chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Garantie- en service-informatie

Consumentenproducten

Twee (2) of vijf (5) jaar beperkte garantie

GN Audio (“GN”) garandeert aan de eindgebruiker die het product koopt van een geautoriseerde reseller, dat dit product vrij blijft van materiële defecten en productiefouten, onderworpen aan de onderstaande voorwaarden ("Garantie") voor de volgende beperkte periode ("Garantieperiode"):

 • Consumentenproducten: Twee (2) jaar van de aanschafdatum van het product
 • Jabra Steel: Vijf (5) jaar van de aanschafdatum van het product

De beperkte garantie van twee jaar is ook geldig voor vervangende oordopjes voor Jabra Elite, de oplaadhouder en de draadloze oplaadpad.

 

Drie jaar durende beperkte garantie tegen transpiratie

Geldig voor: Jabra Elite Sport, Jabra Sport Coach, Jabra Sport Pace, Jabra Sport Pulse en New Balance PaceIQ

Naast de beperkte garantie van twee (2) jaar, geldt een beperkte garantie van drie (3) jaar voor de bovengenoemde specifieke producten, tegen productschade die ontstaan is als direct resultaat van de effecten van zweet, en die onderhevig is aan de onderstaande voorwaarden ("Beperkte Garantie") vanaf de aanschafdatum, wanneer het product geregistreerd is bij Jabra via de extra Jabra Sport Life-app, of met bewijs van aanschaf van een reseller voor de New Balance PaceIQ.

De beperkte garantie van twee (2) jaar en de beperkte garantie van drie (3) jaar van GN gaan in vanaf de aanschafdatum (“Garantietermijn”), met een aankoopbewijs van een geautoriseerd reseller of een reseller van de New Balance PaceIQ. Daarnaast moet het product voor de beperkte garantie van drie (3) jaar geregistreerd worden bij Jabra via de aanvullende Jabra Sport Life-applicatie (voor de New Balance PaceIQ is uitsluitend bewijs van aanschaf vereist).

De beperkte garantie is ook geldig voor vervangende oordopjes.

 

Garantievoorwaarden

Gedurende de garantieperiode repareert of vervangt GN (volledig naar inzicht van GN) dit product of enige defecte onderdelen (“Garantieservice”). Als de reparatie of de vervanging niet commercieel haalbaar is of niet tijdig uitgevoerd kan worden, kan GN ervoor kiezen u het aankoopbedrag van het betreffende product terug te betalen. Tenzij anders gecommuniceerd door GN, moet het defecte product worden geretourneerd en ontvangen in het magazijn van GN voordat een vervangend product wordt verzonden

Vanwege GN's inzet om afval in het milieu zoveel mogelijk te beperken, kan het product bestaan uit gerepareerde apparatuur die gebruikte onderdelen bevat, waarvan sommige herbewerkt kunnen zijn. De gebruikte onderdelen voldoen alle aan de hoge kwaliteitseisen van GN en voldoen aan de specificatie wat betreft prestaties en betrouwbaarheid. Vervangen onderdelen of componenten worden eigendom van GN.

 

Hoe kan men een garantieservice verkrijgen

Neem voor het verkrijgen van een garantieservice contact op met de geautoriseerde reseller waar u het product van hebt gekocht of bezoek onze ondersteuningspagina's voor meer informatie over de garantieservice. Het product moet geretourneerd worden naar de geautoriseerde reseller, indien mogelijk in de oorspronkelijke verpakking of een verpakking die dezelfde beschermingsgraad biedt.

Om gebruik te maken van de garantieservice, dient u het volgende te overleggen:

 1. Het defecte product
 2. Aankoopbewijs, waarop de naam en het adres van het verkooppunt, de aanschafdatum en het type product duidelijk leesbaar zijn en
 3. De reden voor het retourneren.

 

Beperking van garantie

De garantie is uitsluitend van toepassing op producten die gekocht zijn voor gebruik, niet voor commerciële doorverkoop. De garantie is niet van toepassing op producten die met geopende doos en zonder garantie verkocht worden.

Componenten met een beperkte levensduur en accessoires die onderhevig zijn aan normale slijtage, zijn uitgesloten van de garantie, tenzij ze defect of kapot blijken te zijn bij aankoop van het product. Dit omvat onder andere:

 • Gewone USB-kabels
 • Oorkussentjes
 • EarGels
 • Siliconen hoes voor oordopjes
 • Oorhaken
 • Ear tips
 • Modulaire pluggen
 • Draagtasjes/reisetuis
 • Adapters
 • Windhoezen
 • Decoratieve afwerkingen
 • Verwijderbare batterijen

Van gebruikscomponenten en accessoires die binnen veertien (14) dagen na aankoop niet goed werken, wordt verondersteld dat ze bij aankoop defect of kapot waren.

De garantie is ongeldig als het in de fabriek aangebrachte serienummer, datacodelabel of productlabel zijn aangepast of van het product zijn verwijderd.

De garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van: (a) onjuiste opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongeluk of nalatigheid, zoals fysieke schade (scheuren, krassen, etc.) aan de behuizing van het product ontstaan door misbruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of zware perspiratie, zand, stof of dergelijke, extreme hitte of voedsel, tenzij gedekt door de beperkte garantie; (c) gebruik van het product of accessoires voor commerciële doeleinden of blootstelling van het product aan abnormaal gebruik of omstandigheden; of (d) andere handelingen die niet te wijten zijn aan GN, zoals verlies van een headset/headphones of oordopjes.

De garantie dekt geen schade door onjuist gebruik, onderhoud, installatie, of pogingen het product te laten repareren door een andere partij dan GN of een geautoriseerd reseller van GN die door GN geautoriseerd is om garantiewerk voor GN te verrichten. Enige ongeautoriseerde reparaties zullen de garantie doen vervallen. De garantie dekt geen defecten of schade die ontstaan door gebruik te maken van producten, accessoires of andere randapparatuur die niet van het merk GN zijn of door GN gecertificeerd zijn.

De garantie is niet van toepassing op producten die gedurende zes (6) maanden niet zijn opgeladen . Als de batterij van een product gedurende een periode van zes (6) maanden niet opgeladen is, kan het zijn dat het product niet meer goed functioneert of niet langer het volledige potentieel of de volledige lading kan bereiken. GN biedt geen garantie voor dergelijke situaties.

De garantie is niet van toepassing op producten die men verloren heeft en die mogelijk niet kunnen worden gevonden via de Find My Jabra-functie in de gratis Jabra Sound+/Jabra Assist-applicaties of de Find My Headphones-functie in de gratis Jabra Sport Life-applicatie.

REPARATIES OF VERVANGINGEN DIE AANGEBODEN WORDEN ONDER DEZE GARANTIE ZIJN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KOPER. GN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOOR SCHENDING VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VOOR DIT PRODUCT. BEHOUDENS VOOR ZOVER DE WETGEVING STREKT IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN WELKE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Opmerking

De garantie kent u specifieke wettelijke rechten toe. Afhankelijk van uw locatie heeft u wellicht andere rechten. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade of impliciete garanties niet toegestaan. In dat geval zijn de bovenstaande uitsluitingen wellicht niet op u van toepassing. De garantie heeft geen invloed op uw wettelijke statutaire rechten onder de voor u toepasselijke nationale of plaatselijke wetgeving.

Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van zulke merken door GN geschiedt onder licentie. Overige handelsmerken of handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.