chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Aplikace Jabra CC Agent

Aplikace Jabra CC Agent zvyšuje efektivitu pracovníků kontaktního centra Cisco Finesse tím, že jim umožňuje snadno ovládat často používané funkce z ovladače náhlavní soupravy Jabra v zařízeních Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400II a Jabra Link 260/265.

  • Stáhněte si aplikaci Jabra CC Agent a nainstalujte ji na server softwarového telefonu Cisco Finesse, který se používá v kontaktním centru.
  • Balík aplikací obsahuje příručku k instalaci sloužící k nastavení a konfiguraci funkcí, které se použijí na tlačítka ovladače zařízení Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400II a Jabra Link 260/265.
  • Další informace a údaje o kompatibilitě naleznete v datovém listu k aplikaci Jabra CC Agent (verzi serveru Cisco Fitness, operační systém, verze prohlížeče)

Jabra CC Agent je malá aplikace, která po instalaci na server softwarového telefonu kontaktního centra Cisco Finesse umožňuje všem pracovníkům vybaveným zařízeními Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400II a/nebo Jabra Link 260/265 ovládat tyto tři funkce softwarového telefonu Finesse přímo z ovladačů náhlavní soupravy Jabra:

  • Stav Připraveno/nepřipraveno (přepínání)
  • Záznam hovoru
  • Odhlášení

Dvě funkce mohou být dostupné zároveň a vybírá je správce serveru Cisco Finesse při instalaci aplikace Jabra CC Agent.

Aplikace CC Agent má jen nepatrný dopad na pracovní stanici pracovníků kontaktního centra. A pracovník může v uživatelském prostředí prohlížeče zobrazit stav Připraveno/nepřipraveno (pokud je tato funkce zapnuta z ovladače náhlavní soupravy Jabra).

Produktová podpora

Obsah produktové podpory včetně uživatelských příruček, nejčastějších dotazů, video tutoriálů a dalších informací.