chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

"The headset boasts of a new microPOWER battery technology that allows the device to last as long as ..."

- Maxim

"Stealth has proven to be one of the better bluetooth headsets I’ve had the privilege to test."

- Mac Sources

"…a new microPOWER battery technology allows the device to last as long as other headsets while keeping a small and light frame"

- Slash Gear

Jabra Stealth

Jabra Stealth

Jabra Stealth - Dedicated voice control button

Jabra Stealth

Příslušenství

Produktová podpora

Obsah produktové podpory včetně uživatelských příruček, nejčastějších dotazů, video tutoriálů a dalších informací.