chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Slovník

Toto je společně sdílený slovník pro Jabra a BlueParrott.
Obsahuje definice některých běžně používaných pojmů Jabra a BlueParrott.
Hledejte pojem pomocí abecedního indexu nebo vyhledávacího panelu.

acoustic safety | akustická bezpečnost

Opatření přijatá k ochraně sluchu před škodlivými hladinami akustického šumu.

Active Noise Cancellation (ANC) | aktivní potlačení šumu

Omezení nechtěného nízkofrekvenčního hluku v pozadí pomocí elektronického obvodu.

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Profil Bluetooth, který umožňuje bezdrátový přenos vysoce kvalitních zvukových signálů, například hudby mezi náhlavní soupravou a podporovaným zařízením Bluetooth.

ambient noise | hluk okolí

Hluk pozadí.

around-the-neck | kolem krku

Týká se stylu nošení náhlavní soupravy, která je vybavena obloukem na krk

audio cable | audio kabel

Kabel, kterým se propojují přenosná zařízení a vedou se zvukové signály.

audio enhancer | zvukový zesilovač

Zařízení, které zvyšuje kvalitu hovoru u stolního nebo softwarového telefonu.

audio jack | audiokonektor

Konektor na zařízení určený pro audio kabel.

audio streaming | streamování zvuku

Přenos a poslech zvuku v reálném čase, například hudby, podcastů nebo pokynů GPS.

automatic volume control (AVC) | automatická regulace hlasitosti

Automatické nastavení hlasitosti zvukového signálu v závislosti na úrovni okolního šumu.

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) | Profil vzdáleného ovládání zvuku a obrazu

Jedná se o profil Bluetooth, který poskytuje náhlavní soupravu s následujícími možnostmi:
Přehrávání hudby
Pozastavení hudby
Vypnutí hudby
Přeskočení na další nebo předchozí skladbu

base | základna

Dokovací a nabíjecí stojan pro náhlavní soupravu. Některé základny fungují také jako spojovací stanice pro stolní telefon, softwarový telefon a chytrý telefon/tablet.

behind-the-ear | za ucho

Jedná se o styl nošení náhlavní soupravy, u kterého zařízení zůstává na svém místě díky konstrukčnímu řešení se zavěšením za ucho.

za hlavu

Jedná se o styl nošení náhlavní soupravy, u kterého se zařízení nosí na jednom uchu a dále je podpíráno obloukem za hlavu (nikoliv nad hlavou).

Bluetooth

Standard pro bezdrátové propojení mobilních telefonů, počítačů a dalších elektronických zařízení v krátkém dosahu.

Bluetooth adapter | Adaptér Bluetooth

Zařízení typu Plug-and-Play (funkční ihned po připojení), které se připojuje k portu USB v počítači a umožňuje připojení Bluetooth mezi počítačem a zařízením Jabra.

Bluetooth profile | Profil Bluetooth

Jedná se o způsoby, jakými vzájemně komunikují zařízení se zapnutým Bluetooth a poskytují jednotlivé funkce.

bone conduction | vodivost kostí

Přenos zvuku do vnitřního ucha primárně prostřednictvím lebečních kostí.

boom arm | raménko mikrofonu

Díl náhlavní soupravy, jenž je nosným prvkem mikrofonu a může být pohyblivý.

busylight | indikátor hovoru

Indikátor vestavěný v náhlavní soupravě, který svítí během volání (nebo když jej uživatel zapne sám) a signalizuje tak ostatním zaneprázdněnost uživatele.

call analytics | analýza hovorů

Měření, shromažďování a analýza údajů z telefonních hovorů za účelem sledování vyřizování hovorů.

call control unit | řídicí jednotka volání

Jednotka, která je oddělená od náhlavní soupravy a umožňuje ovládání hovorů.

call merging | sloučení hovorů

Proces přidání příchozího hovoru k aktuálnímu hovoru.

caller ID | ID volajícího

Telefonní služba, u které se identifikuje číslo volajícího pro příchozí hovor.

camera controller | ovladač kamery

Nástroj v programech Jabra Direct a Jabra Sound+, který umožňuje dálkové ovládání systému Jabra PanaCast 50 z počítače, telefonu nebo tabletu.

