chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Takuu- ja huoltotiedot

Yritystuotteet

Kahden (2) tai kolmen (3) vuoden rajoitettu takuu

GN Audio A/S ("GN") takaa tuotteen jakelijalta tai jälleenmyyjältä (“GN-kumppani”) ostaneelle ensimmäiselle käyttäjälle, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja alla olevien ehtojen ("Takuu") mukaisesti rajoitetulle ajanjaksolle ("Takuuaika") seuraavasti:

 • Langalliset ja langattomat tuotteet/Speak/PanaCast: kaksi (2) vuotta tuotteen ostopäivästä
 • BIZ 2400 II/Engage 50/Engage LINK: kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä

Takuu raukeaa välittömästi, mikäli tuotetta (a) muokataan, korjataan tai huolletaan kenenkään muun kuin GN:n tai GN-takuutyöhön valtuutetun GN-kumppanin toimesta joko onnistuneesti tai onnistumatta tai (b) käytetään yhdessä ei-GN-tuotemerkityn tai sertifioidun lisälaitteen tai muun oheislaitteen kanssa.

Takuuajan kuluessa GN (a) korjaa tuotteen käyttämällä uusia tai kunnostettuja osia, (b) korvaa tuotteen uudella tai kunnostetulla tuotteella tai (c) hyvittää tuotteesta maksetun hinnan (“Takuuhuolto”) täysin GN:n oman harkinnan mukaan. Ellei GN muuta ilmoita, viallinen tuote on palautettava ja vastaanotettava GN:n varastolla ennen korvaavan tuotteen lähettämistä. Takuu määrittää GN:n velvollisuuksien laajuuden ja rajat loppukäyttäjää kohden, lukuun ottamatta sovellettavan lain mukaisia muutoksia.

Korvattujen tai korjattujen tuotteiden takuu on kuusi (6) kuukautta TAI alkuperäisen takuun jäljellä oleva jakso, sen mukaan, kumpi on pidempi.

GN pyrkii vähentämään ympäristöjätteiden määrää, joten tuote saattaa sisältää uudelleen muokattuja laitteita, joissa on käytettyjä komponentteja. Osa näistä voi olla muokattuja. Käytetyt komponentit täyttävät GN:n korkeat laatuvaatimukset sekä tuotetehokkuus- ja luotettavuusmäärittelyt. Takuuajalla GN:lle palautetut tai GN:n vaihtamat vialliset osat tai tuotteet ovat GN:n omaisuutta.

 

Takuuhuollon järjestäminen

Mikäli tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä tuotteen myyneeseen GN-kumppaniin.

Tuote täytyy palauttaa mahdollisuuksien mukaan sen alkuperäisessä pakkauksessa tai samalla tavalla suojaavassa muussa pakkauksessa. Takuuajalla käyttäjä kattaa GN:lle tai GN:n ilmoittamaan paikkaan lähetetystä tuotteesta koituvat lähetyskulut, paitsi missä sovellettava laki tämän kieltää. Mikäli tuote on takuun korvaama, GN kattaa huollon jälkeen tuotteen palauttamisesta koituneet lähetyskulut. Mikäli tuote ei kuulu takuuseen, käyttäjä maksaa tuotteen palautuksesta koituvat lähetyskulut. Lähetyksen aikana aiheutuneet vauriot ovat kuljetusyhtiön vastuulla, ellei sovellettava laki tätä estä. Kaikki valitukset tulee osoittaa suoraan kyseiselle kuljetusyhtiölle.

Takuuhuollon yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 1. Viallinen tuote,
 2. Käyttäjän nimi, yrityksen nimi tarvittaessa, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero,
 3. Ongelman kuvaus,
 4. Ostotodistus, josta käy selvästi ilmi GN-kumppanin nimi ja osoite, ostopäivä, tuotetyyppi ja mallin numero. Ostotodistuksen puuttuessa takuuaika perustuu tuotteen sarjanumeroon.

 

Takuuseen kuulumattomat kuluvat osat ja lisälaitteet

Rajallisesti kestävät kuluvat osat ja lisälaitteet, jotka kuluvat normaalissa käytössä, kuuluvat takuun piiriin ainoastaan silloin, kun ne todetaan viallisiksi tai rikkinäisiksi ostettaessa. Näihin kuuluu muiden muassa:

 • Tavalliset moduulipistokejohdon pikaliittimet
 • Tavalliset laitekohtaisen pistokejohdon (QD) pikaliittimet
 • Tavalliset USB-johdot
 • Pistokeadapterit
 • LINK Mobile -johdot
 • Moduuliset RJ9-RJ9 johdot
 • Busylight-valo
 • Kuulokesangat
 • Niskasangat
 • Korvatoppaukset
 • Korvasovittimet
 • Korvapehmusteet
 • Korvasangat
 • Kotelot/pussit
 • Kuulokemikrofonin pidikkeet
 • Pöytätelineet
 • Seinätelineet
 • Lataustelakat
 • Mikrofonin tuulisuojat
 • Koristeviimeistykset
 • Vaahtomuovituotteet
 • Irrotettavat akut

Mikäli kuluva osa tai lisälaite ei toimi neljäntoista (14) päivän sisällä ostopäivästä, sen katsotaan olleen viallinen tai rikki ostettaessa.

