chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Podpora

Záruční podmínky

Vaše potíže se snažíme vyřešit rychle a profesionálně. Řešení většiny problémů souvisejících s výrobky naleznete na stránkách naší online podpory nebo se obraťte na podporu Jabra.

Pokud nebudeme schopni vyřešit vaše problémy zde a pokud je váš výrobek stále v záruce (viz níže Záruční podmínky), postupujte podle pokynů pro vaši oblast nebo se obraťte na svou místní podporu Jabra, kde vám poradí, jak výrobek vrátit. Abyste mohli svůj nárok ze záruky uplatnit, budete potřebovat svou účtenku nebo jiné potvrzení o nákupu.

Chcete-li si prostudovat záruční podmínky ke svému výrobku, vyberte některý z níže uvedených bodů: