chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Arbejde hjemmefra

Arbejde hjemmefra

med Jabra

Til virksomheder
Til ledere
Til medarbejdere
Flere tips og gode råd

Det er usikre tider over hele verden, og vi er vidne til forandringer i samfundet, som påvirker os alle. Mange har oplevet, at det pludselige skift til nu at skulle arbejde hjemmefra har vendt op og ned på både arbejdslivet og deres private hverdag.

Vi har længe været varme fortalere for fordelene ved at kunne arbejde hvor som helst, og vi har derfor udarbejdet denne guide som en hjælp til ledere, medarbejdere og virksomheder, der endnu ikke har erfaringer med denne måde at arbejde på.

Disse praktiske tips og gode råd fra vores egne hjemmearbejdende medarbejdere kan hjælpe dig med at bevare engagementet, løfte produktiviteten og passe på helbredet, når du arbejder fra dit nye hjemmekontor.

Til virksomheder

Sådan indretter virksomheden systemerne til fjernadgang

Dette skift i arbejdsform kan være en stor udfordring for virksomheder, der ikke er vant til at have medarbejderne spredt ud på flere arbejdssteder. Her er en liste over de ting, en virksomhed skal overveje for at gøre overgangen til en virtuel organisation til en succes.

Jabra-enheder sammen med samarbejdsplatforme, såsom Microsoft Teams og Zoom, tilbyder en brugervenlig løsning.

1.

Sørg for, at det kommer oppefra. Omstillingen til at arbejde hjemmefra fører en lang række ændringer med sig, og det er vigtigt, at der er fuld opbakning blandt medarbejderne, og at både topchefen og alle på ledelsesniveau støtter op om udviklingen. Sørg for, at alle mellemledere er uddannet og klar til omstillingen og går foran med et godt eksempel.

2.

Giv teamet adgang til et digitalt og fuldt virtuelt arbejdsområde. Stil produktivitets-, møde- og samarbejdsapplikationer til rådighed for dine it-teams. Når der er etableret en cloudstruktur og et tæt overvåget netværk, er det vigtigt at sørge for, at teams kan få adgang til delte filer og lagerområder samt tilgå værktøjer til styring af arbejdsgange og forskellige kommunikationsplatforme.

3.

Lad teknologien hjælpe dig Ud over software og forskellige digitale platforme skal du sørge for, at dine medarbejdere har adgang til professionelt lyd- og videoudstyr, så de kan komme i kontakt med deres kolleger, samt til andet hardware, der gør det muligt at kommunikere effektivt hjemmefra.

4.

Indfør en ny "video first"-kultur. Det kan være grænseoverskridende at skulle sende video fra hjemmekontoret, og det kan være vanskeligt at finde nogen, der tør gå forrest. Video er med til at skabe tillid og kan løfte kommunikationen, så mødetiden kan forkortes, og mulighederne for at sløre baggrunden eller foretage andre brugertilpasninger kan give medarbejderne den fornødne tryghed, hvor de selv kan styre, om hunden, børnene og husets inventar i øvrigt skal med i billedet.

5.

Gør implicitte oplysninger til explicit viden ved hjælp af virtuelle teams. Mange af de oplysninger, der danner grundlaget for, at det daglige arbejde kan udføres gnidningsløst og uden problemer, er ofte uudtalte eller implicitte og læres kun ved at have sin daglige gang i kontormiljøet. Det er en god ide at udarbejde en guide til alle disse uudtalte sociale normer, så alle medarbejdere har samme forudsætninger.

  • Formuler tydelige og resultatdrevne forventninger til performancemål for hjemmearbejdende medarbejdere sammen med HR-afdelingen.
  • Udarbejd klare retningslinjer for og forventninger til adfærdsnormer, det kan vedrøre arbejdsformer eller arbejdstid, og anvend dem som benchmark, som medarbejderne kan arbejde ud fra og blive målt op imod.