 

Takuun rajoitus

Tämä takuu koskee ainoastaan käyttöön, ei kaupalliseen jälleenmyyntiin, ostettuja tuotteita. Takuu ei ole voimassa, mikäli tehtaan kiinnittämää sarjanumeroa, päivämäärämerkintää ja/tai tuote-etikettiä on muokattu tai se on poistettu tuotteesta.

Tämä takuu koskee vain viallisia tehdasmateriaaleja ja tehtaan valmistusvikoja eikä kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat tai aiheutuvat (a) vääränlaisesta varastoinnista tai virheellisestä asennuksesta ja käytöstä; väärinkäytöstä; onnettomuudesta tai laiminlyönnistä, (b) kosketuksesta mihinkään nesteeseen, (c) tuotteen tai lisälaitteen käytöstä virheellisesti tai epänormaaleissa olosuhteissa tai (d) muista GN:stä johtumattomista toimista, kuten kuulokemikrofonin tai korvanappien katoamiselta, mukaan lukien GN-kumppanista johtuvat syyt.

Takuu ei koske tuotteita, joita ei ole ladattu kuuteen (6) kuukauteen. Mikäli tuotteen akkua ei ole ladattu kuuteen (6) kuukauteen, tuote ei välttämättä toimi ihanteellisesti eikä ole tehokas käytettäessä pitkiä aikoja. GN ei tarjoa mitään takuuta kyseiseen suorituskykyyn liittyen.

On käyttäjän itsensä vastuulla huoltaa ja käyttää tuotetta mukana tulevien käyttöohjeiden ja teknisten tietojen mukaan. Takuu ei korvaa korjauksia, jotka johtuvat näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

TÄMÄN TAKUUN MUKAISET KORJAUKSET, TUOTTEEN KORVAUKSET TAI HYVITYKSET OVAT KÄYTTÄJÄN AINOAT MUUTOKSENHAKUKEINOT. GN TAI GN-KUMPPANI EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISESTA TAI VÄLILLISISTÄ VAURIOISTA, JOTKA JOHTUVAT MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN RIKKOMISESTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA: TALOUDELLISET TAPPIOT, SATUNNAISET KULUT, AJAN MENETYS TAI HANKALUUDET. ELLEI LAKI TOISIN MÄÄRÄÄ, TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT NIMENOMAISET JA OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA: TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

 

Huom

Takuu suo käyttäjälle erityisiä laillisia oikeuksia. Käyttäjällä saattaa olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maasta toiseen. Joillakin hallintoalueilla ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen rajoitusta tai poissulkemista, joten yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä ole voimassa. Takuu ei vaikuta sovellettavien kansallisten tai paikallisten lakien tarjoamiin oikeuksiin.

 

Jabra Warranty+ ‑takuun lisätakuuehdot (”Jabra Warranty+ ‑takuun ehdot”)

 1. Jos olet ostanut Jabra Warranty+ ‑takuun yhdessä määrättyjen GN:n valmistamien yritystuotteiden kanssa (”Tuotteet”), GN pidentää tuotteiden takuujakson ostetulla ja Jabra Warranty+ ‑takuun vahvistusilmoituksessa esitetyllä ajanjaksolla. Jabra Warranty+ ‑takuu ainoastaan pidentää takuujaksoa, se ei muuta takuun kattavuutta. Epäselvyyksien välttämiseksi painotetaan, että Jabra Warranty+ ‑takuu ei koske kolmansien osapuolten tuotteita, Jabran kuluttajatuotteita tai käyttöiältään rajoitettuja kulutusosia ja ‑tarvikkeita.

 2. Määrätyn tuotteen omaan käyttöönsä eikä kaupalliseen jälleenmyyntiin hankkiva yritysasiakas (”Loppukäyttäjä”) saa Jabra Warranty+ ‑takuun hankkimalla sovellettavaa vakiotakuujaksoa pidemmän takuujakson (”Takuun pidennysjakso”). Takuun pidennysjakso on määritetty takuun vahvistusilmoituksessa, ja se on voimassa vakiotakuujakson päättymisajankohdasta alkaen. Kuluttajat eivät voi ostaa Jabra Warranty+ ‑takuuta, ja Jabra Warranty+ ‑takuun voi ostaa vain Jabra-tuotteille.

 3. Jabra Warranty+ ‑takuun voi ostaa vain yhdessä määrättyjen tuotteiden kanssa ja vain määrättyjen tuotteiden ostohetkellä. Jos GN:n kumppani saa Jabra Warranty+ ‑takuun ostotilauksen sen jälkeen, kun määrätyn tuotteen ostotilaus on lähetetty, GN tai GN:n kumppani voi harkintansa mukaan hylätä ostotilauksen.

