chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Support

Tekniske spesifikasjoner

Important product-related articles

PanaCast series security whitepaper

Protect personal privacy and sensitive data with the PanaCast Portfolio

Last ned

Støy i åpent kontorlandskap

Løsninger for å styrke kvalitet og ta kontroll over uønsket kontorstøy

Last ned

Forbedret DECT tetthet med Jabra Engage

Enestående industriledene trådløs teknologi som øker ansattes produktivitet og fleksibilitet

Last ned

Forbedre DECT sikkerhet med Jabra Engage

Trådløse samtale på høyt nivå av sikkerhet: 256-bit AES-kryptering. 128-bit-autentisering.

Last ned

Standard for absorbert stråling

Jabra hodesett fra GN Audio samsvarer med internasjonale standarder for å beskytte brukere mot overdreven stråling.

Last ned

Safetone™

Få audiobeskyttelse med SafeTone teknologi. Tilgjengelig i Jabra hodesett, designet for bruk i call senter og kontorer.

Last ned

DECT sikkerhet

Om sikkerhetsnivå og uautorisert tilgang til DECT taleanrop.

Last ned

Bluetooth sikkerhet

Om sikkerheten ved Bluetooth teknologi.

Last ned