Certified for Skype for Business | Certifikováno pro Skype for Business

Jedná se o zařízení, které splňuje standard Microsoft k použití se službou Skype for Business.

collaboration application | aplikace pro spolupráci

Integrace služeb pro spolupráci a komunikaci, probíhajících po podnikové síti, například webové konference či videokonference, zasílání rychlých zpráv nebo informace o přítomnosti.

Commute Moment | profil Dojíždění

Zvukový profil v aplikaci Jabra Sound+, jehož cílem je zajistit, aby připojené zařízení poskytovalo zvuk optimalizovaný uživatelovu prostředí během dojíždění.

compatibility guide | průvodce kompatibilitou

Referenční příručka, která stanovuje, které výrobky jsou kompatibilní s jinými výrobky, službami a příslušenstvím.

conference call | konferenční hovor

Telefonní hovor s jednou nebo více osobami najednou.

conference mode | konferenční režim

Funkce pro bezdrátové řešení DECT pro základny společnosti Jabra, v níž lze do primární základny připojit jednu až tři přídavné základní náhlavní soupravy kompatibilní se základnou. Připojení účastníci mohou při telefonování nebo konferenčním hovoru poslouchat a mluvit.

connectivity | možnosti připojení (konektivita)

Schopnost připojit náhlavní soupravu nebo základnu k dalším zařízením a systémům.

convertible

Označuje adaptabilní styl nošení náhlavní soupravy. Například můžete nosit náhlavní soupravu upevněnou ke sponě přes hlavu, oblouku za krk nebo závěsu za ucho.

corded

Jedná se o styl náhlavní soupravy, u kterého se využívá k připojení ke zdroji zvuku, například telefonu nebo hudbě, kabel.

decibel (dB)

Jednotka používaná k měření intenzity zvuku nebo energetické úrovně elektrického signálu.

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) | DECT (digitální vylepšené bezdrátové telekomunikace)

Vysoce kvalitní bezdrátové rádiové technologie používané k přenosu signálů mezi náhlavní souprava a základnou.

DECT density | počet zařízení (hustota) DECT

Míra koncentrace náhlavních souprav využívajících technologii DECT a instalovaných v příslušném prostoru.

desk phone | stolní telefon

Stacionární telefon, který je ustaven na stole nebo pracovní desce.

dial tone switch | přepínač oznamovacího tónu

Přepínač na základně náhlavní soupravě, sloužící k vyhledávání oznamovacího tónu stolního telefonu a nastavení jasu zvuku.

digital headset | digitální náhlavní souprava

Náhlavní souprava má jednotku (čip) pro zpracování zvuku umístěnou přímo v náhlavní soupravě a nikoliv v ovládacím modulu nebo kabelu. Toto umístění umožňuje vyšší kvalitu zvuku, lepší funkčnost a uživatelskou zkušenost.

digital signal processing (DSP)| zpracování digitálního signálu (DSP)

Digitální zpracování zvukových signálů zvukovým zařízením Jabra ke zvýšení kvality zvuku.

digital zoom | digitální zoom

Způsob digitální úpravy snímku videa nebo fotografie tak, aby pomocí přiblížení nebo oddálení vypadala určitá sekce/část obrazu větší nebo menší.

duo | binaurální

Týká se náhlavní soupravy se dvěma sluchátky. Do obou sluchátek se přenáší signál mono.

earbud | peckové sluchátko

Zařízení, které se skládá z reproduktoru/páru reproduktorů vložených v ucha a slouží k poslechu zvuku, například hudby nebo řeči. Pecková sluchátka Jabra jsou vybavena mikrofonem a mohou být použita i v telefonní komunikaci. Viz také: „sluchátka“, „náhlavní souprava“.

