chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra end of life-beleid

Als marktleider in professionele, zakelijke communicatie streeft Jabra ernaar constant te innoveren en toekomstbestendige audio-oplossingen te ontwikkelen, om onze klanten te ondersteunen en te voldoen aan hun communicatiebehoeften van morgen.

De langetermijnstrategie van Jabra is te verzekeren dat ons productportfolio bestaat uit een beperkte hoeveelheid flexibele en kosteneffectieve platforms die ontworpen zijn voor de toekomst. Een integraal onderdeel hiervan is het stopzetten van de productie van oudere producten zodra nieuwere producten met verbeterde, toekomstbestendige functies beschikbaar zijn voor onze klanten.

Wanneer de beslissing genomen is om een product of productserie uit de handel te nemen, kondigt Jabra de End of Manufacturing (EOM) minimaal drie tot zes maanden voor de daadwerkelijke EOM-datum aan (aankondiging is afhankelijk van regionale verplichtingen), om onze klanten de tijd te geven hier rekening mee te houden in hun productplanningstrategieën. Commerciële verkrijgbaarheid en verkoop van aangekondigde EOM-producten of -productseries zolang de voorraad bij Jabra en partners strekt.

Wanneer het laatste exemplaar verkocht is, begint de productonderhoudsperiode. Deze loopt door tot het einde van de garantietermijn van het product. Wanneer de garantietermijn verlopen is, heeft het product de End of Life (EOL) bereikt.

Jabra maakt migratie zo eenvoudig mogelijk door tijdige informatie te bieden en contact te zoeken omtrent de overgang en belangrijke data. Met de ontwikkeling van dit End of life-beleid beogen wij onze klanten te helpen bij de migratie naar Jabra's nieuwe, toekomstbestendige audio-oplossingen.

 

Definitie van de terminologie

EOM:Wanneer de End of Manufacturing-datum bereikt is, zal Jabra de betreffende product series of product niet langer produceren. Commerciële verkrijgbaarheid en verkoop zolang de voorraad bij Jabra en partners strekt.
Productonderhoudsperiode:Jabra blijft na de EOM-datum dezelfde klantenservice bieden als voorheen. De Productonderhoudsperiode loopt door van de EOM-datum tot het einde van de garantietermijn van het product. Accessoires zijn gedurende de gehele periode verkrijgbaar.
EOL:De EOL-datum is bereikt na de Productonderhoudsperiode. Na de EOL-datum is het product verouderd en wordt niet langer verbeterd, gerepareerd, onderhouden of ondersteund.