chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Jobb hjemmefra

Jobb hjemmefra

med Jabra

For bedrifter
For ledere
For ansatte
Ekstra tips og råd

Hele verden er i en uvant og ukjent situasjon, og de uforutsette endringene i samfunnet påvirker oss alle. For mange har den plutselige endringen til å jobbe hjemmefra vært forstyrrende for både jobben vår og privatlivet vårt.

Med en langvarig tro på fordelene med å jobbe fra hvor som helst, har vi satt sammen denne veiledningen for å hjelpe ledere, ansatte og bedrifter som ikke er kjent med fjernarbeid, til å tilpasse seg og lykkes i dette miljøet.

Bruk disse tipsene og praktiske rådene fra våre fjernansatte for å hjelpe deg med å holde deg engasjert, produktiv og frisk på ditt nye hjemmekontor.

For bedrifter

Hvordan du kan lage og implementere systemer for fjernarbeid

For organisasjoner som ikke er vant til å ha spredte avdelinger, kan det være en enorm forstyrrelse. Her er tingene du må vurdere på bedriftsnivå for å lykkes med å administrere distribuerte virtuelle organisasjoner.

Jabra-enheter tilbyr en brukervennlig løsning ved siden av samarbeidsplattformer som Microsoft Teams og Zoom.

1.

Forsikre deg om at det kommer fra toppen. Fjernarbeid fører til mye endringer og må implementeres og praktiseres av både administrerende direktør og ledere. Forsikre deg om at lederne dine får riktig opplæring slik at de kan være gode eksempler.

2.

Utstyr avdelinger med et digitalt og fullt virtuelt arbeidsområde. Velg produktivitets-, møte- og samarbeidsapper med IT-avdelingene dine. Med et skyfundament på plass og et tett overvåket nettverk må du sørge for at avdelinger kan få tilgang til delte filer og lagring, verktøy for arbeidsflyter og kommunikasjonsplattformer.

3.

Installer teknologiverktøyene dine. I tillegg til å ha programvare og digitale plattformer må du sørge for at de ansatte har profesjonelle lyd- og videoenheter for å få kontakt med kollegaene, og at de har all annen maskinvare som trengs for å effektivt kommunisere hjemmefra.

4.

Sørg for å ha en sterk videokultur Det å ha på video i et hjemmeområde kan være skremmende, og ofte er det ingen som vil være den første. Video øker tillit og kommunikasjon og gir mulighet for kortere møtetider, og med bakgrunnsinnstillinger eller tilpasningsmuligheter kan de ansatte føle seg komfortable med å kontrollere om hundene deres, barna eller kunstverket deres vises på et avdelingsmøte.

5.

Gjør implisitt informasjon effektivt om til eksplisitt kunnskap i virtuelle avdelinger. Ofte er det den usagte eller implisitte informasjonen som læres i et kontormiljø, som danner grunnlaget for den flytende daglige driften. Lag en veiledning for disse usagte sosiale kodene som dekker alle ansatte.

  • Med personalforvaltningsavdelingen kan du avgrense klare resultatbaserte forventninger om ytelsesmåling for fjernansatte.
  • Tydeliggjør klare atferdsnormer og forventninger, slik som aktivitet og arbeidstid, og bruk disse som en målestokk som ansatte kan jobbe og måles mot.

Veiledning for ledere

Hvordan du kan administrere virtuelle avdelinger

Når bedriften din har sørget for at digitale arbeidsområder og systemer er på plass, kan du lage du et rammeverk av tydelig kommunikasjon og mønsterpraksiser for å hjelpe de ansatte med å administrere tiden deres og forventningene dine til dem.

1.

Sørg alltid for å være et godt eksempel og sett opp tilbakemeldingssystemer for å identifisere forbedringsområder. Du kan modellere atferd, forsterke vaner og få avdelingen din til å føle seg komfortabel i disse usikre tidene.

2.

Bruk individuelle rapporter for å finne ut hvordan de tilpasser seg. Sørg for at du forstår deres individuelle utfordringer i tilpasningsprosessen og ta deres personlige situasjoner i betraktning når du styrer ytelse og resultater.

3.

Ha en kort 10-15 minutters videosamtale på starten av hver dag med hver fjernansatt. Hvis du leder en stor avdeling, kan du ha et 20-minutters møte med hele avdelingen. Dette beholder ikke bare den daglige kommunikasjonen, men det indikerer også starten på hver arbeidsdag og fremmer en jobbmentalitet.

4.

Fastsett kommunikasjonsatferd i avdelingen din for å øke tillit og fremme en rettferdig og inkluderende dynamikk. Bedriften din har gitt deg verktøyene, men en leder må etablere forventninger om mønsterpraksis og bruk.

5.

Unngå detaljstyring og fokuserer heller på overvåking og håndtering av resultater. Tilstedeværelse på nettet er ikke en indikator på produktivitet, og du må stole på at avdelingen din administrerer tiden sin effektivt for å levere resultatene du ønsker.

6.

Forsikre deg om at delte filer og mapper er tilgjengelige for alle fjernansatte, og at arbeidsdokumenter alltid er oppdatert. Deling av koblinger til skybaserte filer fører til at alle jobber med den siste versjonen.

