chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Hej. (Som det heter på dansk.) Vi er Jabra.

I 150 år har vi utviklet teknologi som får livet til å se og høres fantastisk ut. Enten du styrer et millionprosjekt fra kjøkkenbordet, tar årets første løpetur i parken,
har videosamtale med Tokyo-kontoret eller fortaper deg fullstendig i et nytt album. Uansett hva du holder på med, så er vi der for deg.

Jabra. Technology for life’s new rhythm.

Design

Vi hører deg

Produktutvikling

For alt livet byr på

Formål

Dans til din egen rytme

Spill av video

Bærekraftighet

GRØNT ER DET NYE GULT

Hos Jabra tror vi på teknologiens kraft for å gjøre verden til et bedre sted. Men teknologi har ikke alltid vært iboende bærekraftig, og derfor jobber vi aktivt for en mer bærekraftig fremtid – fra hvordan vi designer, lager og distribuerer produktene våre, til vår daglige drift og logistikkledelse.

Vis meg mer