chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra + Mitel

Řešení pro spolupráci a k zajištění nejlepší zákaznické služby

Kontaktovat prodej
S produkty společností Jabra a Mitel překonáte překážky v rámci přechodu na sjednocenou komunikaci, zvýšíte spokojenost zákazníků a budete moci dělat chytřejší rozhodnutí.
Více informací o doporučených produktech Jabra
Kontaktuje prodejní oddělení a získejte pro svou organizaci to nejlepší řešení.

Řešení společností Jabra a Mitel pro komunikaci, spolupráci a kontaktní centra

Řešení společnosti Mitel pro komunikaci, spolupráci a kontaktní centra v kombinaci se zařízeními Jabra zásadně mění roli komunikace v rámci každodenních firemních aktivit.

Jabra má dlouhou historii úzké spolupráce se společností Mitel a je jejím aplikačním partnerem

Výrobky, které byly testovány a schváleny pro použití se stolními telefony Mitel

Výrobky, které byly testovány a schváleny pro použití se softwarovými telefony Mitel

Kontaktovat prodej

Získejte nejlepší řešení pro svou organizaci a konkrétní případ použití. Naši odborníci vám mohou poradit v oblasti výrobků, kompatibility a nasazení na platformě UC.

Vyžádejte si testovací vzorek

Nabízíme bezplatné zkušební kusy pro firmy s 500 a více zaměstnanci, které hodlají vyměnit stávající zařízení nebo mají nový projekt. Platí Všeobecné smluvní podmínky.

Potřebujete technickou podporu?

Informace o produktové podpoře a otázkách týkajících se záruky najdete na našich stránkách podpory, kde dále naleznete návody k použití, nejčastější dotazy, videa, kontaktní údaje a další informace.

Kontaktovat podporu
Zadejte prosím platný e-mail

Vyžádejte si testovací vzorek

Nabízíme bezplatné zkušební kusy pro firmy s 500 a více zaměstnanci, které hodlají vyměnit stávající zařízení nebo mají nový projekt. Platí Všeobecné smluvní podmínky.

Okamžitá pomoc při prodeji

Živý chat | 1-800-826-4656 | 8:00 – 17:00 (EST)

Potřebujete technickou podporu?

Informace o produktové podpoře a otázkách týkajících se záruky najdete na našich stránkách podpory, kde dále naleznete návody k použití, nejčastější dotazy, videa, kontaktní údaje a další informace.

Kontaktovat podporu