chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Co touto integrací získáme

Díky přidání analýzy náhlavní soupravy Jabra do řešení pro řízení kvality hovorů CallStats.io WebRTC mohou IT profesionálové a kontaktní centra snadno monitorovat kvalitu hovorů a řešit případné problémy, a to přímo z rozhraní CallStats.io.

Podporované platformy

Amazon Connect a Twilio Flex.

Amazon ConnectAmazon Connect
Amazon ChimeTwilio Flex

Výhody spolupráce se společnostmi Jabra a CallStats

Během každého hovoru se v náhlavní soupravě Jabra měří v reálném čase určité ukazatele. Pokud ukazatele Jabra překročí stanovené hraniční hodnoty hluku na pozadí a nebezpečného výstupu, týmy podpory obdrží od CallStats.io příslušné oznámení. 

  • Rychle odhalujte a řešte problémy s nastavením náhlavní soupravy
  • Zjišťujte hladinu okolního hluku, což je klíčové pro zákaznickou spokojenost
  • Analyzujte aktivní hodnoty z reproduktoru a přeslech mezi pracovníkem a zákazníkem
  • Chraňte sluch zaměstnanců a starejte se o jejich bezpečí

O společnosti CallStats

Společnost callstats.io SaaS se sídlem ve finských Helsinkách byla založena roku 2014. Její produkty pomáhají softwarovým vývojářům rychle nastavovat, vytvářet a rozšiřovat komunikační aplikace prostřednictvím monitorování a řízení výkonu WebRTC v reálném čase u každého koncového bodu.