavoimaan ääni suoraan korvaan.

EarHook

Kuulokemikrofonin osa, joka kietoutuu korvan päälle ja sen ympärille kuulokkeen kiinnittämiseksi.

EarWing

Nappikuulokkeiden lisävaruste, joka kiinnittää nappikuulokkeen ulkokorvaan, jotta se istuu paremmin.

electronic hook switch (EHS) | elektroninen kytkentävalitsin (EHS)

Kaapeliratkaisu, joka yhdistää langattoman kuulokemikrofonijalustan ja pöytäpuhelimen ja mahdollistaa puhelunohjaustoiminnot suoraan kuulokemikrofonissa.

equalizer | taajuuskorjain

Äänentoistossa laitteisto tai ohjelmisto, jonka avulla käyttäjä voi säätää äänitetyn äänen taajuuksia parantaakseen tai muokatakseen kuuntelukokemustaan.

Federal Information Processing Standards (FIPS) | liittovaltion tietojenkäsittelystandardit (FIPS)

Yhdysvaltain hallituksen asettamat standardit, joita käytetään valtion alihankkijoiden toimittamissa tietokonejärjestelmissä. Jotkin Jabran DECT-tuotteet ovat FIPS-yhteensopivia.

Field of View (FoV) | näkökenttä (FoV)

Tarkoittaa sitä, kuinka paljon havaittavasta maailmasta on näkyvissä tiettynä hetkenä. Video-/kameratekniikan yhteydessä sillä tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osa havaittavasta maailmasta näkyy näytöllä.

Find my car | Etsi autoni

Jabra Assist -sovelluksen ominaisuus, jossa käytetään paikkatunnistusta.

Find my Jabra | Etsi Jabrani

Jabra Assist ja Jabra Connect -sovelluksen ominaisuus, jossa käytetään paikkatunnistusta.

full duplex | täys-duplex

Tarkoittaa kaksisuuntaista äänensiirtoa puhuttaessa kaiutinpuhelimella, jolloin kaikki voivat puhua ja tulla kuulluiksi samanaikaisesti.

half duplex | puoli-duplex

Tarkoittaa yksisuuntaista äänensiirtoa puhuttaessa kaiutinpuhelimella, vain yksi henkilöä voi puhua ja tulla kuulluksi kerrallaan.

handset | laite

Kannettava langaton puhelin tai pöytäpuhelimen osa, joka sisältää suukappaleen ja kuulokkeen.

HDMI

High-Definition Multimedia Interface - menetelmä, jolla lähetetään teräväpiirtoääntä ja -videokuvaa yhteensopivaan laitteeseen, kuten HD-televisioon tai HD-tietokonemonitoriin.

HD Voice | HD-ääni

Tarkoittaa äänen teräväpiirtolaatua. Puhelutekniikka, joka välittää äänitietoja leveämmällä taajuuskaistalla. Tunnetaan myös nimellä "laajakaista".

headband | kuulokesanka

Kuulokemikrofonin osa, joka menee pään yli (tai sen takaosan ympärille) ja tukee kuulokkeita.

headphone | kuuloke

Laite, joka koostuu kaiuttimesta tai kaiutinparista, joita pidetään korvan päällä, korvan ympärillä tai korvassa ja jota käytetään äänen, kuten musiikin tai puheen, kuunteluun. Jabra-kuulokemikrofoneissa on mikrofoni, ja niitä voidaan käyttää myös puhelimen kanssa. Katso myös: 'nappikuulokkeet', 'kuulokkeet', 'kuulokemikrofoni'.

headset | kuulokemikrofoni

Laite, joka koostuu kaiuttimesta tai kaiutinparista, joita pidetään korvan päällä, korvan ympärillä tai korvassa sekä puomivarresta. Kuulokemikrofonia käytetään erityisesti yrityspuhelimissa, joissa pyritään vähentämään käyttäjän ympäristöstä kantautuvaa ympäristömelua. Katso myös: 'nappikuulokkeet', 'kuulokkeet', 'kuulokkeet'.

headset port | kuulokemikrofonin liitäntä

Pöytäpuhelimen liitin, johon voit liittää kuulokemikrofonin.

hearing protection | kuulonsuojaus

Viittaa teknologioihin ja standardeihin, joita sovelletaan Jabra-nappikuulokkeisiin, kuulokkeisiin ja kuulokemikrofoneihin käyttäjän kuulon ja turvallisuuden suojaamiseksi.

