chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Ordliste

Dette er en delt felles ordliste for Jabra og BlueParrott.
Den inneholder definisjoner av noen ofte brukte Jabra- og BlueParrott-termer.
Søk etter en term ved å bruke den alfabetiske indeksen eller søkefeltet.

AC adapter | strømadapter

En ekstern strømforsyning benyttet til å lade batteridrevne enheter eller en base for et trådløst hodesett.

accessories | tilbehør

Ytterligere maskinvare som støtter en enhet. For eksempel hodesett stand, ekstra ladeenheter, vesker/futteraler.

acoustic safety | akustisk sikkerhet

Tiltak gjort for å beskytte hørselen fra skadelige nivåer med akustisk støy.

acoustic shock | akustisk sjokk

En plutselig svært høy lyd fra et hodesett, som fører til midlertidig eller permanent hørselsskade. Skadens omfang avhenger av lydnivå og eksponeringstid.

Active Noise Cancellation (ANC) | aktiv støydemping

Reduksjon av uønsket lavfrekvent bakgrunnsstøy ved bruk av en elektronisk krets.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) |
avansert lyddistribusjon

En Bluetooth-profil som muliggjør trådløs overføring av høykvalitets lydsignaler, slik som musikk mellom et hodesett og en støttet Bluetooth-enhet.

ambient noise | omgivelsesstøy

Bakgrunnsstøy.

answer/end | besvar/avslutt

En funksjon i hodesettet/konferansehøytaler som besvarer et innkommende anrop eller avslutter en samtale.

around-the-neck | rundt nakken

Bæremåten for et hodesett som har nakkebøyle

audio cable | lydkabel

En kabel som sammenkobler portable enheter og overfører lydsignaler.

audio enhancer | lydforbedring

En enhet som øker samtalekvaliteten på en bordtelefon eller softphone.

audio jack | Jack plugg

En telefontilkobling som benyttes for en lydkabel.

audio streaming | lydstreaming

Lytting til musikk, podcast og GPS-instruksjoner.

auto pairing | auto parring

En funksjon som tillater at to enheter sammenkobles automatisk trådløst med hverandre.

automatic volume control (AVC) | automatisk volumkontroll

Automatisk justering av volumet til et lydsignal, avhengig av nivået til omgivelsesstøyen.

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) |
automatisk videofjernkontrollprofil

Bluetooth-profilen som gjør hodesettet i stand til å:
Spille musikk
Pause musikk
Stoppe musikk
Hoppe til neste eller forrige spor

base | base

Docking- og ladestand for et hodesett. Noen baser fungerer også som tilkoblingsstasjon for bordtelefon, softphone og smarttelefon/nettbrett.

behind-the-ear | bak øret

Hodesettets bæremåte, hvor enheten forblir på plass ved å benytte en løsning som plasseres bak øret.

behind-the-head | bak hodet

Hodesettets bæremåte, hvor enheten bæres over ett av ørene og deretter støttes av en nakkebøyle rundt bakhodet (fremfor over hodet).

Bluetooth

En standard med kort rekkevidde for trådløs kommunikasjon mellom mobiltelefoner, datamaskiner og andre elektroniske enheter.

Bluetooth adapter | Bluetooth-adapter

En plug-and-play enhet som kobles inn i en USB-port på en data maskin og som muliggjør Bluetooth-tilkobling mellom datamaskinen og en Jabra-enhet.

Bluetooth profile | Bluetooth-profil

Måtene Bluetooth-enhetene kommuniserer med hverandre for å levere funksjonalitet og funksjoner.

bone conduction | vibrasjoner i kjevebenet

Overføring av lyd til det indre øret primært gjennom kjevebenet.

boom arm | mikrofon arm

En del på hodesettet som holder en mikrofon og som kan være bevegelig.

busylight | opptatt lampe

Et lys innebygget i hodesettet som aktiveres dersom du er i en samtale (eller dersom du aktiverer det selv) slik at andre vet du er opptatt.

call analytics | samtaleanalyse

Målingen, innsamling og analyse av telefon samtaleanalyse for å overvåke samtaleovervåkning.

call control unit | samtalestyring

En enhet for hodesettet som muliggjør styring av samtaler.

call merging | samtalekobling

En innkommende samtale som legges til en nåværende samtale.

caller ID | samtale-ID

En telefontjeneste som identifiserer det innkommende anropsnummeret.

camera controller | kamerakontroller

Et verktøy i Jabra Direct og Jabra Sound+ som muliggjør fjernkontroll av Jabra PanaCast 50 fra en datamaskin, telefon eller nettbrett.

Certified for Skype for Business | Sertifisert for Skype for Business

En enhet som oppfyller Microsofts standard for bruk med Skype for Business.

collaboration application | samarbeidsprogram

Integreringen av samarbeids- og kommunikasjonstjenester som utveksles over et bedriftsnettverk, for eksempel nett- og videokonferanser, direktemeldinger og tilstedeværelsesinformasjon.

Commute Moment | Øyeblikk for pendling

En lydprofil i Jabra Sound+-appen, som er utformet for å sikre at den tilkoblede enheten gir lyd som er optimalisert for brukerens miljø når de pendler.

compatibility guide | kompatibilitetsguide

En referanseguide som viser hvilke produkter som er kompatible med andre produkter, tjenester og tilbehør.

conference call | konferansesamtale

En telefonsamtale hvor du snakker med flere mennesker samtidig.

conference mode | konferansemodus

En medlytt/konferanse funksjon for Jabras trådløse DECT-baseløsning, hvor ett til tre hodesett som er kompatible kan tilkobles til en hoved samtalen via master basen. De tilkoblede deltakerne kan lytte og snakke med hverandre under en telefon- eller konferansesamtale.

connectivity | tilkobling

Muligheten til å koble et hodesett eller base til ytterligere enheter og systemer.

convertible | konvertibel

Brukermåten til et Jabra-hodesett. Du kan for eksempel ha på hodesettet med hodebøyle, nakkebøyle eller ørekrok.

corded | kablet

Et hodesett som benytter kabel for tilkobling med en lydkilde, slik som til en telefon eller musikkenhet.

datasheet | dataark

Et dokument som kort beskriver et produkt, dets hovedfunksjoner og fordeler.

decibel (dB) | desibel (dB)

En enhet benyttet til å måle lydintensiteten eller effekten til et elektrisk signal.

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)

Høykvalitets trådløs teknologi, benyttet til å overføre signaler mellom et hodesett og en base.

DECT density | DECT-tetthet

Plasseringen av hodesett som benytter DECT-teknologi som er installert i et område.

DECT GAP

DECT Generic Access Profile (GAP) som gjør det mulig for en telefon å utføre og motta samtaler.

desk phone | bordtelefon

En stasjonær telefon som er plassert på et bord eller en pult.

desk phone with a headset port | bordtelefon med hodesettutgang

En bordtelefon som har en utgang for tilkobling til et eksternt hodesett.

desk phone without a headset port | bordtelefon uten hodesettutgang

En bordtelefon som ikke har utgang for tilkobling til et eksternt hodesett.

dial tone | summetone

Lyden telefonen lager for å indikere at den er klar til å utføre et anrop.

dial tone switch | summetonebryter

En bryter på hodesettets base som benyttes til å finne summetonen til en bordtelefon og justere lydens klarhet.

digital headset | digitalt hodesett

Et hodesett har chip i hodesettet, fremfor i en kontrollenhet eller i en kabel. Demne plasseringen gjør forsterket audio, funksjonalitet og brukeropplevelse mulig.

digital signal processing (DSP) | digital signalbehandling

En digital behandling av lydsignaler gjennom en Jabra-lydenhet for å forbedre lyden.

dock | docke

Plassere et hodesett i en base for lagring og lading.

dual Bluetooth connectivity | dobbel Bluetooth-tilkobling

Tilkobling til to Bluetooth enheter digitale headsett kan være koblet opp samtidig.

dual microphone | dobbel mikrofon

Teknologien og enhetene hvor signalene fra to mikrofoner benyttes for å forbedre lyden.

duo

Viser til et hodesett med to øreklokker. Et monosignal overføres til begge øreklokker.

