chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Všeobecné zásady ochrany osobních údajů

Společnost Jabra podporuje ochranu osobních údajů spotřebitelů na internetu a správné zásady zveřejňování a poctivého nakládání s informacemi. Vaše online soukromí je prioritou. Společnost Jabra respektuje vaše soukromé volby. Pokud sdílíte své osobní údaje se společností Jabra, bude s těmito informacemi zacházeno v souladu s těmito zásadami. Společnost Jabra vás vyzývá, abyste si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů, stejně jako u všech vámi navštívených webů. Níže je uvedeno shrnutí zásad online ochrany osobních údajů společnosti Jabra, včetně typů a použití osobních údajů poskytovaných společnosti Jabra. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem společnost Jabra zpracovává vaše osobní údaje a jaké jsou vaše práva ve vztahu ke shromažďování, zpracování a uchovávání vašich osobních údajů společností Jabra. Upozorňujeme, že pokud jste obdrželi konkrétní oznámení o ochraně osobních údajů od společnosti Jabra, najdete zde konkrétní informace týkající se vámi používaného řešení.

Správce osobních údajů

Odkazy v těchto zásadách ochrany osobních údajů na „společnost Jabra“, „nás“ nebo „naše“ se rozumí společnost GN Audio A/S (společnost registrovaná v Dánsku). Máme pod kontrolou způsoby, jakými jsou shromažďovány vaše osobní údaje, jakož i účely, pro které jsou vaše osobní údaje používány společností GN Audio. Pro účely platných evropských právních předpisů o ochraně údajů (GDPR) jsme „správcem osobních údajů“. Jsme součástí korporátní skupiny společností („naše Skupina“), která zahrnuje subjekty v několika zemích, jak jsou uvedeny na našich webových stránkách www.jabra.com. Subjektem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů (formálně je nazýván správcem osobních údajů) je:

GN Audio A/S

Lautrupbjerg 7; DK-2750 Ballerup; Dánsko; Reg. č. 1506 9511
Phone: +45 45 75 88 88; Web: www.jabra.com

Úředník pro ochranu osobních údajů

Máte-li nějaké dotazy nebo obavy týkající se ochrany dat, vždy můžete kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů Data Protection Officer (DPO) prostřednictvím tohoto formuláře nebo telefonicky na: +45 45 75 00 00

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

za účelem určení vaší totožnosti, a to buď přímo, nebo v kombinaci s jinými informacemi, které máme k dispozici. K vašim osobním údajům může patřit například vaše jméno, kontaktní údaje, informace týkající se nákupu nebo informace o způsobu, jakým používáte naše webové stránky a aplikace nebo jak s námi spolupracujete. Shromažďujeme osobní údaje od vás, například když používáte naše webové stránky a naše aplikace, využíváte naše služby nebo nás kontaktujte.

Údaje, které shromažďujeme

Shromažďujeme a zpracováváme následující kategorie informací o vás:

 1. Kontaktní údaje
  Při vytvoření účtu na našich webových stránkách nebo při zakoupení našich výrobků budeme potřebovat vaše jméno, adresu a zemi, abychom vám mohli výrobky zaslat. Kromě toho potřebujeme také váš e-mail, abychom vám posílali potvrzení objednávky a aktualizaci objednávky. Dále shromažďujeme údaje o vašem telefonním čísle, abychom vás mohli kontaktovat, pokud nejste doma, když jsou výrobky doručeny na vaší adresu. Mohou existovat další důvody, proč bychom vás měli potřebovat, například používáte-li naši globální technickou podporu, účastníte se našich soutěží nebo jste kontaktní osobou obchodního partnera.