HearThrough

Jabra-ominaisuus, jonka avulla kuulet ympäröivät äänet kuulokkeiden/nappikuulokkeiden läpi, kun käytät niitä. Mikrofonit poimivat ympäristön äänet ja lähettävät ne kaiuttimiin. HearThrough toimii, kun kuuntelet musiikkia, puheluita (tuotekohtaisesti) ja myös silloin, kun kaiutinääntä ei kuulu.

hot desking

Toimistojärjestely, jossa useat työntekijät käyttävät yhtä fyysistä työpistettä eri aikoina.

huddle room | neuvotteluhuone

Pieni kokoushuone, johon mahtuu yleensä enintään 8 henkilöä ja joka on varustettu neuvottelupuhelu- ja yhteistyötekniikoilla.

in-car speakerphone | autokaiutinpuhelin

Kannettava laite, jota käytetään äänen lähettämiseen ja vastaanottamiseen autossa.

In Private Moment | Yksityinen hetki

Jabra Sound+ -sovelluksen ääniprofiili, joka on suunniteltu varmistamaan, että yhdistetty laite tarjoaa käyttäjänsä ympäristöön optimoidun äänen hiljaisessa paikassa.

In Public Moment | Julkinen hetki

Jabra Sound+ -sovelluksen ääniprofiili, joka on suunniteltu varmistamaan, että yhdistetty laite tarjoaa käyttäjänsä ympäristöön optimoidun äänen julkisella paikalla.

Intelligent Zoom | Älykäs zoom

Jabra PanaCastin ominaisuus, joka zoomaa ja panoroi kameraa automaattisesti siten, että se kattaa kaikki huoneessa näkyvät henkilöt.

in-the-ear | korvan sisällä

Tarkoittaa nappikuulokkeen käyttötapaa, jonka asetat korvaan ja jota pidät korvassa. Tunnetaan myös nimellä "in-ear".

IP (Ingress Protection) rating | IP-luokitus (kotelointiluokka)

Standardi, joka luokittelee suojan tuotteelle kiinteitä objekteja, pölyä, tahatonta kosketusta ja vettä vastaan. Esimerkiksi IP56-luokitus tarkoittaa korkeaa suojaa vettä ja pölyä vastaan. Lue lisää kotelointiluokasta täältä

Jabra Device Firmware Updater | Jabra-laitteen laiteohjelmiston päivitysohjelma

Ohjattu ohjelmisto, joka opastaa käyttäjiä Jabra-laitteen laiteohjelmiston päivittämiseen tarvittavissa vaiheissa.

Jabra Sound+

Jabran älypuhelinsovellus, joka on suunniteltu tukemaan ja parantamaan puhelu- ja musiikkikokemusta tiettyjä Jabra-laitteita käytettäessä.

leather-feel | nahalta tuntuva

Viittaa nahalta tuntuvaan synteettiseen materiaaliin. Esimerkiksi nahalta tuntuvat kuulokkeiden korvapehmusteet.

LED indicator | LED-merkkivalo

Laitteen valot, jotka ilmaisevat tiettyjen toimintojen tilan.

Listen-in | kuuntelu

Jabra-ominaisuus, jonka avulla kuulet ympäröivät äänet kuulokemikrofonin/nappikuulokkeiden läpi, kun käytät niitä. Mikrofonit keräävät ympäröivät äänet ja lähettävät ne kaiuttimiin. Kun käytät Kuuntelu-toimintoa, kaiuttimen ääni, kuten puhelut tai musiikki, mykistetään mutta ei keskeytetä.

microphone guidance | mikrofonin ohjaus

Puhelun aikana näytöllä näkyvä palaute, joka kertoo kuulokemikrofonin käyttäjälle, miten mikrofonin puomivarren asentoa voi säätää parhaan äänentoiston saavuttamiseksi.

modular connector | modulaarinen liitin

Jabra-ratkaisussa liitäntä, joka yhdistää useita sähköisiä liitäntöjä luodakseen piirin, jota käytetään pöytäpuhelimen kanssa. Tunnetaan myös esimerkiksi nimellä pistoke, pistorasia, rekisteröity pistorasia (RJ).