earbud | øreplugg

En enhet bestående av en høyttaler/høyttalerpar satt inn i ørene og benyttet til å lytte til lyd slik som musikk eller tale. Jabras ørepropper er utstyrte med en mikrofon, og kan også benyttes til telefonkommunikasjon. Se også: ‘øretelefoner’, ‘hodetelefoner’, ‘hodesett’.

ear cup | øre deksel

Øre deksel til et hodesett/hodetelefoner som omslutter lytterens ører.

ear cushion | øreputer

Polstringen til høytaleren på et hodesett/hodetelefon(er) gir god passform og komfort.

EarGel | Øre gel

En myk del på hodesettet som er utformet for å kanalisere lyd direkte inn i øret.

EarHook | Ørekrok

Den del på hodesettet som festes over og rundt øret for å sikre hodesettet.

earphone(s) | øretelefoner

En enhet bestående av en høyttaler/høyttalerpar, satt på, rundt eller i ørene, og benyttet til å lytte til lyd slik som musikk eller tale. Se også: ‘ørepropper’, ‘hodetelefoner’, ‘hodesett’.

electronic hook switch (EHS) | elektronisk røravløfter

En kabelløsning som sammenkobler en trådløs hodesettbase og en bordtelefon, for å muliggjøre samtalestyring direkte på hodesettet.

equalizer

I reproduksjon av lyd, hardware eller programbare som lar brukeren justere frekvensen av lyd som tas opp, til å forbedre eller tilpasse hans eller hennes lytteopplevelse.

Federal Information Processing Standards (FIPS)

Standardene satt av myndighetene i USA for bruk i datasystemer levert av statlige entreprenører. Enkelte Jabra DECT produkter samsvarer med FIPS.

Find my car | Finn min bil

En Jabra-funksjon som benytter geotagging og er en del av Jabra Assist-appen.

Find my Jabra | Finn min Jabra

En Jabra-funksjon som benytter geotagging og er en del av Jabra Assist- og Jabra Connect-appene.

first time pairing | førstegangsparring

Den første gangen to enheter er parret med hverandre. For eksempel ved oppkobling av et hodesett og en smarttelefon ved hjelp av Bluetooth.

full battery | fullt batteri

Fullstendig ladet batterinivå.

full duplex

Viser til to-veis kommunikasjon som lar alle snakke og bli hørt på samme tid.

half duplex | halv duplex

Viser til en-veis kommuniksjon som betyr at kun en person i en samtale kan snakke og bli hørt på samme tid.

hands free | hands free

Muligheten til å betjene en enheten uten å bruke hendene.

handset | Telefonrør

En portabel trådløs telefon, eller delen av en bordtelefon, som inneholder munnstykke og ørestykke.

handset port | telefonrør port

Uttaket på en bordtelefon, eller på en trådløs Jabra-base, som har en bordtelefontilkobling hvor du kan koble til telefonrøret.

HD Voice | HD-tale

Høyoppløselig talekvalitet for lyd.

headband | hodebøyle

Delen av et hodesett som går over hodet (eller bakhodet) og støtter øreenhetene.

headphone(s) | headsett

En enhet bestående av en høyttaler/høyttalerpar, satt på, rundt eller i ørene, og benyttet til å lytte til lyd slik som musikk eller tale. Jabras headsett er utstyrte med en mikrofon, og kan også benyttes til telefonkommunikasjon. Se også: ‘ørepropper’, ‘øretelefoner’, ‘hodesett’.

headset | hodesett

En enhet bestående av en høyttaler/høyttalerpar, satt på, rundt eller i øret(ene), og ofte utstyrt med en mikrofon. Et hodesett benyttet spesielt for bedriftskommunikasjon med fokus på å redusere omgivelsesstøy fra brukerens omgivelser. Se også: ‘ørepropper’, ‘øretelefoner’, ‘hodetelefoner’.

headset port | hodesett port

Uttaket på en bordtelefon hvor du kan koble til et hodesett.

hearing protection | hørselsbeskyttelse

Teknologier og standarder som benyttes i Jabras ørepropper/hodetelefoner/hodesett for å beskytte hørsel og sikkerhet.