 2. Komunikace, kterou si s námi vyměňujete
  Jakmile nás kontaktujete, nebo když odpovídáme na dotazy všech typů, shromažďujeme e-maily, dopisy, hovory, zprávy nebo rozhovory. Webová stránka společnosti Jabra nabízí kvalifikované nástroje pro prodejce, které jim umožňují přizpůsobit online prezentace výrobků tak, aby se usnadnil přístup k informacím, které jsou pro jejich zákazníky nejvíce zajímavé. V rámci vytváření účtu osobního produktového profilu vytváříte pro sebe uživatelské jméno a heslo pro budoucí přístup ke svému profilu, a společnosti Jabra přitom poskytujete osobní kontaktní informace, např. své jméno, adresa, telefon nebo e-mailovou adresu. Vaše uživatelské jméno, heslo a osobní informace nebudou sdíleny s jinými organizacemi.

 3. Uživatelská ID a hesla
  Zajišťují váš přístup k vašim profilovým oblastem v našich internetových obchodech.

 4. Informace o platbách
  Při zakoupení výrobků na webových stránkách společnosti Jabra spolupracujeme s poskytovatelem plateb, jenž je třetí stranou. K vašim platebním údajům nebudeme mít přístup, a proto vás odkazujeme na zásady ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů plateb.

 5. Testy v rámci výzkumu a vývoje
  Náš tým pro uživatelské zkušenosti provádí průzkumy a analýzy, které vám v budoucnosti zajistí výrobky vyšší kvality. Pokud se dobrovolně přihlásíte k některému z těchto testů, požádáme vás, abyste podepsali souhlasný dopis s konkretizací účelu a údajů, které shromažďujeme. Běžně shromažďujeme vaše kontaktní údaje (odkaz A), stejně jako údaje týkající se příslušného testu. Patřit se mohou názory, interpretace, preference, biometrické údaje a údaje o kondici. Tyto údaje budou pseudonymizovány předtím, než budou sdíleny v rámci projektu, a budou anonymizovány, jakmile se projekt již nebude muset vrátit k vám zpět (např. při uvedení nového výrobku na trh).

 6. Použití datových souborů cookie
  Společnost Jabra používá soubory cookie jako mnoho dalších uživatelů. Soubory cookie nám umožňují poskytnout lepší uživatelskou zkušenost, takže všechny funkce na stránkách Jabra jsou v podstatě závislé na používání a ukládání souborů cookie. Naše zásady naleznete na našich webových stránkách.

 7. Vykazování internetových protokolů
  Společnost Jabra používá vaši IP adresu (Internet Protocol) ke sledování návštěvnosti webových stránek a diagnostiku problémů s naším serverem. IP adresy nepoužíváme k osobní identifikaci uživatelů. Společnost Jabra používá protokolový soubor IP adres za účelem zjištění, které oblasti našich webových stránek se návštěvníkům líbí na základě objemu provozu a souhrnných geografických dat. Tyto informace se používají k lepší přípravě budoucího obsahu a designu na základě zájmů uživatelů.

 8. Aplikace
  Dovolujeme si vás upozornit na naše zásady ochrany osobních údajů pro aplikace, které lze nalézt na našich webových stránkách a v příslušných aplikacích.

 9. Vyjádření výslovného nesouhlasu a odhlášení
  V rámci e-mailové distribuce informací našim uživatelům umožňujeme odhlásit se od dalšího zasílání informací od společnosti Jabra. Na konci každé e-mailové zprávy jsou uvedeny pokyny k odhlášení a odebrání z databáze poštovních seznamů. Společnost Jabra poskytuje uživatelům možnost si u společnosti Jabra kdykoli vyžádat, aby odstranila jejich informace ze své databáze nebo aby je vyřadila z budoucí elektronické distribuce.