EarGel | Gelový nástavec

Měkká součást náhlavní soupravy, která je navržena tak, aby směrovala zvuk přímo do ucha.

EarHook | Závěs za ucho

Součást náhlavní soupravy, která se obepíná kolem ucha a upevňuje náhlavní soupravu.

EarWing

Příslušenství peckového sluchátka, pomocí kterého se sluchátko upevňuje k ušnímu boltci tak, aby bylo zajištěno bezpečnější uchycení.

electronic hook switch (EHS)elektronický adaptér pro vzdálený příjem hovorů (EHS)

Kabelové řešení, které propojuje bezdrátovou základnu náhlavní soupravy a stolní telefon, čímž umožňuje funkčnost správy hovorů přímo na náhlavní soupravě.

equalizer | ekvalizér

Jedná se o hardware či software v oblasti reprodukce zvuku, který umožňuje uživateli nastavit frekvence nahrávaného zvuku, případně zlepšit nebo přizpůsobit jeho poslech.

Federal Information Processing Standards (FIPS) | Federální standardy pro zpracování informací

Normy stanovené americkou vládou, určené k uplatnění v počítačových systémech dodávaných dodavateli do státního sektoru. Některé produkty Jabra DECT jsou kompatibilní s FIPS.

Field of View (FoV) | zorné pole (FoV)

Představuje množství pozorovatelného světa, které je v daný okamžik viditelné. Při použití v souvislosti s technologií videokamer/fotoaparátů se tímto termínem označuje, jak velká část pozorovatelného světa je viditelná na obrazovce.

Find my car | Najít můj vůz

Funkce Jabra využívající geografické značení, která je součástí aplikace Jabra Assist.

Find my Jabra | Najít mé zařízení Jabra

Funkce Jabra využívající geografické značení, která je součástí aplikací Jabra Assist a Jabra Connect.

full duplex | plně duplexní režim

Označuje obousměrné vysílání zvuku při hovoru přes hlasový komunikátor, díky čemuž mohou hovořit a být slyšeni všichni účastníci zároveň.

half duplex | poloduplexní režim

Označuje jednosměrné vysílání zvuku při hovoru přes hlasový komunikátor, což znamená, že v jeden okamžik může hovořit a být slyšena jen jedna osoba.

handset | mikrotelefon

Přenosný bezdrátový telefon nebo část stolního telefonu, který obsahuje mikrofon a sluchátko.

HDMI

High-Definition Multimedia Interface – způsob přenosu zvuku a obrazu ve vysokém rozlišení do kompatibilního zařízení, jako je HD televize nebo HD monitor počítače.

HD Voice

Označuje kvalitu zvuku hlasu ve vysokém rozlišení. Technologie volání, kterou se přenáší hlasová data v širším pásmu frekvencí. Známé také jako „širokopásmový přenos“.

headband | spona přes hlavu

Součást náhlavní soupravy, která je vedena přes hlavu (nebo kolem její zadní části) jako nosný prvek pro sluchátka.

headphone(s)| sluchátka

Zařízení skládající se z reproduktoru/páru reproduktorů, které se nosí na uchu a slouží k poslechu zvuku, například hudby nebo řeči. Sluchátka Jabra jsou vybavena mikrofonem a mohou být použita i v telefonní komunikaci. Viz také: „pecková sluchátka“, „sluchátka“, „náhlavní souprava“.

headset | náhlavní souprava

Zařízení skládající se z reproduktoru/páru reproduktorů, které se nosí na uchu nebo v uchu a obvykle je vybaveno výklopným raménkem mikrofonu. Náhlavní souprav se používá zejména k podnikové telefonní komunikaci se zaměřením na snižování okolního hluku, který se snímá z okolí uživatele. Viz také: „pecková sluchátka“, „sluchátka“.

headset port | port pro náhlavní soupravu

Port stolního telefonu, kam se připojuje náhlavní souprava.

hearing protection | ochrana sluchu

Týká se technologií a norem používaných pro peckových sluchátek/sluchátek/náhlavní soupravy Jabra za účelem ochrany sluchu a zajištění bezpečnosti uživatele.