En guide til ledere

Sådan håndterer du virtuelle teams

Når den digitale arbejdsplads og alle systemer er på plads fra virksomhedens side, skal du etablere en arbejdsstruktur, der er præget af tydelig kommunikation og best practices, så du kan hjælpe dit team med at strukturere arbejdstiden og klart formidle dine forventninger til dem.

1.

Gå altid forrest med et godt eksempel, og sørg for, at der er mulighed for at give feedback, så gode ideer kan blive til reelle forbedringer. Du kan forme adfærdsmønstre, skabe gode vaner og få teamet til at føle sig godt tilpas i disse usikre tider.

2.

Sørg for at få individuelle tilbagemeldinger fra teamet, og find ud af, hvordan de klarer omstillingen. Sæt dig ind i de udfordringer, hver enkelt medarbejder står over for i tilpasningsprocessen, og tag højde for deres personlige forhold, når du vurderer deres performance og resultater.

3.

Sæt 10-15 minutter af til et kort videomøde hver morgen med hver enkelt hjemmearbejdende medarbejder. Hvis du er leder for et team med mange medarbejdere, kan du i stedet afholde et 20-minutters ståmøde med hele teamet. Det er ikke alene godt for den daglige kommunikation, men virker også som et startflag, der får teamet i arbejdsmode.

4.

Sæt rammerne for kommunikationsadfærd i teamet for at sikre indbyrdes tillid og følelsen af fælles fodslag og samtidig fjerne uønsket gruppedynamik. Virksomheden har stillet værktøjerne til rådighed, men det er lederen, der skal stå i spidsen for at etablere best practices og foretage forventningsafstemning.

5.

Undgå detaljestyring, og fokuser i stedet på at overvåge og administrere resultaterne. Onlinetid er ikke en indikator for produktivitet, og du bliver nødt til at stole på, at teamet forvalter deres tid effektivt, så de kan nå de mål, du har opstillet.

6.

Sørg for, at alle hjemmearbejdende medarbejdere har adgang til filer og mapper, der er delt med teamet, og at alle arbejdsdokumenter altid er opdateret. Når du deler links til cloudbaserede filer, kan du være sikker på, at alle arbejder med den nyeste version.

7.

Del din kalender og oplysninger om din tilgængelighed, så alle kender dit dagsprogram og tydeligt kan se, om de kan få fat i dig eller ej.

Til medarbejdere

Seks gode vaner til professionelt hjemmearbejde

Det kan være en omvæltning at skulle indrette et kontor i hjemmet, og du skal så vidt muligt finde et sted, der er komfortabelt, sikkert og fri for forstyrrelser. Her får du seks vigtige tips til, hvordan du indretter en hjemmearbejdsplads, og hvordan du holder produktiviteten oppe, når du arbejder hjemmefra.

1.

Indret et særskilt arbejdsområde. Det behøver ikke at være i et separat lokale, men sørg for at afgrænse det og fjerne så mange forstyrrende elementer såsom støj og rod, som det er muligt. Prøv at finde et sted med godt naturligt lys og god ventilation, og hvor du kan opretholde en ergonomisk arbejdsstilling.

2.

Opbyg gode vaner, der er med til at indramme arbejdsdagen. Det er så nemt at springe direkte ud af sengen og sætte sig foran skærmen i nattøj uden at spise morgenmad, men når du starter dagen med at tage et bad og skifte tøj, omstiller du dig samtidig også mentalt til at skulle på arbejde, og det er vejen til at opnå sunde arbejdsrutiner.

3.

Indret et virtuelt arbejdsområde. Uanset om det er internetforbindelsen, kommunikationssoftware eller adgangen til professionelt lydudstyr, der fungerer sammen med Teams, Zoom eller andre video- og kommunikationsplatforme, så er et velfungerende teknologisk økosystem nøglen til effektiv kommunikation og samarbejde.

4.

Hold kommunikationen i gang. Når man ikke kan være til stede fysisk, men i stedet må se daglige vaner og rutiner ændre sig hurtigt, er det vigtigt at finde nye måder at kommunikere med kollegerne på. Du kan angive en status i Slack eller Teams eller give de andre i teamet besked via e-mail om, hvornår du kan og ikke kan kontaktes.

