chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Cisco 8861

Podporované platformy

Produkty Jabra bezproblémově fungují se všemi platformami Cisco Communication, včetně například:

 • Telefony Cisco IP a Cisco Cius
 • Mobilní řešení Cisco
 • Cisco Jabber, CIPC, CUPC
 • Cisco WebEx Connect
 • CUCILync
 • Cisco Movi Clients
 • Cisco Finesse
 

Kolik náhlavních souprav budete potřebovat?

Vaše platforma

Doplňující informace