HearThrough | Příposlech (s hudbou)

Funkce Jabra, která umožňuje slyšet bezprostřední okolí přes nasazené náušníky nebo pecková sluchátka. Okolní zvuky jsou snímány mikrofony a přenášeny do reproduktorů. Funkce Příposlech funguje při poslechu hudby, během hovorů (u některých produktů) a ve chvílích, kdy z reproduktorů nevychází žádný zvuk.

hot desking | Funkce Hot Desking

Kancelářské uspořádání, kde více pracovníků využívá v různém časovém období jednu fyzickou pracovní stanici.

huddle room | jednací místnost

Malá zasedací místnost většinou až pro 8 lidí, vybavená technologiemi pro telekonference a spolupráci.

in-car speakerphone | automobilový hlasový komunikátor

Přenosné zařízení používané k odesílání a příjem zvuku v automobilu.

In Private Moment | profil V soukromí

Zvukový profil v aplikaci Jabra Sound+, jehož cílem je zajistit, aby připojené zařízení poskytovalo zvuk optimalizovaný uživatelovu prostředí, když se nachází na tichém místě.

In Public Moment | profil Na veřejnosti

Zvukový profil v aplikaci Jabra Sound+, jehož cílem je zajistit, aby připojené zařízení poskytovalo zvuk optimalizovaný uživatelovu prostředí, když se nachází na veřejnosti.

Intelligent Zoom | inteligentní zoom

Funkce zařízení Jabra PanaCast, která automaticky upravuje přiblížení a natáčí kameru tak, aby zabírala všechny viditelné osoby v místnosti.

in-the-ear | v uchu

Označuje styl nošení peckového sluchátka, které se vkládá a nosí v uchu. Také známé jako „do ucha“.

IP (Ingress Protection) rating | Krytí IP (ochrana proti vniknutí)

Norma, na základě které se vyhodnocuje stupeň ochrany poskytované zařízením proti vniknutí pevných předmětů, prachu, vody a náhodnému kontaktu. Například stupeň krytí IP56 představuje vysokou odolnost proti prachu a vodě. O stupních krytí IP se dozvíte více zde

Jabra Device Firmware Updater

Softwarový průvodce, který uživatelům pomáhá při aktualizaci firmwaru zařízení Jabra.

leather-feel | imitace kůže, koženka

Jde o syntetický materiál, který vypadá jako kůže. Například koženkové náušníky náhlavní soupravy.

LED indicator | LED indikátor

Kontrolní světlo na zařízení, signalizující stav konkrétních funkcí.

Listen-in | Příposlech

Funkce Jabra, která umožňuje slyšet okolní zvuky přes nasazenou náhlavní soupravu/pecková sluchátka. Okolní zvuky jsou snímány mikrofony a přenášeny do reproduktorů. Při použití funkce Příposlechu (Listen-in) se ztlumí, nikoliv však pozastaví, zvuk reproduktorů, např. volání nebo hudba.

microphone guidance | pokyny k mikrofonu

Živá zpětná vazba na obrazovce během hovoru, která informuje uživatele náhlavní soupravy o způsobu, jak nastavit polohu výklopného raménka mikrofonu, aby se dosáhlo co nejlepšího zvukového výkonu.

modular connector | modulární konektor

Rozhraní pro řešení Jabra, kterým se propojuje několik elektrických koncových bodů a vytváří se obvod používaný se stolním telefonem. Známé také jako konektor, jack, registrovaný konektor (RJ).

