chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Fremtidens teknologi.
For fremtiden.

Teknologi forvandler verden. Vi vil at den skal forandre verden til det bedre. For å være en del av endringen er vi forpliktet til å bygge fremtidens teknologi på en måte som ikke går på bekostning av miljøet og lokalsamfunnene.

En del av endringen

Bærekraftsmålene presiserer endringen vi må oppnå som samfunn og veileder oss i vårt bærekraftsarbeid. Vi påvirker særlig 5 SDGer.

UN Goal 3: Good health and well-being
UN Goal 8: Decent work and economic growth
UN Goal 9: Industry, innovation and infrastructure
UN Goal 12: Responsible consumption and production
UN Goal 13: Climate action

På rett vei

Vi er ikke på startpunktet. Vårt bærekraftsarbeid er bygget på et solid grunnlag for å ta hensyn til sosialt og miljømessig ansvar i alt vi gjør, som er anerkjent av flere ledende bærekraftsstandarder og organisasjoner.

Engasjert medlem av UN Global Compact siden 2010 (GN Group)

Rangert blant topp 28 % for bærekraft av EcoVadis

100 % av ny emballasje er FSC-sertifisert fra og med 2021

30+ produkter TCO-sertifisert

Rangert som AA på ESG-ytelsen av MSCI (GN Group)

Å lede, ikke å følge

Med utgangspunkt i vår solide merittliste fokuserer vi på tre områder der vi har størst innvirkning

1

Bærekraftig design

Design som påvirker opplevelsen vår, ikke miljøet.

Les mer
2

Avkarbonisering

Redusere karbonavtrykket vårt så raskt som vitenskapen antyder

Les mer
3

Forsyningskjedeansvar

Ivaretakelse av menneskerettigheter gjennom hele verdikjeden vår

Les mer
Portrait of Nicolai Alexandrowski Jabra Logo

“At Jabra, sustainability is more than just a buzzword; it’s an important value embedded in our culture, operations, and product design. At the intersection of technology and sustainability, the circular economy empowers us to unlock new possibilities. Through sustainable design and innovative business models, we can pave the way for a circular ecosystem, in which we reduce waste, promote second life, and enable customers to reduce their impact on the environment too.”

— Nicolai Alexandrowski – Sustainability Manager

Arbeidet stopper aldri

For å finne ut mer om hvordan vi prioriterer bærekraft på tvers av alle nivåer og ved enhver anledning, kan du laste ned morselskapets siste integrerte årsrapport.

Last ned årsrapporten for 2023 Last ned

Rapporter og ressurser

Vis alt

Product-related certificates

Product specific LCAs

Vis alt

LCA Elite 10 Certificate

Download (PDF)

LCA Elite 8 Active Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve2 85 Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve2 75 Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve2 65 Flex Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve2 65 Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve2 55 Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve2 50 Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve2 Buds Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve2 40 Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve2 30 Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve 75 Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve 65 Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve 40 Certificate

Download (PDF)

LCA Evolve 20 Certificate

Download (PDF)

LCA PanaCast 50 Certificate

Download (PDF)

LCA Speak2 75 Certificate

Download (PDF)

LCA Speak2 40 & 55 Certificate

Download (PDF)

LCA Speak 750 Certificate

Download (PDF)

LCA PanaCast 50
Video Bar System Certificate

Download (PDF)

LCA PanaCast 20 Certificate

Download (PDF)

LCA Perform 45 Certificate

Download (PDF)

Infographic (Elite 10)

Download (PDF)

Infographic (Elite 8 Active)

Download (PDF)

Infographic (Evolve2 85)

Download (PDF)

Infographic (Evolve2 75)

Download (PDF)

Infographic (Evolve2 65 Flex)

Download (PDF)

Infographic (Evolve2 65)

Download (PDF)

Infographic (Evolve2 55)

Download (PDF)

Infographic (Evolve2 50)

Download (PDF)

Infographic (Evolve2 40)

Download (PDF)

Infographic (Evolve2 30)

Download (PDF)

Infographic (Evolve2 Buds)

Download (PDF)

Infographic (Evolve 75)

Download (PDF)

Infographic (Evolve 65)

Download (PDF)

Infographic (Evolve 40)

Download (PDF)

Infographic (Evolve 20)

Download (PDF)

Infographic (PanaCast 50
Video Bar System)

Download (PDF)

Infographic (PanaCast 50)

Download (PDF)

Infographic (PanaCast 20)

Download (PDF)

Infographic (Speak 750)