Moment | Hetki

Joukko ennalta määritettyjä ääniasetuksia Jabra Sound+ -sovelluksessa. Jokainen Hetki on suunniteltu tiettyä tilannetta varten. Esimerkiksi "Työmatka" on suunniteltu antamaan paras äänikokemus työmatkoilla. Voit säätää kunkin Hetken asetuksia optimoidaksesi ne edelleen kuhunkin tilanteeseen.

mono

Tarkoittaa kuulokkeita, joissa on yksi kuuloke.

mono mode | mono-tila

Mahdollisuus käyttää jompaakumpaa täysin langattomista nappikuulokkeista parista riippumatta.

motion sensor | liiketunnistin

Sisäänrakennettu tunnistin, joka tunnistaa automaattisesti, kun Jabra-laite laitetaan päähän tai otetaan pois päästä. Tämän ansiosta laite voi suorittaa tiettyjä toimenpiteitä vastauksena. Esimerkiksi keskeyttää tai toistaa ääntä, vastaa tai mykistää puhelu tai ottaa lepotilan käyttöön.

multi-camera | usean kameran

Tarkoittaa kamerajärjestelmää, jossa käytetään useita kameroita tuottamaan kuvaa, joka on laajempi kuin mitä yksi kamera voisi tuottaa, esimerkiksi Jabra PanaCastin tarjoama 180° Panoramic-4K-huonepeitto.

multi-connect | moniyhteys

Tarkoittaa kykyä yhdistää Jabra-laite jopa kahdeksaan erilliseen Bluetooth-laitteeseen ja olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen samanaikaisesti. Tekninen termi tälle toiminnolle on "multipoint".

Multi-function button | monitoimipainike

Jabra-kuulokemikrofoneissa/kuulokkeissa/nappikuulokkeissa se osa, joka ohjaa perustoimintoja.

Multipoint

Bluetooth-tekniikka, joka mahdollistaa pariliitoksen ja yhteyden muodostamisen kuulokemikrofonin ja kahden laitteen välillä samanaikaisesti. Audio lähetetään vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

MultiSensor Voice

Jabra-teknologia, joka vaimentaa tuulimelun automaattisesti puhelujen aikana. Se tuo yhteen laadukkaat mikrofonit, edistyksellisen Voice Pick Up (VPU) -anturin kummassakin kuulokkeessa, luujohdesensorit ja ainutlaatuiset algoritmit.

Multiuse | monikäyttö

Jabra-ominaisuus, joka mahdollistaa kuulokemikrofonin/kuulokkeiden/nappikuulokkeiden ja useiden puhelinlaitteiden yhdistämisen.

MyControls

Jabra Sound+ -sovelluksen ominaisuus, jonka avulla voit määrittää uudelleen Jabra-laitteesi vakiopainikkeiden toiminnot ja saada ne suorittamaan eri tehtäviä kuin laitteen tehdasasetuksissa on määritetty. Voit määrittää painikkeet uudelleen mediaa, puhelujen käsittelyä ja äänitiloja varten mieltymystesi mukaan.

MyFit

Jabra Sound+ -sovelluksen ominaisuus, joka tarkistaa kunkin nappikuulokkeen istuvuuden ja auttaa sinua määrittämään parhaan EarGel-koon ja korvanapin asennon. Istuvuus on tärkeää hyvän äänikokemuksen ja aktiivisen vastamelutoiminnon (ANC) kannalta.

MySound

Jabra Sound+ -sovelluksen ominaisuus, jossa suoritetaan äänitesti henkilökohtaisen ääniprofiilin luomiseksi. MySound-profiilia käytetään sitten Jabra-laitteen kalibrointiin musiikin kuuntelukokemuksen optimoimiseksi.

narrowband | kapeakaista

Puhelutekniikka, joka välittää äänitietoja kapeammalla taajuuskaistalla, toisin kuin HD Voice (laajakaista).

Near Field Communication (NFC) | lähikenttäviestintä (NFC)

Joukko tietoliikenneprotokollia, jotka mahdollistavat kahden sähkölaitteen viestintäyhteyden.

neckband | niskasanka

Kuulokemikrofonin osa, joka kiertyy niskan ympärille ja tukee kuulokkeita.

Noise at Work | melu työssä

Melutasot, joille ihmiset altistuvat työssään. Tai viittaa aluekohtaisiin määräyksiin, joilla näitä melutasoja valvotaan.

noise cancellation | melua vaimentava

Teknologia, joka vähentää ympäriltä kuuluvaa melua kuulokemikrofonin käytön aikana.

noise cancelling (NC) microphone | melua suodattava mikrofoni (NC)

Mikrofoni, joka on suunniteltu suodattamaan ympäristön äänet ihmisäänestä.

omni-directional microphone | joka suuntaan toimiva mikrofoni

Mikrofoni, joka vastaanottaa äänen kaikista suunnista.