Moment | Situace, profil

Sada předdefinovaných nastavení zvuku v aplikaci Jabra Sound+. Každý profil je určen pro konkrétní situaci. Například profil „Dojíždění“ (Commute) je navržen tak, aby poskytoval co nejlepší zvukový cestou do práce či z práce. Nastavení jednotlivých profilů (Moment) lze upravit pro příslušnou situaci k další optimalizaci.

mono | monaurální

Týká se náhlavní soupravy s jedním sluchátkem.

mono mode | mono režim

Možnost používat jen jedno ze skutečně bezdrátových sluchátek nezávisle na druhém.

motion sensor | pohybový senzor

Vestavěný senzor, který automaticky detekuje nasazení nebo sejmutí zařízení Jabra z hlavy. To umožňuje, aby zařízení reagovalo určitou akcí. Například pozastavení nebo přehrávání zvuku, příjem nebo ztlumení hovoru, případně aktivace režimu spánku.

multi-camera | multikamera

Týká se kamerového systému, který využívá několik kamer k vytvoření obrazu pokrývajícího větší oblast, než by dokázala jediná kamera – například 180° panoramatické 4K pokrytí místnosti, jež poskytuje Jabra PanaCast.

multi-connect | vícenásobné připojení

Týká se možnosti spárovat vaše zařízení Jabra až s osmi samostatnými Bluetooth zařízeními a mít aktivní připojení ke dvěma zařízením současně. Technický termín pro tuto funkci je „multipoint”.

Multi-function button | Multifunkční tlačítko

Prvek na peckových náhlavních soupravách/sluchátkách/peckových sluchátkách Jabra sloužící k ovládání základních funkcí.

MultiPoint

Technologie Bluetooth, která umožňuje současně spárování a spojení mezi náhlavní soupravou a dvěma zařízeními. Zvuk nelze přenášet z více než jednoho zařízení najednou.

MultiSensor Voice

Je to nová technologie společnosti Jabra, která během hovoru automaticky blokuje hluk větru. Spojuje výkonné mikrofony s pokročilým snímačem hlasu (VPU) v každém sluchátku se snímači na lícních kostech a jedinečnými algoritmy.

Multiuse

Funkce Jabra, která umožňuje spojení mezi náhlavní soupravou / klasickými sluchátky / peckovými sluchátky a několika telefonními zařízeními.

MyControls

Funkce aplikace Jabra Sound+, která umožňuje změnit konfiguraci standardních funkcí tlačítek na zařízení Jabra, abyste s nimi mohli provádět jiné úlohy než ty, které jsou předem definované ve výchozím nastavení zařízení. Konfiguraci tlačítek můžete změnit, abyste je mohli používat k ovládání médií, hovorů a zvukových režimů podle svých představ.

MyFit

Funkce v aplikaci Jabra Sound+, která kontroluje, zda vám pecková sluchátka padnou, a pomáhá určit nejlepší polohu a velikost gelového nástavce EarGel. Sluchátka musí dobře padnout, aby byl poslech kvalitní a pohodlný a aby správně fungovalo aktivní potlačení okolního hluku (ANC).

MySound

Funkce aplikace Jabra Sound+, která provádí zvukový test k vytvoření personalizovaného zvukového profilu. Váš profil MySound se pak použije ke kalibraci zařízení Jabra pro optimalizaci vašeho poslechového zážitku.

narrowband | úzkopásmový

Telekomunikace, zajišťující přenos hlasových informací v úzkém frekvenčním pásmu, na rozdíl od HD Voice (širokopásmové).

Near Field Communication (NFC)

Soubor komunikačních protokolů, který umožňuje komunikaci dvou elektronických zařízení.

neckband | oblouk za hlavu

Součást náhlavní soupravy, která je vedena za hlavou jako nosný prvek pro sluchátka.

Noise at Work | Hluk při práci

Hladiny akustického šumu, kterým jsou lidé vystaveni v práci. Případně se týká také regionálních předpisů, kterými se tyto úrovně šumu regulují.

noise cancellation | potlačení hluku

Technologie určená ke snížení úrovní okolního hluku, který je slyšet při nošení náhlavní soupravy.

noise cancelling microphone | mikrofon s potlačením šumu

Mikrofon určený k odfiltrování okolního hluku ze zvuku hlasu.

omni-directional microphone | všesměrový mikrofon

Mikrofon, který je schopen přijímat zvuk ze všech stran a směrů.