Download (PDF)

Infographic (Speak2 75)

Download (PDF)

Infographic (Speak2 55)

Download (PDF)

Infographic (Speak2 40)

Download (PDF)

Infographic (Perform 45)

Download (PDF)

TCO certificates

Vis alt

TCO Biz 2300

Download (PDF)

TCO Elite 4

Download (PDF)

TCO Elite 5

Download (PDF)

TCO Elite 8 Active

Download (PDF)

TCO Elite 10

Download (PDF)

TCO Elite Flex

Download (PDF)

TCO Engage 40

Download (PDF)

TCO Engage 50 II

Download (PDF)

TCO Engage 55/65/75

Download (PDF)

TCO Evolve2 30

Download (PDF)

TCO Evolve2 40

Download (PDF)

TCO Evolve2 50

Download (PDF)

TCO Evolve2 55

Download (PDF)

TCO Evolve2 65

Download (PDF)

TCO Evolve2 65 Flex

Download (PDF)

TCO Evolve2 75

Download (PDF)

TCO Evolve2 85

Download (PDF)

TCO Evolve2 Buds

Download (PDF)

WEEE policy

Download (PDF)

Compliance and CMRT

CMRT and CRT report

Nedlasting

Ecovadis Rating Details

Download (PDF)

ISO certifications

Vis alt

GN (Audio) ISO 14001 Certificate

Download (PDF)

GN (Audio) ISO 45001 Certificate

Download (PDF)

GN (Audio) ISO 9001 Certificate

Download (PDF)

Policies

GN Audio Code of Conduct

Download (PDF)

GN Audio Quality Policy

Download (PDF)

GN Supplier Code of Conduct

Download (PDF)

GN Ethics Guide

Download (PDF)

GN Sustainability Policy

Download (PDF)

GN Modern Slavery and Human Trafficking
in the Supply Chain Policy

Download (PDF)

RBA statement

Les mer

God helse og velvære

Fra bevegelsessensorer for treningssporing til PeakStop™-hørselsvern – produktene våre er designet for å støtte et lykkeligere og sunnere liv, uansett hva du bruker dem til.

Inne i Jabra overholder vi strenge forskrifter om kjemiske og farlige stoffer, som beskytter våre ansatte og sørger for et trygt arbeidsmiljø for alle.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi setter høye interne standarder for rettferdighet, og vi jobber tett med alle leverandørene våre for å sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter blir beskyttet. Vi utfører regelmessige revisjoner, og gjennom vår forpliktelse til FNs Global Compact sørger vi for at vi alltid holder oss til høyest mulig standarder.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi har en moderne drift, utvikler teknologi og tjenester for fremtiden, og innoverer vår vei til en mer bærekraftig måte å gjøre ting på. Vi forstår virkningen store selskaper kan ha på miljøet, og vi søker aktivt etter nye måter å gjøre ting på, for å begrense den effekten.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi vurderer og evaluerer kontinuerlig materialene og prosessene vi bruker for å bygge produktene våre. Vi har et robust sett med retningslinjer og praksis på tvers av områder som konfliktmineraler, ansvarlig innkjøp og antikorrupsjon, og vi er flittige i å opprettholde disse høye standardene i hele verdikjeden.

Klimahandling

Vi jobber kontinuerlig med å redusere karbonavtrykket vårt ved å effektivisere aktivitetene våre og øke effektiviteten i både produksjon og distribusjon. I tillegg til dette utvikler vi produkter som hjelper andre med å gjøre det samme. Å bruke videokonferanser er opptil 92 % mer klimavennlig enn å holde møtet personlig*.

* «Climate footprint of a video meeting using Jabra PanaCast and comparison to face-to-face meeting» – 2.0 LCA Consultants for GN (2019)

Ansvarlig resirkulering av produkter

Vi i GN har troen på sirkulær økonomi. Produktene våre er designet med verdifulle materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes. Dette reduserer både mengden elektronisk avfall og presset på planeten vår.

Men vi kan ikke gjøre hele jobben alene. Vi trenger din hjelp for å sikre at disse materialene blir resirkulert i stedet for å havne på en søppelfylling.

For å gjøre denne prosessen så smidig som mulig har vi integrert en enkel løsning for deg. Ved å klikke på denne koblingen blir du sendt til Google Maps, der du kan finne de nærmeste gjenvinningsanleggene for elektronisk avfall i ditt område.

Når du leverer gamle produkter til slike anlegg, kan du være trygg på at de blir avhendet på riktig måte.