chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Informace o záruce a servisu

Výrobky pro profesionální uživatele

Dvouletá (2) nebo tříletá (3) omezená záruka

Společnost GN Audio (dále jen „GN“) zaručuje koncovému uživateli, který produkt zakoupil od distributora nebo prodejce (dále jen „GN partner“), že tento produkt bude bez vady materiálu a zpracování podle níže uvedených podmínek („Záruka“) na omezenou dobu („Záruční doba“):

 • Kabelové a bezdrátové produkty / nahrávací soupravy Speak/PanaCast: dva (2) roky od data zakoupení výrobků
 • BIZ 2400 II / Engage 50 / Engage LINK: tři (3) roky od data zakoupení výrobků

Záruka okamžitě propadne, pokud bude výrobek (a) pozměněn, opraven nebo udržován kýmkoli jiným než společností GN nebo GN partnerem, který je oprávněn provádět GN záruční práce, ať už úspěšné či neúspěšné, nebo (b) používán společně s jinými výrobky, které nejsou značkové výrobky společnosti GN nebo certifikované příslušenství nebo jiná periferní zařízení.

V průběhu záruční doby společnost GN podle vlastního uvážení (a) opraví výrobek pomocí nových nebo repasovaných dílů, (b) vymění produkt za nový nebo repasovaný produkt, nebo (c) vrátí zaplacenou kupní cenu („Záruční servis“). Pokud společnost GN nesdělí jinak, musí být vadný produkt vrácen a přijat do skladu společnosti GN před odesláním náhradního produktu. Záruka stanoví rozsah a omezení závazků společnosti GN vůči koncovému uživateli, kromě případů, kdy jsou tyto upraveny příslušnými zákony.

Záruka na vyměněné nebo opravené výrobky je šest (6) měsíců NEBO zbytek původní záruční doby, podle toho, která je delší.

V rámci úsilí společnosti GN o snížení množství odpadu může výrobek obsahovat repasované zařízení, vyrobené z použitých komponentů, z nichž některé mohou být přepracovány. Veškeré použité komponenty splňují vysoké kvalitativní standardy GN a vyhovují specifikacím GN z hlediska výkonnosti a spolehlivosti výrobků. Vadné díly nebo výrobky, které byly během záruční doby nahrazeny nebo vráceny společnosti GN, se stávají majetkem společnosti GN.

 

Jak získat záruční servis

Chcete-li získat záruční servis, obraťte se na partnera GN, od kterého jste produkt zakoupili.

Výrobek budete muset vrátit prodejci buď v původním balení, nebo v balení, které zajišťuje stejnou úroveň ochrany. Během záruční doby, s výjimkou případů, kdy to zakazují příslušné zákony, nese koncový uživatel náklady na dopravu produktu do společnosti GN nebo na jiné místo, které může společnost GN určit. Pokud se na produkt vztahuje záruka, nese společnost GN náklady na zaslání zpět po dokončení servisu. Pokud se na produkt nevztahuje záruka, bude uhrazení nákladů na zaslání zpět vyžadováno po koncovém uživateli. Poškození, ke kterému došlo během přepravy, je považováno za odpovědnost dopravce, s výjimkou případů, kdy to zakazují platné zákony, a jakýkoli nárok by měl být uplatněn přímo u daného dopravce.

K získání záručního servisu je nutné předložit následující:

 1. vadný produkt,
 2. jméno koncového uživatele, případně jméno společnosti, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo,
 3. popis problému,
 4. doklad o koupi, jasně označující název a adresu GN partnera, datum nákupu, druh výrobku a číslo modelu. Bez dokladu o koupi bude záruční doba běžet na základě sériového čísla na výrobku.

