chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Co nabízí integrace Jabra a Code?

Díky strategickému partnerství mezi společnostmi Jabra a Code teď má IT přístup k rozšířené správě zařízení v prostředí MS Skype a Teams. Každá náhlavní souprava Jabra USB, včetně bezdrátových náhlavních souprav a reproduktorů s certifikací Skype for Business a Teams, nyní spolupracuje se softwarovým řešením Code.

Stáhnout (.zip)

Podporované platformy

Microsoft Skype for Business, Microsoft Teams, Cisco Jabber, Amazon Connect & Amazon Chime.

  • Skype for BusinessSkype for Business
  • Microsoft TeamsMicrosoft Teams
  • Cisco JabberCisco Jabber
  • Amazon ConnectAmazon Connect
  • Amazon ChimeAmazon Chime

Výhody spolupráce se společnostmi Code a Jabra

Monitorování

Útvary IT získávají v reálném čase přehled o dostupnosti služeb, přičemž incidenty jsou pro rychlé vyřešení hodnoceny na základě obchodního dopadu

Analytika

Útvary IT získají klíčové informace o službách, vycházeje ze 3 klíčových ukazatelů KPI, společně se souvisejícími trendy a možností hloubkového přístupu k datům

Správa zařízení

Útvary IT využívají jednotnou podporu většího počtu dodavatelů, která umožňuje konfigurovat náhlavní soupravy Jabra napříč pracovišti a využívat mechanismus aktualizace firmwaru

Uživatelský komfort

Útvary IT získají praktické pokyny, které mohou předat koncovým uživatelům v případě problémů s kvalitou hovorů

Stáhněte si software

Stáhnout (.zip)

O společnosti Code

Společnost Code byla založena roku 2013 a v současné době podporuje dostupné klíčové platformy UC od společností Microsoft, Cisco, Avaya a několika dalších. Code operuje celosvětově prostřednictvím sítě partnerů a má vlastní pobočky v USA, Spojeném království, Skandinávii, Rumunsku a Jižní Africe.