chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Amazon teknologipartner

Jabra & Amazon Web Services

Konstruert for samarbeid og den beste kundeservicen

Kontakt salgsavdelingen

Støttede plattformer

Jabras lydløsninger sammen med støttede AWS-produkter fra den skybaserte kontaktsenterløsningen Amazon Connect og kommunikasjonstjenesten Amazon Chime, gir en sømløs og intuitiv opplevelse, øker kundetilfredshet og gir vellykket UC-distribusjon.

Amazon teknologipartner

Amazon Connect

Øk kundetilfredsheten med Jabra og Amazon Connect

Jabra og Amazon Connect™-løsningen at kontaktsentre kan drive mer effektivt og øke kvaliteten på hver kundehenvendelse.

Amazon teknologipartner

Amazon Chime

Øk produktiviteten på arbeidsplassen med Jabra og Amazon Chime

The Amazon Chime™-tjenesten er bedre i bruk sammen med kvalifiserte Jabra-enheter, slik at opplevelsen blir mer behagelig, lettere å ta i bruk og gir økt brukertilfredshet.

Kontakt salgsavdelingen

Få den beste løsningen for organisasjonen og spesifikt bruker-case. Våre eksperter kan gi råd om produkter, kompatibilitet og UC-løsninger.

Søk for et gratis testprodukt

Vi tilbyr gratis testprodukt til virksomheter med over 50 ansatte, som skifter ut nåværende enheter eller som har et nytt prosjekt. Betingelser og vilkår gjelder.

Rask salgshjelp

Live chat | 1-800-826-4656 | 08:00 - 17:00 (EST)

Trenger du teknisk support?

For produktstøtte og garantirelaterte spørsmål kan du besøke våre supportsider der du kan finne brukerhåndbøker, svar på vanskelige spørsmål, videoer, kontaktinformasjon og mer.

Få hjelp nå
Vennligst oppgi gyldig epost

Søk for et gratis testprodukt

Vi tilbyr gratis testprodukt for selskapet med over 50+ ansatte, som skifter ut sine nåværende enheter eller som har et nytt prosjekt. Betingelser og vilkår gjelder.

Rask salgshjelp

Live chat | 1-800-826-4656 | 08:00 - 17:00 (EST)

Trenger du teknisk support?

For produktstøtte og garantirelaterte spørsmål kan du besøke våre supportsider der du kan finne brukerhåndbøker, svar på vanskelige spørsmål, videoer, kontaktinformasjon og mer.

Få hjelp nå