 

Spotřební součástky a příslušenství jsou vyňaty ze záruky

Ze záruky jsou vyloučeny spotřební součástky a příslušenství s omezenou životností, které podléhají běžnému opotřebení, pokud nejsou vadné nebo rozbité již při nákupu produktu. To zahrnuje mimo jiné:

 • základní QD do modulárních zástrček,
 • základní QD do zástrček pro konkrétní zařízení,
 • základní USB kabely,
 • adaptéry,
 • mobilní kabel LINK,
 • modulární rozhraní RJ9 pro kabely RJ9,
 • Indikátor hovoru
 • spony přes hlavu,
 • oblouky na krk,
 • Náušníky
 • gelové nástavce do uší,
 • koncovky do uší,
 • závěsy za ucho,
 • kufříky/pouzdra,
 • stojánky pro náhlavní soupravu,
 • stolní stojany,
 • držáky na zeď,
 • nabíjecí stojánky,
 • větrné clony na mikrofon,
 • dekorativní prvky,
 • pěnové výrobky,
 • odnímatelné baterie.

Spotřební součásti a příslušenství, které přestanou fungovat správně do čtrnácti (14) dnů po zakoupení, se považují za vadné nebo poškozené již při nákupu.

 

Omezení záruky

Záruka se vztahuje pouze na výrobky zakoupené k používání, nikoli za účelem dalšího prodeje. V případě úprav či změn výrobku nebo odstranění výrobního číslo, štítku s kódem data a/nebo produktového štítku aplikovaného ve výrobním závodě platnost záruky propadá.

Záruka se vztahuje pouze na vadný výrobní materiál a výrobní zpracování a nevztahuje se na vady nebo škody vyplývající z: (a) nesprávného skladování či chybné instalace a zásahů, použití, zneužití, nehody nebo zanedbání; (b) kontaktu s jakoukoli kapalinou; (c) vystavení výrobku nebo jeho příslušenství nevhodnému nebo abnormálnímu používání nebo podmínkám; nebo (d) jiných okolností, které nepředstavují pochybení ze strany společnosti GN, jako je ztráta náhlavní soupravy / sluchátek nebo peckových sluchátek, včetně záležitostí přičitatelných GN partnerovi.

Záruka se nevztahuje na výrobky, které nebyly dobity po dobu šesti (6) měsíců. Pokud baterie ve výrobku nebyla nabita po dobu šesti (6) měsíců, výrobek nemusí fungovat správně ani znovu dosáhnout svého plného potenciálu a dlouhodobé výkonnosti. Společnost GN na takovou výkonnost neposkytuje žádnou záruku.

Je odpovědností koncového uživatele, aby produkt provozoval a pečoval o něj v souladu s pokyny a specifikacemi dodávanými spolu s produktem. Na opravy vzniklé v případě, že tak koncový uživatel nečiní, se záruka nevztahuje.

VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM KONCOVÉHO UŽIVATELE JE OPRAVA, VÝMĚNA NEBO VRÁCENÍ KUPNÍ CENY, JAK JE UVEDENO V TÉTO ZÁRUCE. SPOLEČNOST GN ANI GN PARTNER NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY Z PORUŠENÍ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA VÝROBEK, VČETNĚ PŘÍPADNÉ KOMPENZACE OBCHODNÍ ZTRÁTY, NÁHODNÝCH VÝDAJŮ, ZTRÁTY ČASU NEBO NEPŘÍJEMNOSTÍ. KROMĚ ROZSAHU ZAKÁZANÉHO ZÁKONEM JE TATO ZÁRUKA VÝHRADNÍ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VŠEHO DRUHU, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO PRAKTICKÝ ÚČEL.

 

Poznámka

Záruka poskytuje koncovému uživateli specifická zákonná práva. Koncový uživatel může mít další práva v závislosti na příslušném státě. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo zvláštních škod, v těchto případech se výše uvedená omezení nebudou aplikovat. Záruka nemá vliv na zákonná práva v rámci platných národních či místních zákonů.

 

Additional warranty terms for Jabra Warranty+ (“Jabra Warranty+ Terms”)

 1. If you have purchased the Jabra Warranty+ together with the designated Jabra branded business products manufactured by GN (“Products”), GN hereby extends the Warranty Period applicable to Products for the period purchased and as notified to you in the Jabra Warranty+ Confirmation Notice. Jabra Warranty+ only extends the Warranty Period and not the coverage of the Warranty. For avoidance of doubt, it is stressed that Jabra Warranty+ does not apply to third-party products, Jabra’s consumer line of products or limited-life consumable components and accessories.