 4. Jabra pidättää itsellään oikeuden korvata Jabra Warranty+ ‑takuun piiriin kuuluva tuote samalla tuotteella (käyttämällä uusia tai kunnostettuja osia) tai vastaavalla tuotteella.

 5. Loppukäyttäjän on varmistettava, että vastaanotetussa Jabra Warranty+ ‑takuun vahvistusilmoituksessa annetut tiedot ovat oikein ja että jokainen sarjanumero vastaa Jabra Warranty+ ‑takuun piiriin kuuluvan tuotteen sarjanumeroa. Mahdollisista ristiriidoista on ilmoitettava GN:n tukeen osoitteessa www.jabra.com/support kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa.

 6. GN pidättää oikeuden korjata mahdolliset Jabra Warranty+ -takuun vahvistusilmoituksessa olevat virheet ja virheelliset päivämäärät.

 7. Loppukäyttäjän on pyydettävä Jabra Warranty+ ‑takuun takuuhuoltoa siinä maassa, josta tuote ja Jabra Warranty+ ‑takuu on hankittu. Maissa, joissa takuupalvelu ei logistisesti tai muuten ole mahdollista, GN tarjoaa takuupalvelun GN:n kumppanin kautta. Jabra Warranty+ ‑takuu on tällä hetkellä saatavilla seuraavissa maissa ja seuraavilla alueilla:
  Yhdysvallat, Kanada, Euroopan unioni, Yhdistynyt kuningaskunta, Sveitsi, Norja ja Islanti.

 8. Kun loppukäyttäjä lähettää Jabra Warranty+ ‑takuun piiriin kuuluvaa tuotetta koskevan vaatimuksen (myös vakiotakuujakson aikana), hänen on suoritettava alla esitetyt toimet sekä noudatettava alla esitettyjä vaatimuksia ja menettelytapoja:
 1. otettava yhteyttä GN:n tukitiimiin puhelimitse, sähköpostitse tai muulla GN:n ilmoittamalla tavalla, jos tuotteessa ilmenee vika;
 2. toimitettava GN:lle GN:n kohtuudella pyytämät tiedot vaatimuksen arviointia varten, mukaan lukien tuotteen Jabra Warranty+ ‑takuun vahvistusilmoituksen kopio, tuotteen malli, tuotteen varastointiyksikkö (”SKU”), tuotteen sarjanumero, ostopäivä ja ongelman yksityiskohtainen kuvaus, niihin kuitenkaan rajoittumatta; ja
 3. GN:n pyynnöstä toimitettava GN:lle tuotteen ostotositteen kopio, josta käyvät ilmi GN:n kumppanin nimi ja osoite, ostopäivä, tuotteen malli ja tuotteen sarjanumero, sekä Jabra Warranty+ ‑takuun ostotosite.

 4. Näiden vaatimusten ja menettelytapojen sekä GN:n muiden kohtuullisten pyyntöjen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Jabra Warranty+ ‑takuun takuuturvan mitätöintiin ja vaatimuksen hylkäämiseen.
 1. Jabra Warranty+ ‑takuu on rajoitettu GN:n rajoitetun vakiotakuun ajalliseen pidennykseen määrätyn tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä alkaen. JABRA WARRANTY+ ‑TAKUU ON VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÄMÄTÖN TÄYDENNYSTAKUU, JOKA PIDENTÄÄ VAKIOTAKUUN KESTOA. Se ei suoraan tai epäsuoraan kata mitään muita tai toisia olosuhteita kuin GN:n rajoitetun vakiotakuun piiriin kuuluvat materiaali- ja valmistusvirheet. Kaikki GN:n rajoitetussa vakiotakuussa esitetyt takuun poissulkemiset koskevat myös Jabra Warranty+ ‑takuuta. Vastaavasti muut olosuhteet, kuten vahingot tai satunnaiset vauriot, epäsuorat vauriot, katoamiset, varkaudet tai väärinkäyttö, eivät kuulu takuun piiriin.

 2. Nämä Jabra Warranty+ ‑takuun ehdot täydentävät yhdessä tuotteen kanssa saadun, ostomaassa voimassa olevan GN:n rajoitetun vakiotakuun ehtoja. Takuuehtojen uusin versio löytyy aina ostomaan Jabra-verkkosivulta. Jos (i) Jabra Warranty+ ‑takuun ehtojen ja GN:n rajoitetun vakiotakuun ehtojen välillä on ristiriita, Jabra Warranty+ ‑takuun ehtoja on pidettävä määräävinä; jos (ii) Jabra Warranty+ ‑takuun ehtojen ja digitaalisten tai painettujen materiaalien välillä on ristiriita, Jabra Warranty+ ‑takuun ehtoja on pidettävä määräävinä.

 3. Jos edellä esitetyissä Jabra Warranty+ ‑takuun ehdoissa ei toisin ole määrätty, kaikki GN:n rajoitetun vakiotakuun ehdot pätevät edelleen myös takuun pidennysjakson aikana.