on-ear detection | detekce nasazení sluchátek

Funkce, která automaticky detekuje nasazení nebo sejmutí sluchátek a jako odezvu provádí určitý úkon. Například pozastavení nebo přehrávání zvuku, příjem nebo ztlumení hovoru, případně aktivace režimu spánku.

on-premises | na místě

Způsob ukládání dat nebo softwaru tak, aby byly přístupné lokálně na počítačích lidí nebo organizace, kteří software používají, namísto vzdáleného přístupu na serverové pole nebo cloud.

on-the-ear | na ucho

Označuje styl nošení náhlavní soupravy, kdy se náušníky nasadí na uši, ale neobklopují je celkově.

Over The Air (OTA)| Bezdrátový (Over The Air, OTA)

Označuje bezdrátový přenos a příjem informací a signálů. Používá se například k distribuci aktualizací firmwaru do mobilních zařízení.

over-the-ear | přes ucho

Označuje styl nošení náhlavní soupravy, kdy nasazené náušníky zcela zakrývají uši.

pairing | párování

Proces navázání bezdrátového spojení mezi dvěma zařízeními podporujícími technologii Bluetooth.

pairing mode | režim párování

Označuje stav, kdy zařízení hledá další zařízení Bluetooth, se kterým se má spojit.

Passive Noise Cancellation (PNC)| Pasivní potlačení šumu

Snížení vysokofrekvenčního šumu v reproduktoru náhlavní soupravy na základě fyzického konstrukčního řešení náušníků (velikost, průměr, tvar, materiál).

Panoramic-4K | panoramatické 4K

Rozlišení obrazovky, které je ekvivalentem dvou 1080p displejů vedle sebe s využitím spojování snímků v reálném čase.

Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | otáčení, náklon, zoom (PTZ)

Fyzický pohyb kamery, který umožňuje uživateli ovládat kameru a nasměrovat ji pro docílení požadovaného záběru. Otáčením se označuje horizontální pohyb čočky. Náklonem se označuje vertikální pohyb čočky. Zoomem se označuje úprava ohniskové vzdálenosti čočky s cílem přiblížit nebo oddálit objekt.

PeakStop

Funkce Jabra, která eliminuje působení potenciálně škodlivých zvukových špiček na sluch uživatele.

pixel

Nejmenší dílek digitálního obrazu.

Plug and Play | Funkčnost ihned po připojení

Označuje typ zařízení, které funguje ihned při prvním použití nebo připojení (Plug and Play). K dosažení plné funkčnosti není potřeba žádný další software ani konfigurace.

Power Nap

Funkce, díky které se šetří životnost baterie bezdrátového zařízení Jabra přepnutím do pohotovostního režimu, když se zařízení nepoužívá.

Public Switched Telephone Network (PSTN)| Veřejná telefonní síť (Public Switched Telephone Network, PSTN)

Souhrn světových telefonních sítí s přepojováním okruhů provozovaných národními, regionálními nebo místními telefonními operátory, poskytujícími infrastrukturu a služby pro veřejné telekomunikace.

Push-To-Talk (PTT)

Způsob telekomunikace, u kterého se využívá tlačítko náhlavní soupravy k přepínání mezi režimy hlasového příjmu a přenosu hlasu. Ve výchozím režimu (tlačítko není stisknuto) je mikrofon vypnutý. Přenos hlasu se zapíná stiskem tlačítka.

quick disconnect (QD) cable | kabel s rychlospojkou

Kabel sloužící ke snadnému propojení kabelové náhlavní soupravy s telefonem, který může mít také funkce pro ovládání náhlavní soupravy.

real-time image stitching | Spojování snímků v reálném čase

Označuje proces plynulého spojování záběrů z několika kamer a vytváření jednoho obrazu s celkovým zorným polem 180°, aniž by docházelo k přerušování živého přenosu či zkreslení výsledného obrazu.

remote call control (RCC) | Dálkové ovládání hovoru

Funkce k ovládání zařízení, jako je například telefon nebo hlasový komunikátor, pomocí náhlavní soupravy.

remote handset lifter (RHL) | Dálkový zdvihač sluchátka

Zařízení, které umožňuje bezdrátové ovládání stolního telefonu pomocí bezdrátové náhlavní soupravy automatickým zvednutím mikrotelefonu, který je součástí určitého stolního telefonu. Zařízení je připojeno k základně.

