chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra CC Agent-app

Jabra CC Agent-appen forbedrer Cisco Finesse callcenter-medarbejdernes arbejdseffektivitet ved at gøre dem i stand til at styre hyppigt anvendte opkaldsfunktioner fra Jabra BIZ 2300 headset, Jabra BIZ 2400 II headset og Jabra Link 260/265.

  • Download Jabra CC Agent-appen, og installer den på Cisco Finesse softphone-serveren, der bruges i callcenteret.
  • Applikationspakken indeholder en installationsvejledning, der skal anvendes til at opsætte og konfigurere, hvilke funktioner kontrolknapperne på Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400II og Jabra Link 260/265 skal have.
  • Se databladet for Jabra CC Agent-appen for yderligere information og kompatibilitet (Cisco Finesse serverversion, operativsystem og browser-versioner)

Jabra CC Agent-appen er et lille program, som, når det er installeret på Cisco Finesse callcenterets softphone-server, giver alle medarbejdere, der er udstyret med Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400II og/eller Jabra Link 260/265, mulighed for at styre disse tre Finesse softphone-funktioner direkte fra deres Jabra-headset:

  • Tilstanden Klar/ikke klar (skift)
  • Optag opkald
  • Afslut

To funktioner kan benyttes ad gangen og vælges af Cisco Finesse serveradministratoren, når du installerer Jabra CC Agent-appen.

CC Agent-appen efterlader ikke noget spor på callcenter-medarbejderens arbejdsstation. Men på Finesse-browserens brugergrænseflade kan medarbejderen se tilstanden Klar/Ikke Klar, når den benyttes på Jabra-headsettet.

Produktsupport

Support omfatter brugermanualer, ofte stillede spørgsmål, video-selvstudier m.m.