chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Garanti og serviceinformasjon

Forbrukerprodukter

To (2) eller fem (5) års begrenset garanti

GN Audio («GN») garanterer sluttbrukeren som kjøper produktet fra en autorisert forhandler at produktet skal være fri for mangler i materialer og utførelse i henhold til vilkårene angitt nedenfor («Garanti») i en begrenset periode («Garantiperiode») som følger:

 • Forbrukerprodukter: to (2) år fra kjøpsdatoen for produktet
 • Jabra Steel: fem (5) år fra kjøpsdatoen for produktet

Den begrensede to års garantien er også gyldig for Jabra Elite-utskiftbare ørepropper, ladeetui og trådløs ladeplate.

 

Tre-års begrenset garanti mot svette.

Gyldig for: Jabra Elite Sport, Jabra Sport Coach, Jabra Sport Pace, Jabra Sport Pulse og New Balance PaceIQ

Parallelt med den begrensede to (2) års garantien, er en tre (3) års begrenset garanti gyldig for de ovennevnte spesifikke produktene mot produktfeil, som et direkte resultat av effekten av svette, underlagt vilkårene nedenfor («Begrenset Garanti») fra kjøpstidspunktet, når produktet er registrert hos Jabra gjennom den gratis Jabra Sport Life-appen eller med bevis på kjøpet fra en forhandler for New Balance PaceIQ.

GNs begrensede to (2) års og begrensede tre (3) års garantier gjelder fra kjøpsdatoen («Garantiperiode»), med bevis på kjøpet fra en autorisert forhandler eller en forhandler for New Balance PaceIQ. Den tre (3) års begrensede garantien krever videre at produktet er registrert hos Jabra gjennom den gratis Jabra Sport Life-appen (New Balance PaceIQ krever bare bevis på kjøpet).

Den begrensede garantien er også gyldig for utskiftbare ørepropper.

 

Garantivilkår

I løpet av garantiperioden vil GN reparere eller erstatte (etter GNs eget skjønn) produktet eller eventuelle defekte deler («Garantiservice»). Hvis reparasjon eller erstatning av produktet ikke er kommersielt mulig eller ikke kan utføres i tide, kan GN velge å refundere kjøpesummen for det berørte produktet. Med mindre annet er kommunisert av GN, må det defekte produktet returneres og mottas i GNs lager før en erstatning sendes

Som en del av GNs innsats for å redusere miljøavfall kan produktet bestå av reparert utstyr som inneholder brukte komponenter, hvorav noen kan også ha blitt bygget om. De brukte komponentene oppfyller GNs høye kvalitetsstandarder og samsvarer med GNs produktytelse og spesifikasjoner for pålitelighet. Utskiftede deler eller komponenter blir GNs eiendom.

 

Slik kan du benytte deg av garantiservice

For å benytte deg av garantiservice, ta kontakt med den autoriserte forhandleren du kjøpte produktet av, eller besøk våre supportsider for mer informasjon om garantiservice. Produktet må returneres til den autoriserte forhandleren i originalemballasjen hvis mulig, eller i emballasje som gir like god beskyttelse.

Følgende informasjon må fremvises for å få garantiservice:

 1. Det defekte produktet
 2. Kjøpsbevis som tydelig angir navn og adresse til forhandleren, kjøpsdato, produkttype, og
 3. Grunn for retur.

 

Garantibegrensning

Garantien gjelder bare produkter kjøpt for bruk, ikke for kommersielt videresalg. Det gjelder ikke kjøp av åpne esker, som selges «som de er» og uten noen garanti.

Komponenter og tilbehør med begrenset levetid som er utsatt for normal slitasje er unntatt fra garantien, med mindre de blir funnet å være defekte eller ødelagte ved kjøpstidspunktet av produktet. Dette inkluderer blant andre:

 • Basic USB-ledninger
 • Øreputer
 • Ear gels
 • Øreplugg silikondeksel
 • Ørekroker
 • Øreplugger
 • Modulære plugger
 • Etuier/vesker
 • Adaptere
 • Vindskjermer for mikrofon
 • Dekorativt tilbehør
 • Avtakbare batterier

Forbruksdeler og tilbehør med funksjonsfeil som oppstår innen fjorten (14) dager etter at de er kjøpt, anses å være defekte eller ødelagte når kjøpet fant sted.

Garantien er ugyldig hvis serienummeret påført fra fabrikken, dato-koden eller produktetiketten er endret eller fjernet fra produktet.

Garantien dekker ikke feil eller skader som skyldes: (a) feil lagring, feil bruk eller mislighold, ulykke eller forsømmelse, for eksempel fysisk skade (sprekker, riper osv.) på overflaten av produktet som skyldes feil bruk; (b) kontakt med væske, vann, regn, ekstrem fuktighet eller kraftig svette, sand, smuss eller lignende, ekstrem varme eller mat, med mindre dekket av den begrensede garantien; (c) bruk av produktet eller tilbehøret til kommersielle formål eller å utsette produktet eller tilbehør for unormal bruk eller betingelser; eller (d) andre handlinger som ikke skyldes GN, for eksempel tap av headset / hodetelefoner eller ørepropper.

Garantien dekker ikke skader på grunn av feil drift, vedlikehold, installasjon eller forsøk på reparasjon av andre enn GN eller en GN-autorisert forhandler som er autorisert til å utføre garantiarbeid for GN. Eventuelle uautoriserte reparasjoner vil annullere garantien. Garantien dekker ikke feil eller skader som skyldes bruk av ikke-GN-merkede eller sertifiserte produkter, tilbehør eller annet perifert utstyr.

Garantien gjelder ikke produkter som ikke har blitt ladet i løpet av seks (6) måneder. Hvis batteriet i et produkt ikke har blitt ladet i en periode på seks (6) måneder, kan det hende at produktet ikke fungerer eller gjenvinner sitt fulle potensiale og langsiktige ytelse. GN tilbyr ingen garanti for slik ytelse.

Garantien gjelder ikke produkter som er mistet og som ikke er mulig å finne via Find My Jabra-funksjonen i de gratis Jabra Sound + / Jabra Assist-appene eller Find My Headphones-funksjonen i den gratis Jabra Sport Life-appen.

REPARASJONER ELLER UTSKIFTNINGER SOM LEVERT I HENHOLD TIL GARANTIEN ER KJØPERENS EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL. GN SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR UTILSIKTEDE SKADER ELLER FØLGESKADER VED BRUDD PÅ UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR PRODUKTET. BORTSETT FRA DET OMFANGET SOM ER FORBUDT VED LOV, ER GARANTIEN EKSKLUSIV OG I STEDET FOR ALLE ANDRE UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN PRAKTISK HENSIKT.

Merk

Garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter som varierer fra sted til sted. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av utilsiktede skader eller følgeskader eller underforståtte garantier, så unntakene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Garantien påvirker ikke dine lovbestemte juridiske rettigheter i henhold til gjeldende nasjonale eller lokale lover.

Bluetooth® ordmerke og logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker gjort av GN er lisensiert. Alle varemerker og merkenavn er de respektive eiernes eiendom.