HearThrough

En Jabra funksjon som lar deg høre omkringliggende lyd gjennom din øreklokker, mens du har dem på. Omkringliggende lyder plukkes opp via mikrofonene og overføres til høyttalerne. Du kan bruke HearThrough i en samtale eller når du hører på musikk, og også nnår det ikke er noe audio fra høyttalerne.

HiFi | Hi-Fi

Høykvalitetsgjengivelse av lyd.

high battery | fullt batteri

Batterinivå som viser hvor mye strøm som er igjen.

hot desking | flexi kontor

Et kontormiljø hvor flere medarbeidere benytter samme fysiske arbeidsplass gjennom flere tidsperioder.

in-car speakerphone | høyttalertelefon til bil

En portabel enhet benyttet til å sende og motta lyd i en bil.

incoming call | innkommende anrop

En telefonsamtale som har blitt mottatt.

in-ear audio coaching | i øret-lydveiledning

En Jabra-funksjon for Jabra Sport Life-appen, som fungerer med enkelte Jabra Sport-ørepropper og deres biometriske sensorer for å levere lydveiledning.

in-line controller | på kabelen-kontroll

En kontrollenhet plassert på hodesettets kabel, som muliggjør enkel kontroll av samtaler.

Intelligent samtaleoverføring

En Jabra-funksjon som lar deg sømløst overføre en samtale fra en softphone til en smarttelefon. Gjelder for tiden for Jabra Evolve 40 og Jabra Evolve 80.

internet phone | internett-telefon

En telefon som utfører samtaler over en internettforbindelse fremfor over en fysisk telefonlinje.

in-the-ear | i øret

Viser til bærestilen ved en øreklokke, som du kan sette inn og ha den på inne i øret ditt. Også kjent som ‘in-ear’.

IP (Ingress Protection) rating | IP-rangering

En standard som rangerer en enhets beskyttelsesgrad mot fysiske objekter, støv, uhell og vann. For eksempel har IP56-rangering høy motstand mot støv og vann. Finn ut mer om IP-rangering her

Jabra Device Firmware Updater |
Firmware-oppdatering av Jabra-enheten

En programvareveiviser som veileder brukerne gjennom trinnene nødvendig for å oppdatere firmware på en Jabra-enhet.

leather-feel | kunstlær

Et syntetisk materiale som føles som lær. For eksempel øreputer med ‘lærfølelse’ på et hodesett.

LED indicator | LED-indikator

Lysene på en enhet som indikerer statusen til spesielle funksjoner.

Listen-in

En Jabra funksjon som lar deg høre omkringliggende lyd gjennom ditt hodesett/øreklokker, mens du har dem på. Omkringliggende lyder plukkes opp via mikrofonene og overføres til høyttalerne. Mens du bruker Listen-in, mutes høyttaler audio slik som samtaler eller musikk, men settes ikke på pause.

low battery | lavt batteri

Viser et batterinivå hvor det ikke er mye gjenværende strøm og som trengs å lades.

microphone guidance |mikrofon guide

Varsel på skjermen kan komme opp under samtale, som informerer om å justere posisjonen på mikrofonbomarmen for best mulig lyd.

modular connector | modulær tilkobler

Et grensesnitt som forbinder flere elektroniske termineringer for å lage en krets benyttet med en bordtelefon. Også kjent som f.eks. en plugg, jack, registrert jack (RJ).

Moment

Et sett med forhåndsinnstilte lydinnstillinger inne i Jabra Sound+ appen. Hvert Moment er designet for en spesifikk situasjon. For eksempel, 'Commute’ er designet for å gi den beste mulige lydopplevelsen mens du pendler. Du kan justere innstillingene for hvert Moment for og videre optimalisere dem for enhver situasjon.

mono

Et hodesett med en øreklokke.

mono mode | mono-modus

Muligheten til å bruke den ene av et par trådløse ørepropper, uavhengig av den andre.