 10. Citlivé osobní údaje
  Dále shromažďujeme citlivé údaje v souladu s nařízením GDPR EU. Z pohledu společnosti Jabra se citlivé údaje vztahují k našim sportovním výrobkům, které jsou zařazeny do kategorie fitness (neboli zdravotnické údaje). Kromě toho používáme citlivé údaje ve výzkumu a vývoji, kde se jedná o biometrická data a údaje o lidské rase.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje se shromažďují buď přímo od vás, například prostřednictvím procesu registrace výrobku, procesu žádostí zaměstnanců nebo jiných postupů, které společnosti Jabra umožňují shromažďovat, zpracovávat a uchovávat vaše informace, popřípadě jsou údaje shromažďovány prostřednictvím partnerských nebo dceřiných společností, kterým jste poskytli souhlas. Např. při objednávání výrobků na Jabra.com provádí platby třetí strana specializovaná na tyto transakce. Jsou nám zasílány pouze údaje sloužící k zaslání vámi zaplacených výrobků. Osobní údaje mohou být shromažďovány také od třetích stran, jako je např. LinkedIn nebo Facebook. A konečně, údaje mohou být shromažďovány bez vašeho vědomí, například se mže jednat o informace o konkrétním zařízení (unikátní ID vašeho zařízení pro mobilní zařízení nebo ID notebooku, typ vámi používaného zařízení, IP adresa vašeho zařízení, název Bluetooth, adresa Bluetooth MAC nebo operační systém). Účelem shromažďování této poslední kategorie je optimalizace zvuku náhlavních souprav, jakož i optimální uživatelská zkušenost při návštěvě našich stránek.

Společnost Jabra úmyslně neshromažďuje osobní údaje od osob mladších 16 let. Nemůžeme ani vyzývat děti k tomu, aby zveřejňovaly jakékoliv osobní údaje prostřednictvím zvláštních cen nebo her. Návštěvníci webových stránek Jabra musí mít nejméně 18 let, aby se mohli podílet na jakýchkoli online soutěžích nebo dárcích sponzorovaných společností Jabra. Společnost Jabra nabádá rodiče, aby se aktivně zapojili do internetových zkušeností se svými dětmi. Pokud se společnost Jabra dozví, že získala osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, budou příslušné informace z databáze odstraněny.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Společnost Jabra omezuje shromažďování, ukládání a zpracování osobních údajů na situace, kdy existuje konkrétní účel. Ve vztahu k všeobecnému nařízení o ochraně údajů EU (GDPR) uvádíme nejrelevantnější účely a právní základ společně s některými činnostmi v souvislosti s těmito účely: Vaše osobní údaje zpracováváme na následujících právních základech:

Článek 6.1.a GDPR EU (Souhlas) se vztahuje na případy, když v našich aplikacích vyjadřujete svůj výslovný souhlas (tzv. opt-in), přihlašujete se k odběru e-mailů, poskytuje nám zpětnou vazbu apod. Zde nám dáváte svůj souhlas se získáním a zpracováním příslušných osobních údajů a/nebo vám zasílat e-maily.

Článek 6.1.b nařízení GDPR EU (vyžadováno k plnění smlouvy mezi vámi a společností Jabra) se používá, pokud je pro společnost Jabra nezbytné mít vaše osobní údaje k tomu, aby vám mohla zasílat výrobky (např. objednávky na webu Jabra.com), pomáhat vám v našem středisku služeb a podpory apod.

Článek 6.1.c GDPR EU (vyžadováno, aby společnost Jabra splnila zákonnou povinnost). Právní povinnost může souviset s daněmi a odvody, ale mohou existovat i jiné důvody, proč je společnost Jabra povinna předávat úřadům osobní údaje.

Článek 6.1.f GDPR EU (nezbytné k plnění legitimních účelů) se vztahuje na situace, kdy shromažďujeme informace (dále jen „informace o zařízení“, „číslo aplikace“ a „protokolové informace“) o vámi používaných službách a způsobu, jakým je používáte. To společnosti Jabra umožňuje identifikovat potřebu zdokonalit stávající aplikace a vyvíjet nové. Tyto údaje shromažďujeme za účelem poskytování, zachování, ochrany a zdokonalení našich služeb. Ve vztahu k výše uvedenému se může jednat o informace o vámi používaných funkcích a také o tom, jak často se používají, jakož i o souvislostech, v jakých jsou používány.