on-ear detection | korvan päällä -tunnistin

Ominaisuus, joka havaitsee automaattisesti, kun kuulokkeet laitetaan tai otetaan pois, ja suorittaa tietyt toiminnot sen mukaisesti. Esimerkiksi keskeyttää tai toistaa ääntä, vastaa tai mykistää puhelu tai ottaa lepotilan käyttöön.

on-premises | paikallisesti

Menetelmä, jolla tietoja tai ohjelmistoja tallennetaan siten, että ne ovat käytettävissä paikallisesti ohjelmistoa käyttävien henkilöiden tai organisaation tietokoneilla sen sijaan, että ne sijaitsisivat etäkäytössä olevassa laitoksessa, kuten palvelinfarmissa tai pilvessä.

on-the-ear | korvan päällä

Tarkoittaa kuulokkeita, joissa korvakupit ovat korvan päällä, mutta eivät ympäröi korvaa.

Over The Air (OTA)

Tarkoittaa tiedon ja signaalien langatonta siirtoa ja vastaanottoa. Käytetään esimerkiksi laiteohjelmistopäivitysten jakeluun mobiililaitteisiin.

over-the-ear | korvan päällä

Tarkoittaa kuulokkeita, joissa korvakupit peittävät ja sulkevat korvan kokonaan sisäänsä.

pairing | laiteparin muodostus

Prosessi, jossa muodostetaan langaton yhteys kahden Bluetooth-laitteen välille.

pairing mode | laiteparin muodostus

Viittaa laitteen tilaan, kun se etsii muita Bluetooth-laitteita pariliitoksen muodostamista varten.

Panoramic-4K | panoraama-4K

Näytön resoluutio, joka vastaa kahta vierekkäistä 1080p-näyttöä, jotka on yhdistetty toisiinsa reaaliaikaisella kuvan yhdistämisellä.

Pan-Tilt-Zoom (PTZ)

Kameran fyysiset liikkeet, joiden avulla käyttäjä voi ohjata ja sijoittaa kameran tiettyä näkymää varten. Pan tarkoittaa objektiivin vaakasuuntaista liikettä. Tilt tarkoittaa objektiivin pystysuuntaista liikettä. Zoomaus tarkoittaa objektiivin polttovälin säätämistä, jotta kohde näyttäisi olevan lähempänä tai kauempana.

Passive Noise Cancellation (PNC) | passiivinen melunpoisto (PNC)

Kuulokkeen kaiuttimien korkeataajuusäänien vähennys korvakuulokkeiden fyysisen muotoilun avulla (koko, halkaisija, muoto, materiaali).

PeakStop

Jabran ominaisuus, joka poistaa käyttäjän korviin mahdollisesti kohdistuvat haitalliset äänipiikit.

pixel | pikseli

Digitaalisen kuvan pienin yksittäinen komponentti.

Plug and Play

Tarkoittaa laitteita, jotka toimivat, kun niitä käytetään tai kytketään ensimmäistä kertaa. Täyden toiminnallisuuden saavuttamiseksi ei tarvita lisäohjelmistoja tai -määrityksiä.

Power Nap

Ominaisuus, joka säästää Jabran langattoman laitteen akun kestoa asettamalla sen valmiustilaan, kun sitä ei ole käytetty.

Public Switched Telephone Network (PSTN) | yleinen kytkentäinen puhelinverkko (PSTN)

Kansallisten, alueellisten tai paikallisten puhelinoperaattoreiden ylläpitämien piirikytkentäisten puhelinverkkojen kokonaisuus maailmassa, joka tarjoaa infrastruktuuria ja palveluja yleiseen televiestintään.

Push-To-Talk (PTT)

Televiestintämenetelmä, jossa käytetään kuulokepainiketta äänen vastaanotto- ja äänen lähetystilojen välillä vaihtamiseen. Oletustilassa (painiketta ei paineta) mikrofoni on mykistetty. Käyttäjä painaa painiketta äänen lähettämiseksi.

quick disconnect (QD) cable | pikaliitäntäkaapeli (QD)

Kaapeli, joka yhdistää langallisen kuulokemikrofonin saumattomasti puhelimeen ja jossa voi olla myös kuulokemikrofonin ohjaustoimintoja.

real-time image stitching | reaaliaikainen kuvien yhdistäminen

Prosessi, jossa useiden kameroiden suorat videosyötteet yhdistetään saumattomasti yhdeksi kuvaksi, jonka kokonaisnäkökenttä on 180°, keskeyttämättä suoraa videosyöttöä tai vääristämättä lopullista kuvaa.

remote call control (RCC) | puhelun etäohjaus (RCC)

Mahdollisuus ohjata laitetta, kuten puhelinta tai kaiutinpuhelinta, handsfree-kuulokkeen avulla.

remote handset lifter (RHL) | kauko-ohjattava luurin nostin (RHL)

Laite, joka mahdollistaa pöytäpuhelimen puheluiden etäohjauksen handsfree-kuulokkeesta nostamalla pöytäpuhelimen luurin automaattisesti. Laite kytketään jalustaan.

