chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Práce z domova

Pracujte z domova

se soupravami Jabra

Pro firmy
Pro vedoucí
Pro zaměstnance
Další tipy a rady

Celý svět žije v nebývalé situaci a na každého z nás mají vliv posuny ve společnosti. Náhlý přechod k práci z domova narušuje u mnohých lidí pracovní i osobní život.

Naše dlouhodobá důvěra ve výhody práce odkudkoli nám pomohla sestavit tohoto průvodce pro vedoucí, zaměstnance i firmy, pro které je práce na dálku novinkou – průvodce pro adaptaci a úspěch v tomto prostředí.

Tyto tipy a praktické informace, sestavené našimi vzdálenými pracovníky, vám pomohou udržet se z vaší nové domácí kanceláře ve spojení a zachovat si produktivitu i zdraví.

Pro firmy

Jak vytvářet a zavádět systémy pro práci na dálku

Organizacím, které nejsou zvyklé na práci v rozptýlených týmech, může tato změna narušit fungování. Zde najdete skutečnosti, které je dobré si zvážit na úrovni společnosti, pokud chcete úspěšně zvládat distribuované virtuální organizace.

Zařízení Jabra nabízejí snadné řešení pro různé platformy pro spolupráci, například Microsoft Teams či Zoom.

1.

Nezapomeňte zajistit, aby vše fungovalo na všech úrovních. Práce na dálku přináší mnoho změn a musí ji akceptovat a provádět jak generální ředitel, tak i výkonní vedoucí. Zajistěte, aby výkonní pracovníci dostávali správné školení a vedení příkladem.

2.

Poskytněte týmům digitální a plně virtuální pracovní prostředí. Ve spolupráci s týmy informatiků navrhněte aplikace pro zajištění produktivity, schůzek a spolupráce. Mějte připravený cloud a přísně monitorovanou síť, zajistěte, aby měly týmy přístup ke sdíleným souborům a úložišti. Připravte také nástroje pro práci s pracovními postupy a komunikační platformy.

3.

Připravte technologické nástroje. Kromě softwarových a digitálních platforem zajistěte, aby vaši zaměstnanci měli profesionální zvuková a obrazová zařízení pro spojení s kolegy, a veškerý další hardware potřebný pro komunikaci z domova.

4.

Zaveďte kulturu upřednostňování obrazu. Lidé se mohou zdráhat zapínat video v domácím prostředí, a nikdo nechce být první. Video však podporuje důvěru a komunikaci a zkracuje schůzky. Rozostření pozadí nebo možnosti přizpůsobení umožní zaměstnancům pohodlně kontrolovat, zda se skupinové schůzky mají účastnit i jejich psi, děti či umělecká díla.

5.

Ve virtuálních týmech efektivně převádějte implicitní informace na explicitní znalosti. Řada informací, které jsou podkladem pro plynulý každodenní provoz, zůstává často nevyřčena, jsou implicitní, a vyplývají z kancelářského prostředí. Vytvořte průvodce těmito nevyřčenými společenskými pravidly, který s nimi seznámí všechny zaměstnance.

  • S pomocí personálních nástrojů určete pro vzdálené pracovníky jasná očekávání založená na výsledcích.
  • Vypracujte jasná očekávání a normy chování, například dobu aktivity a pracovní dobu, a využívejte je jako měřítko, podle kterého lze zaměstnance sledovat.

Průvodce pro vedoucí

Jak vést virtuální týmy

Digitální pracoviště a systémy uvedené do provozu vaší firmou vytvářejí prostředí pro zřetelnou komunikaci a doporučené postupy, které vašemu týmu pomohou lépe nakládat s časem a plnit očekávání.

1.

Vždy veďte příkladem a nastavte si metody získávání zpětné vazby, abyste mohli identifikovat oblasti pro zlepšení. V těchto nejistých dobách můžete modelovat chování, podporovat dobré návyky a uklidňovat tým.

2.

Kontrolujte situaci pracovníků individuálně a zjistěte, jak se přizpůsobují. Během adaptace se ujistěte, že chápete jejich individuální potřeby a při hodnocení výkonnosti a výsledků zvažujte jejich osobní situaci.

3.

Na začátku každého dne připravte 10-15minutový videohovor s každým pracovníkem. Pokud vedete větší tým, můžete uspořádat 20minutovou schůzku s celým týmem. Udržíte tak každodenní komunikaci, odstartujete pracovní den a nastolíte pracovní mentalitu.

4.

Nastavte v týmu pravidla komunikace, abyste podpořili důvěru a vnímání rovnocenného postavení a odstranili dynamiku ve skupině i mimo ni. Firma vám dala nástroje, ale vedoucí musí nastavit pravidla pro jejich využívání a očekávání.

5.

Vyhněte se příliš těsné kontrole a zaměřte se raději na sledování výsledků. Přítomnost online není měřítkem produktivity. Svému týmu budete muset důvěřovat, že bude efektivně pracovat s časem, aby splnil zadané úkoly.

6.

