chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra PanaCast: Schválené kabely, prodlužovačky, USB rozbočovače

Připojení systému Jabra PanaCast k počítači lze prodloužit pomocí několika možností a nastavení kabeláže. Níže naleznete aktuální seznam kabelů, prodlužovaček a USB rozbočovačů schválených pro použití se systémem Jabra PanaCast.

Vyberte model

results
Loading animation