Článek 9.2.a GDPR EU (výslovný souhlas) se používá při aktivování funkcí opt-in v našich aplikacích. Údaje o kondici uživatelů společnosti Jabra představují formu zdravotních dat, jedná se tedy o citlivé údaje. Jakmile povolíte tuto funkci, přímo nám poskytnete příslušné zdravotní údaje a svůj souhlas se získáváním těchto osobních údajů. Může to nastat také ve vztahu k projektům, kde byl poskytnut souhlas k získání biometrických údajů pro účely výzkumu a vývoje.

Příjemci osobních údajů

Společnost Jabra obecně omezuje sdílení vašich osobních údajů, a to vždy na pouze nezbytný rozsah. Společnost Jabra vaše osobní údaje za žádných okolností neprodá; sdílení vašich informací se uskuteční pouze na základě potřeby znalosti a pouze za účelem splnění výše uvedených cílů. Jsme však oprávněni sdílet vaše osobní informace s dodavateli, obchodními partnery a prodejci, s nimiž spolupracujeme v rámci našeho podnikání (tj. s poskytovateli služeb, technickou podporou, dodavatelskými službami a finančními institucemi); dalšími spolupracujícími subjekty (např. poskytovateli internetových služeb); skupinami subjektů; a/nebo veřejnými orgány.

Někteří obchodní partneři a prodejci zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Jabra a mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s pokyny společnosti Jabra a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními týkajícími se důvěrnosti a bezpečnosti. Tyto třetí strany nejsou oprávněny zpracovávat vaše osobní údaje pro své vlastní účely. V rozsahu, v jakém společnost Jabra zveřejňuje nebo poskytuje vaše osobní údaje těmto třetím osobám, které jsou oprávněny vaše osobní údaje používat pro své vlastní účely, takové zpřístupnění nebo přenos bude probíhat pouze tehdy, pokud je to v souladu s platnými právními předpisy nebo s vaším předchozím souhlasem.

Společnost Jabra je součástí skupiny GN, která má své subjekty na celém světě. Přenos některých z vašich osobních údajů probíhá v některých zemích a subjektech v souvislosti s různými dodávkami, službami, projekty, úkoly apod. Podotýkáme, že obecně stejné systémy používáme i ve společnosti Jabra.

Přenos do zemí mimo EU/EHP

Jak bylo uvedeno, společnost Jabra je součástí skupiny GN, která má své subjekty na celém světě. Společnost Jabra zpracovává osobní informace na svých vlastních serverech po celém světě a tyto využívá v rámci celé skupiny, takže Jabra může zpracovávat vaše osobní informace o službách mimo zemi vašeho bydliště i mimo Evropu. Provádíme-li přenos osobních údajů do zemí mimo EU/EHP, děje se tak pouze pro výše uvedené konkrétní účely a ve vztahu k takovému přenosu vždy zajistíme příslušné ochranné mechanismy, a to například: (a) Příslušná/é země musí mít podle názoru Komise EU odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; případně se využijí organizace s certifikací eu-us-privacy-shield (štít EU–USA na ochranu soukromí); (b) pokud příslušnou zemi Komise EU nepovažuje za zemi s dostatečnou úrovní ochrany osobních údajů, společnost Jabra zajistí přiměřenou ochranu přenosu pomocí „vzorových smluv o předávání osobních údajů do třetích zemí“, jak byly zveřejněny Komisí EU, nebo jakýchkoliv jiných smluvních dohod schválených příslušnými orgány. Více informací o těchto smlouvách či dohodách je k dispozici na vyžádání.

Zásady uchovávání dat

Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud bude nutné splnit výše popsané účely a dodržet minimální lhůty uchovávání podle platných zákonů. Všeobecně to znamená, že data uchováváme po minimální dobu a nebudou vymazána, pokud již nebudou potřebná pro účel, pro který byla shromážděna.

