chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Ohodnoťte svou zkušenost s výrobkem Jabra

1. Jak moc je pravděpodobné, že byste tento výrobek Jabra doporučili příteli nebo kolegovi?

2. Vysvětlete prosím hodnocení, které jste uvedli výše