chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Aan de slag

Geselecteerde begeleiding en tips om aan de slag te gaan

Alle ondersteuningscontent

Hulpbronnen om aan de slag te gaan

Overzicht

Jabra Xpress is een beheer- en analyseoplossing voor Jabra-apparaten die alles ondersteunt, van apparaten met individuele bijdragers, waaronder de PanaCast 20- en Evolve2-lijn, tot apparaten waar meerdere gebruikers mee kunnen samenwerken, waaronder de PanaCast 50- en Speak2-lijn. Beheerders kunnen Jabra Xpress gebruiken om apparaten te groeperen, wijzigingen in instellingen toe te passen en apparaatfirmware te beheren. Analytische informatie van ondersteunde Jabra-apparaten kan inzicht geven in het gebruik van de kamer, de bezettingsgraad en het volgen van Safety Capacity. Het beste van alles is dat toegang tot Jabra Xpress is inbegrepen bij compatibele Jabra-apparaten, zonder extra kosten.

Jabra Xpress overview image


Sleutelwoorden

 • Jabra-product verwijst in grote lijnen naar elk Jabra-apparaat dat kan worden beheerd met Jabra Xpress. Dit omvat headsets, speakerphones, camera's en videobars. Voorbeelden van specifieke Jabra-apparaten zijn de Evolve2 65, Speak2 75, Speak 750, PanaCast 20 en PanaCast 50.

 • Jabra Xpress is de complete beheer- en analyseoplossing voor Jabra-apparaten.

 • De Jabra Xpress Cloud is het webgedeelte van de Xpress-oplossing. Beheerders loggen in op de Xpress Cloud om gebruikers, pakketten en apparaatinstellingen te beheren en analyses te bekijken.

 • De Jabra Xpress Tenant is het unieke exemplaar van Xpress Cloud van een organisatie, dat beheerderstoegang biedt tot hun Jabra-apparaten.

 • Jabra Xpress Packages zijn de groeperende eenheid binnen de Jabra Xpress Cloud. Een Xpress Package kan instellingen bevatten voor verschillende typen Jabra-apparaten. Een bepaalde Xpress Tenant kan zoveel Xpress Packages hebben als nodig is.

 • De Jabra Direct Client is software beschikbaar voor een Windows 10/11- of macOS-apparaat. Met de software kunnen gebruikers de instellingen en firmware beheren van Jabra-apparaten die via USB op de computer zijn aangesloten. Een voorbeeld van de vensterkop voor de Jabra Direct Client wordt hieronder weergegeven:

Jabra Direct client example

 • Een Jabra Direct Client kan worden gebruikt voor stand-alone Jabra-apparaatconfiguratie, of via Jabra Xpress Cloud kan een unieke versie van de Jabra Direct Client worden gedownload die de instellingen overneemt van een bepaald Jabra Xpress Package. De gebruikerservaring van de Jabra Direct Client gekoppeld aan een Xpress Package (afgekort tot Linked Jabra Direct Client) is vrijwel identiek aan de standaard Direct Client. Het belangrijkste verschil in de gebruikersinterface is dat bij de client de pakketnaam wordt weergegeven. De instellingen van Xpress Cloud kunnen niet worden geconfigureerd op clientniveau voor een Linked Jabra Direct Client. Een voorbeeld van de vensterkop voor de Linked Jabra Direct Client wordt hieronder weergegeven. In dit voorbeeld heet het Xpress Package BYOD:

Jabra Direct client linked to an Xpress Package example


Communicatie

Headsets, speakerphones en andere USB-randapparatuur communiceren met Jabra Xpress Cloud via een Linked Jabra Direct Client die draait op een aangesloten Windows- of macOS-apparaat. Binnen Jabra Xpress Cloud maken beheerders Xpress Packages die specifiek zijn voor hun gebruikers. Deze Xpress Packages hebben unieke versies van de Linked Jabra Direct Client, die lokaal op één Windows- of macOS-apparaat kunnen worden geïnstalleerd of op meerdere systemen kunnen worden geïmplementeerd via een MDM-tool (Mobile Device Management).

De PanaCast 50 heeft de unieke mogelijkheid om te communiceren met Jabra Xpress Cloud door gebruik te maken van de Linked Jabra Direct Client op een via USB aangesloten Windows- of macOS-apparaat of door de PanaCast 50 aan te sluiten op een netwerk met internettoegang via de ingebouwde RJ-45 Ethernet-interface of de 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi-radio.

 

Jabra Xpress communication overview

Communicatie met Jabra Xpress Cloud maakt gebruik van HTTPS (TCP-poort 443) en ondersteunt proxyconfiguratie. De URL's die nodig zijn voor Jabra Xpress Cloud zijn:Volgende stappen

Het basisproces voor het beheren van Jabra-apparaten in Xpress Cloud bestaat uit vijf stappen, zoals hieronder geïllustreerd:

 

Jabra Xpress basic process in five steps

Deze vijf stappen, beste praktijken voor de implementatie van Jabra-apparaten in verschillende kamertypes en informatie over Xpress Analytics en de Safety Capacity worden behandeld in de Jabra Xpress Cloud-implementatiehandleiding, die hier te downloaden is

Veelgestelde vragen

Geselecteerde begeleiding en tips om aan de slag te gaan

Firmware

Software

Aan de slag met uw [GroupName] | Jabra Support