chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Ochranné známky skupiny GN Group

Jabra a ostatní ochranné známky skupiny GN Group použité na těchto stránkách jsou ochrannými známkami společnosti GN Audio A/S a/nebo jejích dceřiných společností (dále jen „GN Group“). Neoprávněné použití ochranných známek GN Group může představovat porušení platných zákonů o ochranných známkách.

Níže je uveden neúplný přehled ochranných známek skupiny GN Group:

 • 360° Services
 • A Jabra Wireless Production
 • Beat Your Best
 • Biz
 • Boost
 • Classic
 • Dial
 • Discover Freedom
 • Drive
 • EarGels
 • EarWing
 • Eclipse
 • Enhance
 • Evolve
 • Freeway
 • GN
 • logo GN
 • GN Making Life Sound Better
 • Go
 • Halo Fusion
 • Halo Smart
 • Halo Free
 • Hands Free Zone
 • IntelliTone
 • Jabra
 • Jabra logo
 • Jabra sound bar logo
 • Easycall
 • Easygo
 • Easyvoice
 • Intelligent Call Transfer
 • Multi Use
 • JX10
 • JX10 Cara
 • Motion
 • Motion Office
 • Motion UC
 • Move
 • MPA
 • Multipoint
 • Noise Blackout
 • PeakStop
 • Play
 • Power Nap
 • Pro
 • Revo
 • Rhytm
 • Rox
 • SafeTone
 • Solemate
 • Speak
 • Sport Coach
 • Sport Life
 • Sport Pace
 • Sport Pulse
 • Sport Rox
 • Stealth
 • Step
 • Storm
 • Style
 • Supreme
 • Supreme UC
 • Surefit
 • Tour
 • TrackFit
 • Vega
 • Voice
 • Voice Announcement
 • Vox
 • Wave
 • You’re ON
 • ZoomTalk

Absence ochranné známky ve výše uvedeném seznamu neznamená zřeknutí se známkových nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví skupiny GN Group ve vztahu k těmto ochranným známkám.

Ochranné známky aliančních partnerů

Ostatní ochranné známky (jiné než ochranné známky skupiny GN Group), používané na těchto stránkách, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků, a GN Group si k těmto ochranným známkám nenárokuje žádná práva:

 • 3CX a logo 3CX jsou zapsané ochranné známky společnosti 3CX Software Ltd. ve Spojených státech, Evropě a dalších zemích.
 • Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent a loga Alcatel-Lucent jsou zapsané ochranné známky společnosti Alcatel-Lucent a/nebo jejích dceřiných společností.
 • Avaya a logo Avaya jsou ochranné známky nebo servisní značky, zapsané či nezapsané společností Avaya World Services Inc., a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S podléhá licenci.
 • Ochranná známka slovní a loga Bluetooth® jsou zapsané ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc.
 • Cisco je zapsaná ochranná známka společnosti Cisco a/nebo jejích dceřiných společností.
 • Dolby a symbol dvojité D jsou zapsané ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
 • IBM je ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation („IBM“) ve Spojených státech a dalších zemích.
 • Microsoft, Encarta, MSN a Windows jsou buď zapsanými ochrannými známkami, anebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.
 • Mitel je zapsaná ochranná známka společnosti Mitel Networks Corporation nebo jejích dceřiných společností.
 • Polycom je ochranná známka společnosti Polycom Inc.
 • ShoreTel®, ShoreCare®, ShoreGear®, ShoreWare® a ControlPoint® jsou zapsané ochranné známky společnosti ShoreTel, Inc. ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Logo ShoreTel a ShorePhone™ Intel jsou ochranné známky společnosti ShoreTel, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
 • Snom je ochranná známka společnosti Snom Technology AG
 • Swyx je ochranná známka společnosti Swyx Solutions AG
 • Toshiba je zapsaná ochranná známka společnosti Toshiba a/nebo jejích dceřiných společností.
 • Unify je ochranná známka společnosti Unify, Inc.
 • Yealink je ochranná známka společnosti Yealink, Inc.

Všeobecně

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto informací, obraťte se na útvar ochrany práv k duševnímu vlastnictví Skupiny (Group IPR).

Tyto informace byly aktualizovány k datu 15. 7. 2016.