 2. Purchase of Jabra Warranty+ will grant the business customer acquiring a designated Product for its own use and not for commercial resale (the “End-User”) a warranty period that extends beyond the applicable standard Warranty Period (“Warranty Extension Period”). The Warranty Extension Period is set out in the warranty confirmation notice and will be effective from the expiry of the standard Warranty Period. Consumers are not eligible to purchase Jabra Warranty+, and Jabra Warranty+ can only be purchased for Jabra Products.

 3. Jabra Warranty+ can only be purchased together with the designated Product(s) and only at the time of purchase of the designated Product. If a purchase order for Jabra Warranty+ is received by the GN Partner after the purchase order for the designated Product have been submitted, GN or the GN Partner may at its discretion reject the purchase order.

 4. Jabra reserves the right to replace a Product under Jabra Warranty+ with the same Product (using new or refurbished parts) or with an equivalent product.

 5. The End-user shall ensure that the information in the Jabra Warranty+ Confirmation Notice received is correct, and each serial number aligns with the serial number on the applicable Product which Jabra Warranty+ shall cover. Any discrepancy shall be reported to GN’s support on www.jabra.com/support within thirty (30) calendar days.

 6. GN reserves the right to correct any errors and incorrect dates in the Jabra Warranty+ Confirmation Notice.

 7. The End-user must claim warranty service under Jabra Warranty+ in the country where the Product and Jabra Warranty+ are purchased. In countries where warranty service is not logistically or otherwise feasible, GN will offer the warranty service through a GN Partner. Jabra Warranty+ is currently available in the following countries and regions:
  The United States, Canada, the European Union, the United Kingdom, Switzerland, Norway, and Iceland.

 8. When submitting a claim for a Product covered under Jabra Warranty+ (including during the standard Warranty Period), the End-User shall carry out the actions and comply with the requirements and procedures set out below:
 1. Only contact GN’s support team by phone, email or as otherwise informed by GN if a defect occurs in a Product;
 2. Provide GN with information reasonably requested by GN to assess the claim, including, but not limited to, a copy of the Jabra Warranty+ Confirmation Notice for the Product, Product model, Product stock-keeping unit (“SKU”), product serial number, the purchase date, and a detailed description of the issue; and
 3. Upon GN’s request, provide GN with a copy of the proof of purchase of the Product indicating the name and address of the GN Partner, date of purchase, Product model, and the product serial number as well as a proof of purchase of Jabra Warranty+.

 4. Failure to comply with these requirements and procedures, and other reasonable requests of GN, may result in the voidance of the coverage under Jabra Warranty+ and rejection of the claim.
 1. Jabra Warranty+ is limited to a time extension of GN’s standard limited Warranty from the original purchase date of the designated Product. JABRA WARRANTY+ IS A NON-INSURANCE, SUPPLEMENTAL WARRANTY EXTENDING THE DURATION OF THE STANDARD WARRANTY. It does not cover, either expressly or implied, any additional or different circumstances other than the defects in material and workmanship covered under GN’s standard limited Warranty. All warranty exclusions provided for in GN’s standard limited Warranty apply to Jabra Warranty+. Accordingly, additional circumstances such as accidental or incidental damage, indirect damage, loss, theft, mishandling, or misuse are excluded from the coverage.

 2. These Jabra Warranty+ Terms are in addition to the GN’s standard limited Warranty applicable in the country of purchase which you have received together with your product. The version of the latest warranty terms can always be found on the Jabra webpage in the country of purchase. To the extent there is any conflict between (i) the Jabra Warranty+ Terms and GN’s standard limited Warranty, the Jabra Warranty+ Terms will take precedence; (ii) the Jabra Warranty+ Terms and digital or printed materials, the Jabra Warranty+ Terms will take precedence.

 3. Unless otherwise stipulated in the Jabra Warranty+ Terms above, all terms and conditions of GN’s standard limited Warranty continues unchanged during the Warranty Extension Period.