Room System

Kamerasta ja tabletista koostuva järjestelmä, jonka avulla ihmiset voivat liittyä virtuaalikokouksiin kokoushuoneessa tuomatta omaa laitettaan.

SafeTone

Parannettu äänisuojaus kuulokemikrofonille, joka takaa turvallisen kuuntelutason ja täyttää EU:n ja Yhdysvaltojen työmelua koskevat turvallisuusvaatimukset.

SafeTone G616

Parannettu kuulonsuojaus kuulokemikrofonin käyttäjille, joka takaa turvallisen kuuntelutason ja noudattaa samalla Australian televiestintälaitteita koskevia viranomaisvaatimuksia.

Safety Capacity | Turvallinen läsnäolijamäärä

Jabra PanaCast 50 -järjestelmän ominaisuus, jonka ansiosta järjestelmän käyttäjät voivat määrittää läsnäolijoiden määrän turvallisuusrajan kokoushuoneelle, jolloin järjestelmä varoittaa tämän rajan ylittymisestä.

ShakeGrip

Erityisestä silikonikumiseoksesta valmistettu nappikuulokkeiden pinnoite, joka pitää kuulokkeet luotettavasti korvissa. Pinnoitteen ansiosta nappikuulokkeet pysyvät paikoillaan myös aktiivisen liikunnan aikana.

sidetone | sivuääni

Oman äänen kierto, jonka kuulokkeiden käyttäjä kuulee puhuessaan mikrofoniin. Mikrofoni poimii äänen ja lähettää sen kaiuttimeen. Voit yleensä säätää sivuäänen tasoa Jabra-laitteessa.

sleep mode | lepotila

Joidenkin Jabran langattomien laitteiden valmiustilatoiminto, johon laite siirtyy automaattisesti, kun laite on ollut jonkin aikaa käyttämättömänä, akun säästämiseksi.

SmartSound | SmartSound-teknologia

Tekoälytekniikka, joka käyttää mikrofoneja lähiympäristön kuuntelemiseen ja muuttaa automaattisesti ääniasetuksia ennalta määrittelemiesi mieltymysten tai Jabra Sound+:n oletusprofiilien (Moments) perusteella.

softphone | ohjelmistopuhelin

Ohjelmistopohjainen puhelinpalvelu, jonka avulla käyttäjä voi soittaa puheluita internetin kautta tietokoneella.

softphone | kaiutinpuhelin

Yhdistetty kaiutin ja mikrofoni, jonka avulla voit etäohjata puheluita yhdistetyssä puhelimessa.

standby time | valmiusaika

Langattoman Jabra-äänilaitteen käyttöaika, kun sitä ei käytetä puheluihin, liittyen erityisesti akun kapasiteettiin.

stereo

Tarkoittaa ääntä, joka tulee kahden tai useamman kaiuttimen kautta niin, että se vaikuttaa ympäröivän kuulijan ja tulevan useammasta kuin yhdestä lähteestä.

surrounding audio | ympäröivä ääni

Ympäristömelu, joka kuuluu lähiympäristössäsi.

talk time | puheaika

Langattoman Jabra-äänilaitteen käyttöaika puheluissa, liittyy erityisesti akun kapasiteettiin.

target phone | kohdepuhelin

Puhelin, jota käytetään vastaamaan saapuviin puheluihin, jos useita puhelimia on yhdistetty.

telecoil | kuulosilmukka

Kuulokojeiden käyttäjien apuvälineenä kuulokemikrofoni on varustettu kuulosilmukalla, joka tukee yhteensopivaa kuulolaitetta ja parantaa siten puhelimen äänenlaatua.

true wireless | täysin langaton

Tarkoittaa Bluetooth-nappikuulokkeita, joissa ei ole johtoa, joka yhdistää ne toisiinsa tai äänilaitteeseen.

Ultra-Noise-Cancelling (UNC) microphone | ultra-melumikrofoni (UNC)

Mikrofoni, joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi korkean melutason ympäristöissä ja joka voi estää lähes kaiken taustamelun siirtymisen.

