chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Podpora

Starší software a aplikace Jabra

V následujícím textu najdete různé aplikace, které dříve spravovala společnost Jabra nebo s ní byly spojeny.


Níže uvedené starší aplikace mohou pomoci v případech, kdy není možné používat nejnovější aplikaci Jabra Direct dostupnou zde.

Přečtěte si informace o rizicích zranitelnosti a aktualizacích v bezpečnostním centru Jabra.

Upozorňujeme, že pro daný výrobek nemusí být k dispozici všechny funkce, produkty ani firmware a k následujícím řešením není k dispozici žádná podpora. Následující seznam neobsahuje všechny předchozí verze aplikace, ale může obsahovat poslední známém verze vydané před vydáním konkrétní verze operačního systému, které již nemusí být podporovány v novější verzi.


PRÁVNÍ INFORMACE: NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWARE NEBUDE AKTUALIZOVÁN A SPOLEČNOST JABRA K NĚMU NEPOSKYTUJE PODPORU. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ VŠECH VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO PRAKTICKÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST JABRA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ SMLUVNÍ, PROTIPRÁVNÍ NEBO JINÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU, JEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO JINÝCH AKCÍ V SOFTWARU.

Registrace Verze Platforma Poslední testovaná verze operačního systému Dokumentace Stáhnout
Jabra Direct 5.0 Windows Windows 10 (32 & 64 bit) / Windows 7 (64 bit) - Stáhnout
Jabra Direct 3.12 Windows Windows 10 (32 & 64 bit); Windows 8.1 (32 & 64 bit); Windows 8 (32 & 64 Bit); Windows 7 (32 & 64 Bit); Windows Vista (32 & 64 Bit); Windows XP SP3 (32 Bit) - Stáhnout
Jabra PC Suite 2.17 Windows Microsoft Windows XP (32-bit only) with Service Pack 3. Windows Vista, Windows 7 or Windows 8, 32-bit or 64-bit $$not found: Version$$. Stáhnout Stáhnout
Jabra Direct 5.9 macOS 10.15 - Stáhnout
Jabra Direct 4.14.15119 macOS 10.14 - Stáhnout
Jabra Suite for Mac 2.13 macOS 10.11.x (El Capitan), 10.12.x (Sierra) and 10.13.x (High Sierra) - Stáhnout
Vxi Connect for Avaya 1130 Windows Vista Stáhnout Stáhnout
Vxi Connect for Cisco 1150 Windows Vista Stáhnout Stáhnout
Vxi Connect for Skype 110 Windows Vista Stáhnout Stáhnout
PanaCast Utility 3.2.2.1.20201015 Windows Windows 10 - Stáhnout
Jabra Intel Unite Conferencing Plug-in: for PanaCast people count 4.0 Windows Windows 10 - Stáhnout
Intel Unite® plugins: for PanaCast 3.0 Windows Windows 10 - Stáhnout
Intel Unite® plugins: for Speak Series 3.0 Windows Windows 10 - Stáhnout
BlueParrott Updater - macOS 104.1.0 macOS 10.15.4 Stáhnout Stáhnout

Potřebujete další pomoc?

Navštívit podporu