5.

Pas på helbredet. Det kan være vanskeligt at finde det helt rigtige tidspunkt at holde pause på, og selv om en hjemmearbejdsplads kan være med til at skabe balance mellem arbejdstid og fritid, så kan det også være svært at logge helt af. Sørg for at sætte struktur på dagen og for at indbygge pauser.

6.

Sæt rammer sammen med familien og arbejdspladsen. Sørg for at få en klar aftale på plads med arbejdspladsen, så du ikke altid "er på", og opstil klare skillelinjer mellem arbejdstid og privat tid.

Flere tips og gode råd

Sådan afholdes et virtuelt videomøde på en inkluderende måde

Mere end 67 % af alle, der arbejder hjemmefra, oplever at blive afbrudt, mens de taler, eller at flere tager ordet samtidigt på onlinemøder, og det kan være en vanskelig situation at afkode uden den nonverbale kommunikation, der opstår, når man mødes ansigt til ansigt. Her er fire gode råd til, hvordan du afholder effektive og inkluderende teammøder via en virtuel samarbejdsplatform:

1.

Tænd for videokameraet, og sørg for at være til stede og respektere den gode mødekultur. Video gør det virtuelle samarbejde mere personligt og sikrer bedre kommunikation og et mere flydende mødeforløb.

2.

Sørg for naturlige ophold, og lyt til spørgsmål eller feedback. Respekter andres taletid, og lad være med at afbryde unødigt.

3.

Hvis du ikke er en aktiv del af samtalen, kan det være en god ide at slukke for din mikrofon, så du undgår, at generende baggrundslyde generer de andre mødedeltagere.

4.

Hold øje med chatfunktionen, og brug den til at kommentere eller stille spørgsmål uden at afbryde andre, mens de taler.

Virksomhedskultur: Tre måder at føre virtuelle teams sammen på

Medarbejdere, der arbejder hjemmefra, kan ofte føle sig lidt isolerede, og det kan udvikle sig til egentlig ensomhed, men kan også bære mere destruktive farer med sig såsom følelsen af identitetstab og manglende tilhørsforhold til virksomheden, hvilket igen kan påvirke arbejdsglæden og engagementet. Ledere og teamledere skal tænke på, hvordan de kan føre teamet sammen på måder, der ikke vedrører arbejde, men i stedet har mere social karakter.

Det er afgørende at have aktiviteter, der ikke har med arbejdet at gøre, for at skabe samhørighed og holdånd. Her er tre initiativer til, hvordan du kan tømre teamet stærkere sammen:

  • Virtuel happy hour eller fredagsbar
  • Virtuelle pizzafester
  • Kahoot eller andre quizzer eller spilleaftener

Fire årsager til, at videomøder er mere produktive end personlige møder

1.

Der er ingen afbrydelser, når du bevæger dig fra et virtuelt videomøde til det næste. Det kan ganske vist være mere fleksibelt at få personlige tilbagemeldinger fra hvert medlem af teamet, når arbejdet udføres i virksomheden, men det kan også være lidt af en tidsrøver, da det jo er så nemt lige at mødes på gangen. Det åbner ganske vist for en lang række mindre formelle muligheder, men tager også lang tid.

2.

Virtuelle møder er generelt mere produktive. Det skyldes, at når et møde er fastlagt i din kalender, så bruges tiden mere effektivt, og samtidig er resultaterne af et møde med en egentlig dagsorden som hovedregel langt større.

3.

Video fremmer også den forretningsmæssige kommunikation og tilbyder en meget personlig oplevelse, hvor deltagerne er til stede, engagerede, lydhøre og opmærksomme på, hvad der foregår i lokalet.

4.

Virtuelle møder skaber bedre balance i arbejdslivet, fordi du er mere opmærksom på, hvor længe mødet varer, og hvad der er vigtigt, og det frigør tid, hvor du kan være til stede og mere opmærksom i samværet med kolleger og familien.

Produkter i fokus