Unified Communications (UC) | yhtenäinen viestintä (UC)

Yritysverkossa vaihdettavien viestintäpalvelujen integrointi. Esimerkiksi verkko- ja videoneuvottelut, pikaviestit ja läsnäolotiedot.

US military standard | Yhdysvaltain sotilasstandardi

Yhdysvaltain puolustusministeriön asettamat standardit, joilla varmistetaan, että tuotteet täyttävät tietyt vaatimukset.

US OSHA

Yhdysvaltain työterveys- ja turvallisuusvirasto. Jabra Safetone -ominaisuus on Yhdysvaltain OSHA:n vaatimusten mukainen (katso 'Safetone').

video conferencing | videoneuvottelu

Tekniikka, jonka avulla kaksi tai useampi paikka voi kommunikoida suorien, samanaikaisten, kaksisuuntaisten video- ja äänilähetysten välityksellä.

video conferencing application (VC) | videoneuvottelusovellus (VC)

Eräänlainen yhteistyösovellus, jossa on mahdollista kommunikoida ja tehdä yhteistyötä videon välityksellä. Kutsutaan myös videoneuvotteluiksi.

video resolution | videoresoluutio

Videonäytön sisältämien pikselien eli yksittäisten digitaalisten komponenttien määrä, joka määrittää videon visuaalisen laadun. Mitä enemmän pikseleitä, mitä suurempi pikselitiheys, sitä parempi videon laatu/resoluutio.

Virtual Director

Jabra PanaCast 50 ‑järjestelmän toiminto, jossa kamera seuraa puhujaa ja tarkentaa näkymän kulloinkin puhuvaan henkilöön.

voice assistant | ääniavustaja

Puhelimen tai muun laitteen äänellä aktivoitava ohjelmisto, joka voi tarjota tietoja ja suorittaa tietyntyyppisiä tehtäviä käyttäjän puolesta. Esimerkiksi Google Assistant™, Siri®, MS Cortana ja Amazon Alexa.

voice control | ääniohjaus

Puhuttu komento, jonka avulla käyttäjä voi hallita kuulokemikrofonin toimintoja. Voit esimerkiksi sanoa ”answer” (vastaa) vastataksesi puheluun. Puhuttuja komentoja voidaan käyttää myös älypuhelimen järjestelmien kanssa, kuten esimerkiksi Siri, Google Now tai Cortana.

voice guidance | ääniopastus

Jabra-laitteen ääni-ilmoitukset, jotka auttavat sinua käyttämään laitetta.

Voice over IP phone (VoIP) | IP-puhelin (VoIP)

Tekniikka, jossa käytetään internetiä puhelin- tai videoneuvotteluviestintään.

wearing style | käyttötapa

Jabra-äänilaitteen käyttötapa. Esimerkiksi kaulalla tai korvien ympärillä.

wide-angle | laajakulma

Tarkoittaa tavallista laajempaa näkymää. Se voi viitata tiettyyn kameran objektiiviin, joka on suunniteltu laajakulman kuvaamiseen, tai se voi viitata myös esimerkiksi tuloksena syntyvään videoon tai kuvaan: "Tämä on laajakulmakuva tuotteesta."

wideband | laajakaista

High Definition -äänenlaatu. Puhelutekniikka, joka välittää äänitietoja leveämmällä taajuuskaistalla. Yleisemmin tunnettu nimellä "HD Voice".

wind noise reduction | tuulimelun vaimennus

Mikrofonitekniikka, joka vähentää tuulen aiheuttamaa ympäristömelua.

wireless | langaton

Tarkoittaa laitetta, jossa ei ole kaapeleita ja joka käyttää langatonta tekniikkaa, kuten Bluetoothia tai DECTiä, yhteyden muodostamiseen äänilähteeseen, kuten puhelimeen tai musiikkiin.

wireless charging enabled | langaton lataus käytössä

Tarkoittaa laitteen yhteensopivuutta langattoman latauksen kanssa, jossa laite ladataan asettamalla se latausalustalle, joka on liitetty virtalähteeseen. Laitetta ei tarvitse kytkeä kaapeliin latausta varten.

wireless range | langaton kantama

Laitteen langattoman yhteyden enimmäistoiminta-alue. Langaton kantama on esimerkiksi 30 metriä.

ZoomTalk

Jabran teknologia, joka tunnistaa ihmisen äänen ympäröivästä äänestä.

Tarvitsetko lisää apua?

Vieraile tukipalvelussa