Room System | Konferenční systém

Systém skládající se z kamery a tabletu, který umožňuje lidem připojovat se k virtuálním schůzkám v zasedací místnosti, aniž by museli přinést své vlastní zařízení.

SafeTone

Vylepšená ochrana sluchu u náhlavní soupravy, která zajišťuje bezpečnou úroveň poslechu a splňuje bezpečnostní požadavky EU a USA na hluk na pracovišti.

SafeTone G616

Vylepšená ochrana sluchu uživatelů náhlavních souprav, která zajišťuje bezpečnou úroveň poslechu a splňuje australské zákonné požadavky na telekomunikační zařízení.

Safety Capacity | Bezpečnostní kapacita

Funkce v systému Jabra PanaCast 50, která umožňuje správcům určit limit bezpečnostní kapacity zasedací místnosti a na překročení tohoto limitu upozornit.

ShakeGrip

Speciální povlak na peckových sluchátkách vyrobený ze směsi tekutého silikonového kaučuku, který sluchátko drží bezpečně v uchu. Technologie Jabra ShakeGrip při aktivitě drží vaše pecková sluchátka pevně na místě.

sidetone | odezva

Zvuková zpětná vazba z vlastního hlasu, kterou slyší uživatel náhlavní soupravy při mluvení do mikrofonu. Hlas je snímán mikrofonem a přenášen do reproduktoru. U zařízení Jabra lze obvykle úroveň odezvy nastavit.

sleep mode | režim spánku

Funkce pohotovostního režimu, který se po určité době nečinnosti z úsporných důvodů automaticky aktivuje u některých bezdrátových zařízení Jabra.

SmartSound

Technologie umělé inteligence (AI), která využívá mikrofony ve sluchátkách k „poslechu“ vašeho bezprostředního okolí a automaticky mění nastavení zvuku na základě předdefinovaných předvoleb nebo výchozích profilů/situací (tzv. Moments) v rámci aplikace Jabra Sound+.

softphone | softwarový telefon

Softwarová telefonie, která umožňuje uživateli telefonovat přes internet pomocí počítače.

speakerphone | hlasový komunikátor

Kombinovaný reproduktor a mikrofon, který umožňuje vzdálenou správu hovorů u připojeného telefonu.

standby time | pohotovostní doba

Míra času, kdy bezdrátové zařízení Jabra může zůstat zapnuté, není-li používáno k volání, zejména ve vztahu ke kapacitě baterie.

stereo

Označuje zvuk, který vychází ze dvou nebo více reproduktorů, takže se zdá, že obklopuje posluchače a pochází z více než jednoho zdroje.

surrounding audio | okolní zvuk

Okolní hluk, který se ozývá ve vašem bezprostředním okolí.

talk time | doba volání

Míra času, kdy bezdrátové zařízení Jabra lze používat k volání, zejména ve vztahu ke kapacitě baterie.

target phone | cílový telefon

Telefon, který slouží k příjmu příchozích hovorů, je-li připojeno více telefonů.

telecoil

Jako pomůcka pro uživatele sluchadel je náhlavní souprava vybavena telefonní cívkou (telecoil), která podporuje kompatibilní sluchadlo a tím zvyšuje kvalitu zvuku z telefonu.

true wireless | pravé bezdrátové

Označuje pecková sluchátka Bluetooth bez kabelu, který by je propojoval mezi sebou nebo se zvukovým zařízením.

Ultra-Noise-Cancelling (UNC) | ultra potlačení hluku (UNC)

Označuje schopnost mikrofonů potlačovat hluk. Tato funkce je určena speciálně pro použití ve velmi hlučném prostředí a brání v přenosu téměř všech nežádoucích zvuků ozývajících se na pozadí.

