chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Technologický partner Amazon

Jabra & Amazon Web Services

Navrženo pro spolupráci a poskytování nejlepších zákaznických službeb

Kontaktovat prodej

Podporované platformy

Zvuková řešení společnosti Jabra společně s podporovanými produkty AWS pro cloudové řešení kontaktního centra Amazon Connect a komunikační službu Amazon Chime poskytují dokonalé a intuitivní prostředí, zvyšují spokojenost zákazníků a umožňují úspěšně nasadit řešení sjednocené komunikace.

Technologický partner Amazon

Amazon Connect

Výrobky Jabra a Amazon Connect vám zvýší spokojenost zákazníků

Výrobky Jabra a řešení Amazon Connect™ umožňují zvýšit efektivitu činností kontaktních center a kvalitu každé interakce se zákazníkem.

Technologický partner Amazon

Amazon Chime

Zvyšte produktivitu pracoviště pomocí výrobků Jabra a služby Amazon Chime

Služba Amazon Chime™ se při používání s kompatibilními zařízeními Jabra používá příjemně, jednodušeji se implementuje a zvyšuje spokojenost uživatelů.

Kontaktovat prodej

Získejte nejlepší řešení pro svou organizaci a konkrétní případ použití. Naši odborníci vám mohou poradit v oblasti výrobků, kompatibility a nasazení na platformě UC.

Vyžádejte si testovací vzorek

Nabízíme bezplatné zkušební kusy pro firmy s 500 a více zaměstnanci, které hodlají vyměnit stávající zařízení nebo mají nový projekt. Platí Všeobecné smluvní podmínky.

Potřebujete technickou podporu?

Informace o produktové podpoře a otázkách týkajících se záruky najdete na našich stránkách podpory, kde dále naleznete návody k použití, nejčastější dotazy, videa, kontaktní údaje a další informace.

Kontaktovat podporu
Zadejte prosím platný e-mail

Vyžádejte si testovací vzorek

Nabízíme bezplatné zkušební kusy pro firmy s 500 a více zaměstnanci, které hodlají vyměnit stávající zařízení nebo mají nový projekt. Platí Všeobecné smluvní podmínky.

Okamžitá pomoc při prodeji

Živý chat | 1-800-826-4656 | 8:00 – 17:00 (EST)

Potřebujete technickou podporu?

Informace o produktové podpoře a otázkách týkajících se záruky najdete na našich stránkách podpory, kde dále naleznete návody k použití, nejčastější dotazy, videa, kontaktní údaje a další informace.

Kontaktovat podporu