chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Politika ukončení životnosti Jabra

Společnost Jabra jako jednička na trhu v oblasti profesionální komunikace vyslovila závazek neustále inovovat a rozvíjet budoucností prověřená handsfree audio řešení a podpořit tak své zákazníky v jejich budoucích komunikačních potřebách.

Dlouhodobou strategií společnosti Jabra je zajistit, aby naše produktové portfolio tvořilo několik flexibilních a cenově výhodných platforem určených pro budoucnost. Nedílnou součástí tohoto procesu je vyřazení starších typů výrobků ze sortimentu v okamžiku, kdy naši zákazníci budou mít k dispozici nové výrobky s více budoucími vylepšenými vlastnostmi a funkcemi.

V případě, že bude rozhodnuto o vyřazení výrobku nebo výrobní řady ze sortimentu, společnost Jabra oznámí ukončení výroby (End of Manufacturing, EOM) alespoň tři až šest měsíců před skutečným datem EOM (oznámení načasování závisí na regionálních závazcích) v souladu se strategiemi plánování výrobků našich zákazníků. Komerční dostupnost a prodej oznámených produktů nebo produktové řady EOM trvá do vyprodání zásob společnosti Jabra a partnerů.

Po prodeji posledního kusu započne udržovací období výrobku, které bude pokračovat až do skončení záruky na výrobek. Po skončení záruky na výrobek dosáhne výrobek konce své životnosti (End of Life, EOL).

Jabra se zavazuje provést migraci nejsnazším možným způsobem tím, že bude poskytovat včasné informace a dialog týkající se přechodu a klíčových termínů. Tyto zásady ukončení životnosti byly vypracovány jako pomůcka pro naše zákazníky při přechodu na nové a perspektivní audio řešení značky Jabra.

 

Definice pojmů

EOM:K datu ukončení výroby společnost Jabra již nebude vyrábět příslušné produktové řady nebo položky. Komerční dostupnost a prodej trvá do vyprodání zásob společnosti Jabra a partnerů.
Udržovací období výrobku:Jabra bude po datu EOM poskytovat i nadále stejnou zákaznickou podporu jako v období prodeje. Udržovací období výrobku začíná po datu EOM a pokračuje až do skončení záruky na výrobek. Příslušenství bude k dispozici po celou dobu.
EOL:Datum EOL nastane po skončení udržovacího období výrobku. Po datu EOL (ukončení životnosti) se výrobek stane zastaralým a nebude již vylepšován, opravován, udržován ani podporován.