chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Antikopi-program

Jabra kører et antikopi-program mod producenter, importører og forhandlere af forfalskede Jabra produkter.

Jabra oplever et højt aktivitetsniveau i forfalskninger af Jabra produkter i mange regioner og markeder, og har som konsekvens af dette etableret et antikopi-program mod producenter, importører og forhandlere af forfalskede Jabra produkter. De produkter, der primært forfalskes, er Jabras prisbelønnede headsetmodeller som Jabra Stone, Jabra BT3030, Jabra EasyGo og mange andre.

Programmet er en del af indsatsen for at bevare Jabra's status som førende producent og ry for at skabe og levere håndfrie produkter i høj kvalitet. Samtidig er programmet til for at beskytte kunder mod forfalskede produkter, der potentielt kan udgøre en fare. Kopiprodukterne har normalt ikke gennemgået officielle prøvningsprocedurer, de overtræder varemærkestandarderne og er ofte af generelt dårlig kvalitet i både ydelse og komponentopbygning. De har også potentielle sikkerhedsproblemer, der kan volde skader på brugerne. Kopiprodukterne kan ofte ikke yde den samme grad af kompatibilitet med og understøttelse af andre enheder som de lovlige, originale Jabra produkter, hvilket fører til høje returneringstal og utilfredse kunder.

Trafficking (produktion, distribuering, videresalg, transport, import og eksport) med kopivarer, deres varemærker og emballage er kriminelt i de fleste lande. I mange lande indebærer en dom for forfalskning og transaktioner med kopivarer store bøder og fængselsstraffe. Forruden den strafferetslige forfølgelse kan der blive anlagt civile søgsmål og erstatningskrav mod forfalskere. De fleste landes lovgivning giver hjemmel til pågribelse og destruktion af forfalskede varer, uanset om der opnås strafferetslig domfældelse eller anlægges civile søgsmål.

Jabra's antikopi-program omfatter blandt andet:

  • Identifikation af producenter af kopivarer, deres importører og distributionskæde.
  • Planlægning og gennemførelse af en passende retsforfølgelse af producenter og distributører af forfalskede varer, hvilket kan omfatte indledende forbud og sagsanlæg.
  • Planlægning og gennemførelse af razziaer mod producenter og distributører af kopivarer.
  • Samarbejde med toldmyndighederne om at opsnappe og konfiskere kopiprodukter.

For at undgå risikoen for at købe et forfalsket Jabra produkt, skal du kun købe produkter fra Jabra's autoriserede distributører og forhandlere. Køb af Jabra produkter på auktionssteder på internettet til meget billige priser indebærer ofte en risiko for at erhverve kopiprodukter.

Vi vil også gerne alliere os med jer, vores kunder, for at identificere salg og distribution af kopiprodukter. Dette vil øge effektiviteten i vores retshåndhævelse og øge kundetilfredsheden.

Jabra anmoder om, at I indberetter kendte eller formodede forfalskninger til os på følgende e-mail-adresse: counterfeit@jabra.com11

Vareprøver på kopiprodukter skal indgives til jeres lokale Jabra forhandler.

Vi sætter pris på jeres støtte til at standse vareforfalskerne og deres aktiviteter, da det er med til at begrænse de skader, de kan forvolde for vores kunder og branchen.