chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Software, aplikace a služby

Společnost Jabra nabízí řadu programového vybavení a služeb, které vám pomohou získat z našich náhlavních souprav to nejlepší.

Software

 

Zobrazit více
Jabra Direct
Jabra Xpress
Software

 

Zobrazit více