Zajistěte dostupnost sdílených týmových souborů a složek pro všechny zaměstnance pracující na dálku a aktualizaci pracovních dokumentů. Sdílením odkazů na soubory v cloudu zajistíte, aby všichni pracovali na nejnovější verzi.

7.

Sdílejte svůj kalendář a dostupnost, aby lidé věděli o vašem programu a o tom, kdy vás mohou zastihnout a kdy nikoli.

Pro zaměstnance

6 pravidel velmi úspěšných lidí pro domácí práci

Vytvoření domácí kanceláře může představovat velkou změnu, a musíte si najít pohodlné a bezpečné místo, kde nebudete vyrušováni. Zde najdete šest základních pravidel pro vytvoření pracoviště a zachování produktivity při práci z domova.

1.

Vytvořte si pro práci vyhrazené místo. Nemusí jít o samostatnou místnost, ale definujte si pracoviště a zajistěte, aby v něm co nejméně působily rušivé prvky, například hluk a nepořádek. Zkuste najít místo s přirozeným osvětlením, dobrým větráním a ergonomickým prostředím.

2.

Stanovte si pravidla pracovního dne. Začít pracovat v pyžamu a bez snídaně je snadné. Ale osprchování a oblečení vás mentálně přesune do pracovního dne a stanoví zdravé postupy.

3.

Nastavte si virtuální pracoviště. Klíčem ke kvalitní komunikaci a spolupráci je funkční technologický ekosystém – poskytovatelé služeb Internetu, komunikační software či profesionální zvukový systém, který spolupracuje s platformami Teams, Zoom nebo jinými videoplatformami a komunikačními platformami.

4.

Udržujte komunikaci. Když nejste přítomni fyzicky a mění se každodenní návyky a zvyklosti, je důležité hledat nové způsoby komunikace s kolegy. Můžete si nastavit stav nebo kolegům dát vědět přes Slack, Teams nebo e-mail, kdy vás zastihnou a nezastihnou.

5.

Dbejte na své zdraví. Často to vypadá, že nikdy není čas udělat si přestávku, a i když vám práce na dálku může pomoci s vyvážením pracovního a osobního života, může být obtížné najít čas na odpočinek. Nastavte si pravidelný rozvrh dne a nezapomeňte zařadit přestávky.

6.

Nastavte si pravidla pro rodinu a práci. Stanovte si jasné hranice práce, abyste nebyli „stále v práci“ a podle zřetelných pravidel přepínali mezi prací a odpočinkem.

Další tipy a rady

Jak vést virtuální videoschůzky

Více než 67 % vzdálených pracovníků je při online schůzkách přerušováno nebo „přehlušeno“. V takovém prostředí bez přímé komunikace se lidé těžko orientují. Zde nabízíme čtyři tipy k pořádání úspěšných týmových schůzek v prostředí virtuální spolupráce:

1.

Zapněte přenos obrazu, abyste podpořili svou přítomnost a respekt. Obraz zlidšťuje virtuální spolupráci a podporuje komunikaci a plynulé virtuální schůzky.

2.

Dělejte často přestávky a ptejte se na dotazy nebo zpětnou vazbu. Vyslechněte ostatní a zkuste se vyhýbat přerušením.

3.

Pokud se neúčastníte debaty, je obvykle vhodné vypnout si mikrofon, aby na schůzku nepřenášel rušivé zvuky z vašeho okolí.

4.

Sledujte konverzaci ke schůzce (chat) a reagujte na poznámky nebo pište dotazy, aniž byste rušili ostatní při mluvení.

Firemní kultura: 3 způsoby společenského propojení virtuálních týmů

Vzdálení pracovníci se často cítí izolováni, což může vyvolávat pocity samoty, ale také destruktivnější situace, například ztrátu identifikace v rámci organizace a nižší angažování. Vedoucí musí přemýšlet o tom, jak své týmy sjednotit i nad úroveň pracovních záležitostí, společensky.

Ke sjednocení týmů vedou nepracovní aktivity. Zde vidíte tři příklady takových iniciativ:

  • Virtuální šťastná hodinka nebo páteční bar
  • Virtuální oslavy s pizzou
  • Webové i jiné kvízy, soutěžní večery

4 důvody, proč jsou videoschůzky produktivnější než osobní

1.

Při přechodu mezi virtuálními videoschůzkami nedochází k vyrušením. Kromě flexibility práce na dálku může osobní hlášení zabírat spoustu času (zastavit člověka na chodbě je snadné). Nabízí to sice živější a neformálnější příležitosti, ale zabíjí také hodně času.

2.

Virtuální pracovní schůzky zvyšují produktivitu, protože když jsou v kalendáři, jsou efektivnější a obvykle mají při dané agendě lepší výsledky.

3.

Videopřenosy také zrychlují obchodní komunikaci a nabízejí osobní kontakt. Jejich účastníci jsou na místě, připojení a sledují, co se děje v místnosti.

4.

Virtuální schůzky vylepšují vyvážení práce a osobního života, protože se více staráte o to, jak dlouhé schůzky jsou a co je důležité. Uvolní vám to ruce k většímu soustředění na kolegy i na rodinu.

Vybrané produkty