chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Vztahy s investory

Vyrábíme náhlavní soupravy a komunikátory všech tvarů a velikostí, kabelové i bezdrátové, pro všechny typy uživatelů ve všech koutech světa. To však není naším úkolem. Naším cílem je vylepšit lidem zvuk jejich života. Hledáme inovativní způsoby zjednodušení a usnadnění komunikace.

Jabra je značka GN Audio, dceřiné společnosti GN Store Nord A/S (GN), která je uvedena na seznamu NASDAQ OMX.
GN Store Nord vytváří inovativní komunikační řešení již od roku 1869.

Prohlédněte si finanční informace, cenu akcií a další údaje o naší mateřské společnosti na www.gn.com.