chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Taklit Ürün Önleme Programı

Jabra, taklit Jabra ürünlerinin üreticilerine, ithalatçılarına ve dağıtıcılarına karşı taklitçiliği önleyen bir program uygulamaktadır.

Jabra, pek çok bölge ve pazarda kendi ürünlerinin taklitleriyle karşılaşmaktadır; bu nedenle taklit Jabra ürünleri üreticilerine, ithalatçılarına ve dağıtıcılarına karşı taklitçiliği önleyen bir program geliştirmiştir. Taklit edilen öncelikli ürünler Jabra Stone, Jabra BT3030 ve Jabra EasyGo gibi Jabra'nın birçok ödüllü mikrofonlu kulaklık modelidir.

Bu program, Jabra'nın önde giden üretici konumunu sürdürme, yüksek kalitede eller serbest ürünler yaratıp tedarik eden adımızı koruma ve müşterilerimizin tehlikeli olabilecek taklit ürünlerle karşılaşmasını engelleme çabamızın parçasıdır. Resmî kalite sürecinden geçmemiş olan taklit ürünler, ticari marka standartlarını ihlal etmekte ve genelde düşük performansa sahip oldukları gibi imalat kaliteleri de düşük oluyor.  Ayrıca, kullanıcılara zarar verebilecek potansiyel emniyet sorunları da bulunmaktadır.  Taklit ürünler, yasal Jabra ürünleriyle aynı birlikte çalışabilirlik ve destek seviyesini sunmakta başarısız olmakta, dolayısıyla da yüksek iade oranları ve müşteri memnuniyetsizliğine neden olmaktadır.

Taklit ürün ve etiketi karaborsacılığı (üretme, dağıtma, satma, nakletme, ithal etme ve ihraç etme) ve paketleme pek çok ülkede ceza gerektiren suç teşkil etmektedir.  Taklitçilik birçok ülkede çok ciddi cezalara ve hapis cezasına sebep olmaktadır.  Cezai kovuşturmaya ilaveten taklitçilere karşı hukuk ve tazminat davaları da yürütülmektedir.  Cezai hüküm veya sivil tazminat olsa da olmasa da pek çok ülkede taklit mallara el konulması ve yok edilmesi yasalarca sağlanmaktadır.

Jabra'nın taklitçiliği önleyen programı pek çok şeyin yanı sıra şunları kapsamaktadır:

  • Taklit ürün üretici, ithalatçı ve dağıtıcılarının belirlenmesi.
  • Taklit ürün üreticileri ve dağıtımına karşı ön ihtar ve hukuk davalarını kapsayan uygun yasal eylemin planlanması ve yürütülmesi.
  • Taklit ürün üreticileri ve dağıtıcılarına karşı baskınların planlaması ve yürütülmesi.
  • Taklit ürünlerin engellenmesi ve el koyulması için gümrük yetkilileri ile birlikte çalışılması.

Taklit bir Jabra ürünü satın alma riskinden korunmak için Jabra ürünlerini sadece yetkili Jabra dağıtıcı ve satıcılarından almalısınız. Jabra markalı ürünleri internet açık arttırma sitelerinden çok düşük fiyatlara satın almak, genelde çok büyük oranda taklit ürün satın alma riski taşır.

Taklit ürünlerin satış ve dağıtımını belirlemekte siz müşterilerimizle ortak çalışmak isteriz. Bu, müşteri memnuniyetini arttırırken, aynı zamanda haciz işlemlerinin etkinliğini de arttırır.

Jabra sizden bilinen veya şüphe edilen taklit ürünleri aşağıdaki e-posta adresine bildirmenizi rica eder: counterfeit@jabra.com11

Taklit ürünler yerel Jabra mağazanıza teslim edilmeli.

Ortak müşterilerimize ve sektöre verebilecekleri zararları sınırlamak için taklitçileri ve onların eylemlerini durdurmaktaki desteğinizi takdir ederiz.