motion sensor | bevegelsessensor

En innebygget sensor som oppdager når du setter på en Jabra-enhet og når du tar den av. Dette gjør at enheten kan utføre visse handlinger som svar. For eksempel, sette på pause eller spille av audio, svare på eller dempe samtaler, eller aktivere søvnmodus.

multi-camera | multi-kamera

Refererer til et kamerasystem som bruker flere kameraer for å produsere et bilde som er utvidet utover det ett kamera kan levere, for eksempel 180° Panoramic-4K romdekning levert av Jabra PanaCast.

multi-connect

Refererer til muligheten til å parre Jabra-enheten med opptil åtte separate Bluetooth-enheter, og å være aktivt koblet til to enheter samtidig. Den tekniske termen for denne funksjonen er 'multipunkt'.

Multi-function button | Multifunksjonsknapp

På Jabra hodesett/øretelefoner/øreklokker, den delen som kontroller grunnfunksjonene.

Multipoint

Bluetooth teknologi som gjør det mulig å parre og koble til mellom et hodesett og to enheter samtidig. Audio overføres kun fra en enhet om gangen.

MultiSensor Voice

En Jabra-teknologi som automatisk kansellerer vindstøy når du er i en samtale. Den kombinerer kraftige mikrofoner, en avansert Voice Pick Up (VPU)-sensor i hver propp, kjeveben sensorer, samt unike algoritmer.

Multiuse | Flerbruk

En Jabra funksjon som sikrer tilkobling mellom hodesett/øretelefoner/øreklokker og flere telefonenheter.

MyControls

En Jabra Sound+ appfunksjon som gjør at du kan rekonfigurere standard knappfunksjoner på Jabra-enheten for å få dem til å utføre ulike oppgaver enn oppgaver som er forhåndsdefinert i enhetens fabrikkinnstillinger. Du kan rekonfigurere knappene for å kontrollere media, samtalehåndtering og Lydmodus i henhold til dine preferanser.

MyFit

En funksjon i Jabra Sound+-appen som kontrollerer passformen for hver ørepropp for å hjelpe deg med å avgjøre den beste posisjonen på øreproppene og EarGel-størrelse. Passformen er viktig for å kunne oppnå en god lydopplevelse og Aktiv støyreduksjon (ANC).

MySound

En Jabra Sound+-appfunksjon hvor en lydtest utføres for å opprette en personlig lydprofil. MySound-profulen brukes deretter til å kalibrere Jabra-enheten for å optimalisere musikklytteopplevelsen.

narrowband

Telekommunikasjon som overfører taleinformasjon i et narrowband med frekvenser, som en motsetning til HD-tale (wideband).

Near Field Communication (NFC)

Et sett med kommunikasjonsprotokoller som muliggjør kommunikasjon mellom to elektroniske enheter.

neckband | nakkebøyle

Delen av et hodesett som går bak nakken og støtter øreklokkene.

Noise at Work | Arbeidsstøy

Støynivået mennesker eksponeres for på jobb. Eller gjelder bestemte reguleringer som kontrollerer disse støynivåene.

noise cancellation | støydemping

Teknologi som reduserer omgivelsesstøynivået du hører når du har på et hodesett.

noise cancelling microphone | støydempende mikrofon

En mikrofon utformet for å filtrere bort omgivelsesstøy fra tale.

omni-directional microphone | retningsuavhengig mikrofon

En mikrofon som mottar lyd fra alle sider og retninger.

on/off | på/av

Hodesettfunksjonen som slår hodesettet på og av.

on/off/pairing | på/av/sammenkobling

Hodesettfunksjonen som slår hodesettet på, av eller i paringsmodus.

operating range | bruksområde

Området hvor en enhet fungerer effektivt.

operating temperature | driftstemperatur

Temperaturområdet hvor en enhet fungerer effektivt.

optional accessories | valgfritt tilbehør

Deler til hodesettet som ikke er nødvendige men som kan forbedre bruken.

on-the-ear | på øret

Bæremåten til et hodesett, hvor øreklokkene sitter utenpå men ikke omslutter ørene.

