ADVARSEL!

Headset kan afgive høje lyde og toner i et højt leje.

Hørelsen kan blive beskadiget permanent, hvis man udsættes for sådanne lyde. Lydstyrken kan variere, afhængigt af hvilken telefon du bruger, telefonens indstillinger for modtagelse og lydstyrke samt omgivelserne. Læs sikkerhedsvejledningen nedenfor, før du tager headsettet i brug.

Sikkerhedsvejledning

1. Følg disse trin, før du tager produktet i brug:

  • Før du tager headsettet på, skal du skrue lydstyrken ned til laveste niveau.
  • Tag headsettet på, og juster derefter lydstyrken langsomt til et passende niveau.

2. Under brug af produktet

  • Hold lydstyrken på det lavest mulige niveau og undlad at bruge headsettet i støjende omgivelser, hvor det kan være nødvendigt at skrue op for lyden.
  • Hvis det er nødvendigt at øge lydstyrken, skal du gøre det langsomt.
  • Hvis du får gener eller ringen for ørerne, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge headsettet og kontakte din læge.


Ved fortsat brug med høj lydstyrke kan dine ører blive vænnet til dette lydniveau, hvilket kan medføre permanent skade på din hørelse uden nogen mærkbare gener. Brug af headsettet under kørsel på en motorcykel, et vandfartøj eller en cykel kan være farligt og er i visse lande ulovligt. Tjek den lokale lovgivning. Vær forsigtig, når du bruger headsettet, mens du er i gang med en aktivitet, som kræver din fulde opmærksomhed. Hvis du deltager i en sådan aktivitet, kan du fjerne headsettet fra ørene eller skrue ned for headsettet, så du ikke distraheres og på den måde undgå, at du kommer ud for et uheld eller kommer til skade.