7.

Del kalenderen og tilgjengeligheten din slik at folk er klar over tilgjengeligheten din og vet når de kan eller ikke kan nå deg.

For ansatte

Seks hjemmekontorvaner til vellykkede mennesker

Et hjemmekontor kan være en stor endring, og du må finne et komfortabelt, sikkert og distraheringsfritt sted. Her er seks viktige elementer for å sette opp arbeidsområdet ditt og sørge for at du jobber produktivt hjemmefra.

1.

Etabler et utpekt arbeidsområde. Dette trenger ikke å være et eget rom, men det kan også være et definert arbeidsområde som er så fritt for distraksjon som mulig, vekk fra støy og rot. Prøv å finne et sted med naturlig belysning, god ventilasjon og en ergonomisk arbeidsflate.

2.

Lag vaner som etablerer arbeidshverdagen din. Det er lett å begynne å jobbe i pysjamas uten å spise frokost, men å dusje og ta på seg klær vil mentalt forberede deg på arbeidsdagen din og etablere sunne rutiner.

3.

Sett opp ditt virtuelle arbeidsområde. Enten det er internettleverandøren, kommunikasjonsprogramvare eller det å ha profesjonell lyd som fungerer med Teams, Zoom eller andre video- og kommunikasjonsplattformer, vil et fungerende teknologisk økosystem være nøkkelen til å muliggjøre kommunikasjon og samarbeid.

4.

Fortsett å kommunisere. Uten fysisk tilstedeværelse, og med endrede daglige vaner og rutiner, blir det viktigere å finne nye måter å kommunisere med kollegaene på. Du kan angi en status eller gi kollegaer beskjed via Slack, Teams eller e-post når de kan eller ikke kan nå deg.

5.

Ta vare på helsen din. Det føles ofte som om det aldri er det rette tidspunktet å ta en pause, og selv om fjernarbeid kan forbedre balansen mellom jobb og fritid, kan det også gjøre det vanskelig å koble fra. Oppretthold strukturen i dagene dine og sørg for å ta pauser.

6.

Lag retningslinjer med familien og jobben din. Etabler klare grenser for jobben for å sikre at du ikke «alltid er på», og ha et klart skille mellom jobb og fritid.

Ekstra tips og råd

Hvordan du kan lede inkluderende virtuelle videomøter

Over 67 % av fjernansatte blir avbrutt eller snakket over hodet på i nettmøter, noe som kan være vanskelig å takle uten kommunikasjonen som skjer ansikt til ansikt. Her er fire tips for å holde vellykkede og inkluderende avdelingsmøter på en virtuell samarbeidsplattform:

1.

Slå på video for å vise at du er til stede og er respektfull. Video humaniserer virtuelt samarbeid og gir mulighet for mer kommunikative og flytende virtuelle møter.

2.

Sørg for å ha pauser ofte for spørsmål eller tilbakemeldinger. La andre bli hørt og prøv å unngå avbrytelser.

3.

Hvis du ikke er involvert i dialogen, er det ofte best å dempe mikrofonen for å unngå distraherende bakgrunnslyd fra omgivelsene dine.

4.

Overvåk møtechatter for å adressere punkter eller legge inn spørsmål som dukker opp uten å forstyrre andre som snakker.

Bedriftskultur: Tre måter å sosialt forene virtuelle avdelinger på

Fjernansatte har en tendens til å føle seg isolert. Dette kan manifestere seg som ensomhet, men det kan også ha mer ødeleggende effekter, som for eksempel tap av identitetsfølelse i en organisasjon. Dette kan igjen føre til uengasjerte ansatte. Ledere og avdelingsledere må tenke på hvordan de bringer avdelingene sine sammen sosialt, utover oppgaverelatert arbeid.

Det er viktig å utføre ikke-arbeidsrelaterte aktiviteter for å bringe disse avdelingene sammen. Her er tre ting du kan gjøre for å bringe avdelingen din sammen:

  • Virtuell «happy hour» eller fredagsbar.
  • Virtuelle pizzafester
  • Kahoot eller andre spillkvelder

Fire årsaker til at videomøter er mer produktive enn personlige møter

1.

Det blir ingen avbrytelser ved å bevege seg mellom ulike virtuelle videomøter. I tillegg til fleksibiliteten videomøter gir til fjernansatte, kan personlige møter være veldig tidkrevende fordi det er så enkelt å møte på andre i gangene. Selv om det sørger for livlige og mindre formelle situasjoner, sløser det også med tid.

2.

Virtuelle møter fører til økt produktivitet fordi når et møte du deltar i er oppført i kalenderen, er det mer effektivt, og det er vanligvis større forretningsresultater fra en fastsatt dagsorden.

3.

Video øker også forretningskommunikasjon og tilbyr en personlig opplevelse, samtidig som det sørger for at deltakerne er til stede, aktive og tar hensyn til det som er i rommet.

4.

Virtuelle møter gir en bedre balanse mellom jobb og fritid, fordi de gjør deg mer oppmerksom på hvor lange møtene er og hva som haster, noe som gjør at du har tid til å være mer til stede og tilgjengelig for kollegaer eller familie.

Utvalgte produkter