Optimized for macOS | optimalisert for macOS

En enhet som oppfyller Apples standard for bruk md operativsystem på Mac-datamaskin (ikke smarttelefon eller nettbrett).

out-of-the-box | ut av esken

En enhet eller produkt som fungerer umiddelbart og er klar for bruk ved utpakking. Ingen spesielle oppsett er nødvendig.

Over The Air (OTA)

Refererer til trådløs overføring og mottak av informasjon og signaler. Brukes, for eksempel, til å distribuere fastvareoppdateringer til mobile enheter.

over-the-ear | over øret

Bæremåten til et hodesett, hvor øreklokkene sitter fullstendig over og omslutter øret.

package contents | eskens innhold

Refererer til reservedelene som kommer i esken når du kjøper en Jabra-enhet. Også kjent som ‘hva inneholder esken’.

paired devices | parrede enheter

Flere enheter som er parret (trådløst tilkoblet) ved hjelp av Bluetooth.

pairing | parring

Fremdriften ved å etablere en trådløs tilkobling mellom to Bluetooth-enheter.

pairing mode | parringsmodus

Status når den søker etter andre Bluetooth-enheter for parring.

Passive Noise Cancellation (PNC) | Passiv støydemping

Reduksjon av høyfrekvent lyd i hodesettets høyttalere basert på den fysiske utformingen (større, diameter, form, materiale) til øreklokkene.

PeakStop

En Jabra-funksjon som eliminerer potensielt skadelige lyder før de når brukerens ører.

phone and network dependent | telefon- og nettverksavhengig

En hodesettfunksjon som avhenger av smarttelefonen og nettverket den benyttes på.

phone dependent | telefonavhengig

En hodesettfunksjon som avhenger av smarttelefonen den benyttes på.

phone port | telefonutgang

Utgang, for eksempel på en enhet, hvor du kobler til en bordtelefon.

play/pause | spill/pause

Hodesettfunksjonen som spiller eller pauser lyd.

Plug and Play | koble til og spill av

Enheter som fungerer når de er tilkoblet. Det er ikke nødvendig med ytterligere programvare eller konfigurasjon for å oppnå full funksjonalitet.

portable charger | bærbar lader

En bærbar enhet for lading og ekstra lading av batterier.

Power Nap

En funksjon som bevarer batteritiden til en trådløs Jabra-enhet, ved å sette den i standby-modus når den ikke har blitt brukt.

power off | slå av

Slå av en enhet.

power on | slå på

Slå på en enhet.

power outlet | strømuttak

Et uttak som leverer elektrisk strøm til enheter.

press and hold | trykk og hold

En brukerveiledning for å betjene hodesettets knapper og funksjoner.

Public Switched Telephone Network (PSTN) | Offentlig telefonnett

Summen av verdens kretskoblede telefonnettverk som opereres av teleoperatører nasjonalt, regionalt eller lokalt, og leverer infrastruktur og tjenester for offentlig telekommunikasjon.

Push-To-Talk (PTT) | trykk for å snakke

En telekommunikasjonsmetode som bruker en hodesettknapp for å skifte mellom stemmemottak og stemmeoverføringsmoduser. I standard modus (knappen er ikke trykket på), står mikrofonen på mute. For å overføre stemme, trykker brukeren på knappen.

quick disconnect (QD) cable | QD kabel

En kabel som sømløst tilkobler et kablet hodesett til en telefon, og som også kan ha funksjonalitet for å kontrollere hodesettet.

quick start guide (QSG) | hurtigstartveiledning

En minibrosjyre som beskriver hvordan starte bruke en Jabra-enhet.

real-time image stitching | slå sammen videobilder i sanntid

Henviser til prosessen for å slå sammen bilder fra flere kameraer for å skape ett bilde med en synsvinkel på 180 °, uten å avbryte direktesendingen eller forvrenge det siste bildet.

remote call control (RCC) | samtalestyring i headset

Muligheten til å kontrollere en enhet, slik som en telefon eller konferansehøyttaler, ved bruk av et headset.

remote handset lifter (RHL) | fjernstyrt håndsettløfter

En enhet som muliggjør fjernanrop fra en bordtelefon til et trådløst headset, ved å automatisk løfte håndsettet på bordtelefonen av. Enheten er tilkoblet til basen.