Unified Communications (UC) | Sjednocená komunikace

Integrace komunikačních služeb, které jsou vyměňovány prostřednictvím podnikové sítě. Například se může jednat o webové konference nebo videokonference, zasílání rychlých zpráv nebo informace o přítomnosti.

US military standard | vojenský standard USA

Soubor norem stanovených americkým ministerstvem obrany, zajišťujících splnění určitých požadavků výrobky.

US OSHA

Předpisy Spojených států o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Funkce Jabra Safetone splňuje požadavky předpisů OSHA v USA (viz „Safetone“).

video conferencing | videokonference

Technologie, která umožňuje vzájemnou komunikaci dvou nebo více míst prostřednictvím živých, simultánních, oboustranných video a audio přenosů.

video conferencing application (VC) | videokonferenční aplikace (VC)

Typ aplikace pro spolupráci, ve které lze komunikovat a spolupracovat přes video. Používá se též označení „videokonference“.

rozlišení videa

Počet pixelů neboli individuálních digitálních komponentů, které jsou obsažené v obrazu videa a tím určují jeho kvalitu. Čím je pixelů více, tím je vyšší jejich hustota, což má za následek vyšší kvalitu/rozlišení videa.

Virtual Director

Funkce v Jabra PanaCast 50, která využívá pokročilé sledování mluvčího, kdy se kamera zaměřuje na osobu, která právě mluví.

voice assistant | hlasový asistent

Hlasově aktivovaný software chytrého telefonu nebo jiného zařízení, který může uživateli poskytovat informace a vykonávat určité druhy úkolů. Například Google Assistant™, Siri®, MS Cortana nebo Amazon Alexa.

voice control | hlasové ovládání

Hovorové příkazy, které uživatel může dávat k ovládání funkcí náhlavní soupravy. Např. vyslovením „Answer“ (Přijmout) lze přijmout hovor. Nebo také možnost aktivovat mluvené příkazy do systémů chytrého telefonu, jako jsou například Siri, Google Now nebo Cortana.

voice guidance | hlasové pokyny

Hlasová oznámení ze zařízení Jabra s cílem usnadnit používání zařízení.

Voice over IP phone (VoIP) | Telefon VOIP

Technologie, která využívá internet k telefonní nebo videokonferenční komunikaci.

wearing style | styl nošení

Způsob, jak lze nosit zvukové zařízení Jabra Například „kolem krku“ nebo „přes ucho“

wide-angle | širokoúhlý

Označuje záběr, který je širší než obvykle. Tento termín se může vztahovat ke specifickému objektivu kamery, který je uzpůsoben pro širokoúhlé záběry, nebo k výslednému videu nebo obrázku, například: „Toto je širokoúhlý záběr produktu.“

wideband | širokopásmový

Kvalita zvuku ve vysokém rozlišení. Technologie volání, která přenáší hlasová data v širším frekvenčním pásmu. Častěji se nazývá „HD Voice“.

wind noise reduction | omezení hlučnosti větru

Technologie mikrofonu, která redukuje okolní šum způsobený větrem.

wireless | bezdrátové

Týká se zařízení, které nemá kabely a k připojení ke zdroji zvuku, např. telefonu nebo hudbě, využívá bezdrátovou technologii jako např. Bluetooth nebo DECT.

wireless charging enabled | bezdrátové nabíjení

Týká se schopnosti bezdrátového nabíjení zařízení. Zařízení se nabíjí na nabíjecí podložce, která je připojena ke zdroji energie. Nabíjení nevyžaduje připojení zařízení kabelem.

wireless range | bezdrátový dosah

Maximální vzdálenost, na jakou funguje bezdrátové připojení k zařízení. Bezdrátový dosah může být například 30 metrů.

ZoomTalk

Technologie Jabra, která identifikuje lidský hlas z okolního zvuku.

Potřebujete další pomoc?

Navštívit podporu