chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra Direct

Utviklet for å optimalisere og personliggjøre hodesettet ditt Smart, sikker og gratis samtalestyring av hodesett og høyttalertelefoner.

Nedlasting for WindowsVersjon 6.8 Nedlasting for macOSVersjon 6.8

Jabra Direct displayed on the screen

 

Personliggjør hodesettet ditt

Arbeider du fra kontoret, hjemme fra en cafe eller mens du pendler? Alle arbeider på forskjellige måter. Det er derfor Jabra Direct gir deg muligheten til å justere lydbeskyttelsesnivåene, sidetonen og musikkinnstillingene. Du kan til og med tilpasse ringetonen din.


Lydbeskyttelsesnivåer

Musikkinnstillinger

Tilpasse kontrollene

Endre ringetone
* Innstillingene kan variere avhengig av hodesettet

Kontroller samtaler fra hodesettet ditt

Jabra Direct muliggjør fjernkontroll av softphone. Det betyr at dersom du bruker Microsoft Skype, Cisco Jabber, Avaya osv., kan du kontrollere samtalene direkte fra knappene på hodesettet. Du styrer selv hvordan du arbeider og hvordan du bruker hodesettet.

OS-versjoner som støttes av Jabra Direct.

Windows 10 (32-bit & 64-bit og ARM)*
Windows 11 (32-bit & 64-bit og ARM)*
macOS (Intel + M prosessorer)**

*For Windows-enheter kreves i tillegg Microsoft.NET 4.7.2 Client Profile eller .NET 4.7.2 Framework Full.
** Vi støtter de tre siste store macOS-utgivelsene. Den eldste hovedversjonen vil bli fjernet ved en ny macOS-utgivelse.

Produktsupport

Support inkluderer brukermanualer, FAQer, videoveiledning og mer.