Room System | Møteromsløsning

En løsning, satt sammen av et kamera og nettbrett, utformet for å la brukere bli med på digitale møter i et møterom uten behov for egen datamaskin.

SafeTone

Forbedret lydbeskyttelse for et hodesett som sørger for trygge lyttenivåer som oppfyller sikkerhetskravene for arbeidsstøy i EU og USA.

SafeTone G616

Forbedret lydbeskyttelse for hodesettbrukere, som sikrer et trygt lyttenivå og oppfyller australske regulatoriske krav for telekommunikasjonsutstyr.

Safety Capacity | Sikkerhetskapasitet

En funksjon på Jabra PanaCast 50 som lar administratorer definere grensen for hvor mange som kan være i et møterom, og deretter motta et varsel hvis denne grensen overskrides.

ShakeGrip

Et øreproppbelegg laget med en spesiell flytende silikongummi som holder øreproppene på plass i øret. Jabra ShakeGrip holder øreproppene sikkert på plass når du er aktiv.

sidetone | sidetone

Audio feedback fra ens egen stemme, som en bruker av hodesettet hører du din egen stemme i øret så du tilpasser stemmenivået. Stemmen plukkes opp via mikrofonene og overføres til høyttalerne. Du kan typisk justere sidetonenivået på en Jabra enhet.

Sleep mode | søvnmodus

En standy-by modusfunksjon som automatisk kobles inn ved noen av Jabras trådløse enheter etter en inaktiv periode, for å spare batteri.

SmartSound

Kunstig intelligens (AI) teknologi som bruker mikrofiner i hodetelefonene for å “lytte” til dine umiddelbare omgivelser og automatisk endre lydinnstillinger basert på dine forhåndsbaserte innstillinger, eller standardprofiler (Moments) innenfor Jabra Sound+.

softphone

Softphone telefoni som lar brukerne utføre telefonsamtaler over internett ved hjelp av en datamaskin.

speakerphone

En kombinert høyttaler og mikrofon, som lar deg fjernstyre samtaler på en tilkoblet telefon.

standby time

Tiden en trådløs Jabra enhet kan forbli påslått uten å ha vært benyttet til samtaler, for å spare batterikapasiteten.

stereo

Lyden som kommer gjennom to eller flere høyttalere slik at det virker som den gir lyd som kommer fra mer enn en kilde.

surrounding audio | omgivelseslyd

Omgivelsesstøyen som kan høres i dine umiddelbare omgivelser.

talk time | taletid

Tiden et trådløs Jabra-lydenhet kan benyttes til samtaler, spesielt i forbindelse med batterikapasiteten.

tap | trykk

En kort, lett bevegelse med fingertuppen for å samhandle med en berøringsskjerm eller en enhet. Bevegelsen krever ikke hard trykk eller lengre tid.

target phone | hovedtelefon

Telefonen benyttes til å besvare innkommende samtaler dersom flere telefoner er tilkoblet.

technical specifications | tekniske spesifikasjoner

Et dokument som definerer et sett med krav som et produkt oppfyller eller overgår.

telecoil | telespole

Som støtte til brukere av høreapparater utstyres hodesettet med en telespole som støtter kompatible høreapparater, og dermed forbedrer lydkvaliteten fra telefonen.

telephone cable | telefonledning

Kabelen som kobler en telefon til for eksempel base, håndsett eller vegguttak.

touchscreen | touch skjermen

En displayskjerm på en enhet som brukeren samhandler med ved å trykke på den.

transcribe | transkriber

Konvertere tale til tekst.

true wireless | ekte trådløst

Refererer til Bluetooth sine øreklokker som ikke har en ledning som kobler dem til hverandre eller til en annen audioenhet.

TX

I telekommunikasjon referer det til et audiosignal som overføres av en mikrofon.

Unified Communications (UC) | enhetlig kommunikasjon

Integrasjonen av kommunikasjonstjenester som utveksles over et bedriftsnettverk. For eksempel nett- og videokonferanser, umiddelbare meldinger og informasjon om tilstedeværelse.

