chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Integrace Genesys PureCloud

Nejnovější vydání softwarového klientu Genesys PureCloud zahrnuje integraci typu „plug and play“ s náhlavními soupravami Jabra, což společnostem pomáhá vytěžit z jejich investic do řešení cloudových kontaktních center co nejvíce.

 • Prostředí Plug & Play pro rychlé nasazení IT
 • Vyšší produktivita díky ovládání hovorů přímo na náhlavní soupravě zástupce
 • Zahrnuje více případů použití, například situaci, kdy se zástupce nenachází u stolu
 • Plná integrace mezi zařízeními Jabra a klientem Genesys WeRTC

Požadavky na konfigurace PureCloud

Aby pracovník mohl na náhlavní soupravě Jabra používat integrované ovládání hovorů, musí mít přiřazen telefon WebRTC. (Viz informace o konfiguraci Genesys na adrese https://help.mypurecloud.com).

Náhlavní soupravy Jabra lze používat pouze v počítačové aplikaci PureCloud (Windows) nebo v aplikaci PureCloud spuštěné z webového prohlížeče Chrome (žádný jiný prohlížeč podporován není).

Které produkty Genesys jsou nejnovější integrací se značkou Jabra?

Platforma:

 • Genesys PureCloud

Softclient:

 • Počítačová aplikace Genesys PureCloud
 • Webová aplikace Genesys PureCloud

Počítačová aplikace Genesys PureCloud

Počítačová aplikace Genesys PureCloud je klient, který je nutné nainstalovat v počítače pracovníka. Pokud zákazníci chtějí používat náhlavní soupravu Jabra v počítačové aplikaci PureCloud, je nutné, aby měli poslední verzi aplikace. Verze systému Windows 1.13.528.0 nebo vyšší.

 1. Otevřete počítačovou aplikaci.
 2. Na panelu nabídky klikněte na ikonu PureCloud.
 3. Vyberte možnost Zkontrolovat aktualizace (Check for updates).

Po aktualizaci počítačové aplikace můžete nastavit náhlavní soupravu.

 1. Na postranním panelu klikněte na ikonu Hovory (Calls). Otevře se panel Hovory (Calls).
 2. Na panelu Hovory (Calls) klikněte na ikonu Nastavení (Settings). Otevře se panel Nastavení telefonu (Phone Settings).
 3. V poli Ovládání zvuku – název profilu (Audio Controls – Profile Name) se zobrazí zpráva Použít nastavení počítače (Use Computer settings).
 4. Pomocí příslušného konektoru (USB kabelu nebo přijímače) zapojte náhlavní soupravu do USB portu na počítači.
 5. Když aplikace PureCloud zobrazí výzvu k vytvoření profilu zařízení, klikněte na možnost Ano (Yes).
 6. Ověřte, zda se náhlavní souprava v polích Mikrofon (Microphone) a Reproduktor (Speaker) zobrazí jako výchozí možnost výběru.
 7. Zadejte název do pole  Ovládání zvuku – název profilu (Audio Controls  – Profile Name).
 8. Klikněte na možnost Uložit (Save).

Příprava webového prohlížeče Chrome

Chcete-li náhlavní soupravu Jabra používat v aplikaci PureCloud z webového prohlížeče Chrome, bude třeba nainstalovat dvě dodatečné komponenty Chrome.

 1. Otevřete Chrome
 2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Jabra Chrome Listener
 3. Stáhněte si a nainstalujte rozšíření Jabra Chrome Extension v internetovém obchodu Chrome

Po instalaci komponent Chrome můžete nastavit náhlavní soupravu.

 1. Na postranním panelu klikněte na ikonu Hovory (Calls). Otevře se panel Hovory (Calls).
 2. Na panelu Hovory (Calls) klikněte na ikonu Nastavení (Settings). Otevře se panel Nastavení telefonu (Phone Settings).
 3. V poli Ovládání zvuku – název profilu (Audio Controls – Profile Name) se zobrazí zpráva Použít nastavení počítače (Use Computer settings).
 4. Pomocí příslušného konektoru (USB kabelu nebo přijímače) zapojte náhlavní soupravu do USB portu na počítači.
 5. Když aplikace PureCloud zobrazí výzvu k vytvoření profilu zařízení, klikněte na možnost Ano (Yes).
 6. Ověřte, zda se náhlavní souprava v polích Mikrofon (Microphone) a Reproduktor (Speaker) zobrazí jako výchozí možnost výběru.
 7. Zadejte název do pole  Ovládání zvuku – název profilu (Audio Controls  – Profile Name).
 8. Klikněte na možnost Uložit (Save).

Produktová podpora

Obsah produktové podpory včetně uživatelských příruček, nejčastějších dotazů, video tutoriálů a dalších informací.