Odvolání souhlasu

Tímto ujišťujeme, že pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme však, že toto nemá vliv na zpracování vašich osobních údajů společností Jabra před odnětím vašeho souhlasu. Doporučujeme, abyste se při odnětí souhlasu pomocí funkce „opt-out“ vyjádřili svůj výslovný nesouhlas nebo použili odhlášení, svůj souhlas však můžete také odvolat písemně přímo na našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů, viz výše.

 • Vaše práva
  Jako subjekt údajů bychom vás rádi informovali, že společnost Jabra podnikla veškeré nezbytné a přiměřené kroky k ochraně vašich osobních údajů a zajištění vašich práv. Upozorňujeme, že mohou existovat další podmínky nebo omezení týkající se těchto práv, než je uvedeno níže.

 • Právo přístupu
  Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jsme o vás zpracovali, a dalším informacím týkajícím se tohoto zpracování..

 • Právo na sjednání nápravy
  Máte právo na sjednání nápravy v případě uchovávání nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. Patří sem doplnění neúplných osobních údajů.

 • Právo na výmaz (právo na zapomenutí)
  Za určitých okolností máte právo na výmaz, což znamená, že na základě vašeho požadavku vymažeme uložené osobní údaje, které se vás týkají, a to před uplynutím běžné doby uchovávání údajů.

 • Právo na námitky
  Za určitých okolností máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, které se vás týkají. Máte bezpodmínečné právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 • Právo na omezení
  Za určitých okolností máte právo vyžadovat omezení našeho zpracování vašich osobních údajů, které se vás týkají.

 • Právo na přenosnost dat
  Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předávat své osobní údaje jinému správci osobních údajů.

Uplatnění práv

Svá práva můžete uplatnit zde. Upozorňujeme, že mohou existovat další podmínky nebo omezení týkající se těchto práv, než je uvedeno výše. Není tedy jisté, máte-li například právo na přenositelnost dat v konkrétním případě - toto závisí na konkrétních okolnostech zpracování.

Bezpečnostní opatření

Společnost Jabra je velmi odhodlána chránit vaše data před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnými změnami, zveřejněním nebo zničením informací, které má k dispozici. Zejména v okamžiku zaregistrování vašeho zařízení datovou komunikaci šifrujeme pomocí SSL, vyhodnocujeme naše postupy shromažďování, uchovávání a zpracování informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření tak, aby se zamezilo neoprávněnému přístupu k systémům, a omezujeme přístup k osobním informacím na zaměstnance Jabra, dodavatele a zástupce, kteří tyto informace potřebují znát k tomu, aby je pro nás mohli zpracovat, a kteří podléhají přísným smluvním závazkům zachovávat mlčenlivost a mohou být stíháni nebo propuštěni, pokud tyto závazky poruší.

Podání stížnosti

Budete-li chtít podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na náš Úřad pro ochranu osobních údajů (DPO), kontaktní detaily viz oddíl 2. Upozorňujeme, že nebude-li vaše stížnost vyřešena, jste oprávněni kontaktovat Dánskou agenturu pro ochranu údajů.

Dánská agentura pro ochranu údajů (Datatilsynet)
Borgergade 28, 5; DK-1300 KBH K; Dánsko
Telefon: +45 33 19 32 00; E-mailová adresa: dt@datatilsynet.dk Web: www.jabra.com

Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů budou v důsledku změn platných zákonů a předpisů pravidelně a v případě potřeby aktualizovány. Na této stránce budeme zveřejňovat veškeré změny Zásad ochrany osobních údajů a budete příslušným způsobem informováni v rámci všeobecné aktualizace aplikací. Budou-li změny těchto Zásad ochrany osobních údajů považovány za významné, budete o nich výslovně informováni.

Právní informace

 • Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Netcom A/S podléhá licenci.
 • Symbol Dolby a dvojitého D jsou zapsané ochranné známky společnosti Dolby Laboratories