USB

Universal Serial Bus. En bransjestandard som definerer kabler, til koblinger og kommunikasjonsprotokoller som benyttes mellom datamaskiner, bestemte bordtelefoner og Jabra-enheter.

USB port | USB-port

Et standard grensesnitt på datamaskiner, noen bordtelefoner og elektroniske enheter, som muliggjør tilkobling av Jabra USB-enheter.

user manual | bruksanvisning

Et teknisk dokument som gir assistanse til personer som bruker Jabra-enheter.

US military standard | USAs militære standard

Standardsett hos USAs forsvarsdepartement som sikrer at produkter oppfyller bestemte krav.

US OSHA | USAs arbeidstilsyn

USAs arbeidstilsyn. Jabras funksjon for sikker tone samsvarer med kravene til arbeidstilsynet i USA (se ‘sikker tone’).

video conferencing | videokonferanse

En teknologi som tillater to eller flere steder å kommunisere via live, samtidig toveis video- og lydoverføringer.

video conferencing application (VC) | program for videokonferanser (VC)

En type samarbeidsprogram der det er mulig å kommunisere og samarbeide via video. Kalles også videokonferanser.

video resolution | videooppløsning

Antall piksler, eller individuelle digitale komponenter, som finnes i en videovisning, som bestemmer den visuelle kvaliteten på videoen. Jo flere piksler, jo høyere pikseltetthet, jo bedre blir videokvaliteten/oppløsningen.

Virtual Director

En funksjon på Jabra PanaCast 50 som bruker avansert høyttalersporing for å fokusere kameravisningen på den som snakker for øyeblikket.

voice assistant | taleassistent

Taleassistent programvare på en smarttelefon eller annen enhet, som kan gi informasjon og utføre visse typer oppgaver for brukeren. For eksempel, Google Assistant™, Siri®, MS Cortana, Amazon Alexa.

voice control | talestyring

En talekommando brukerne kan gi for å kontrollere en hodesettfunksjon. For eksempel ‘svar’ for å besvare et anrop. Samt muligheten til å aktivere talekommandoer til smarttelefonsystemer, slik som Siri, Google Now eller Cortana.

voice guidance | taleveiledning

Talemeldinger fra en Jabra-enhet som hjelper deg med å bruke enheten.

Voice over IP phone (VoIP) | tale over IP-telefon

En teknologi som lar bruker internett til telefon- eller videokonferansekommunikasjon.

wearing style | bæremåte

Bruksmåten for en Jabra-lydenhet. For eksempel ‘rundt nakken’, ‘over øret’.

wide-angle | bredvinklet

Betyr en bredere synsvinkel enn vanlig. Det kan bety en spesifikk kameralense, laget for å fange et bredvinklet bilde, eller det kan også bety videoen eller bildet som er tatt med det, for eksempel: "dette er et bredvinklet opptak av produktet."

wideband | bredbånd

Høy definisjon audio stemmekvalitet. Samtaleteknologi som bærer stemmedata i en bredere bånd av frekvenser. Vanligvis kjent som 'HD Voice'.

wind noise reduction | dempet vindstøy

Mikrofonteknologi som reduserer omgivelsesstøy laget av vind.

wireless | trådløs

En enhet som ikke har kabler og benytter trådløs teknologi, slik som Bluetooth eller DECT, for å sammenkoble med en lydkilde slik som en telefon eller musikk.

wireless charging enabled | trådløs lading aktivert

Betyr enhetens kompatibilitet med trådløs lading, hvor enheten lades ved å plassere den på en ladepad som er koblet til en strømkilde. Du trenger ikke koble til enheten for å lade den.

wireless range | trådløs rekkevidde

Maksimaldistansen hvor det er en trådløs tilkobling for en enhet. For eksempel er den trådløse rekkevidden 30 meter.

ZoomTalk

Jabras teknologi som identifiserer menneskelig tale fra omgivelseslydene rundt.

ZoomTalk microphones | ZoomTalk-mikrofoner

Intelligente retningsmikrofoner som fokuserer på menneskelig tale og ikke omgivelsesstøy.

Trenger du mer hjelp?

Besøk Support