chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Co nabízí integrace Jabra + Audiocodes?

Díky partnerství mezi společnostmi Jabra a Audiocodes má IT nyní přístup ke zdokonalené správě zařízení. Každá náhlavní souprava Jabra USB, včetně bezdrátových náhlavních souprav a reproduktorů s certifikací Skype for Business a Teams, nyní spolupracuje se softwarovým řešením Audiocodes OVOC™.

Výhody spolupráce se společnostmi Audiocodes a Jabra

Monitorování

Útvary IT získávají v reálném čase přehled o dostupnosti služeb, přičemž incidenty jsou pro rychlé vyřešení hodnoceny na základě obchodního dopadu

Analytika

Útvary IT získají klíčové informace o službách, vycházeje ze 3 klíčových ukazatelů KPI, společně se souvisejícími trendy a možností hloubkového přístupu k datům

Správa zařízení

Útvary IT využívají jednotnou podporu většího počtu dodavatelů, která umožňuje konfigurovat náhlavní soupravy Jabra napříč pracovišti a využívat mechanismus aktualizace firmwaru

Uživatelská zkušenost

Útvary IT získají praktické pokyny, které mohou předat koncovým uživatelům v případě problémů s kvalitou hovorů

Stáhněte si software

O společnosti Audiocodes

AudioCodes je globální společnost vyrábějící a prodávající pokročilé technologie Voice over IP a konvergované produkty pro VoIP a datové sítě, aplikace a profesionální služby pro podniky a poskytovatele služeb. Se svými více než 25letými zkušenostmi společnost AudioCodes nyní působí ve více než 100 zemích.