chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Hvad tilbyder Jabra + Audiocodes-integration?

Partnerskabet mellem Jabra og Audiocodes betyder, at IT nu har adgang til forbedret enhedshåndtering. Hvert USB-headset fra Jabra, herunder trådløse headsets og speakerphones med Skype for Business og Teams-certificering, arbejder nu med Audiocodes' softwareløsning OVOC™.

Fordele ved at arbejde med Audiocodes og Jabra

Overvågning

IT-afdelinger modtager en realtidsvisning af tilgængeligheden af tjenester med hændelser rangeret efter forretningsmæssige konsekvenser, som giver mulighed for hurtig problemløsning

Analyser

IT-afdelingerne modtager oplysninger om nøgletjenester baseret på 3 KPI'er med trends og drill-down-muligheder

Enhedshåndtering

IT-afdelinger bruger en enkelt visning fra flere udbydere til at understøtte konfiguration af Jabra-headsets på tværs af steder og kan bruge en firmwareopdateringsmekanisme

Brugererfaring

IT-afdelinger modtager praktisk vejledning til videregivelse til slutbrugere, når de rapporterer om forbindelsesproblemer

Download softwaren

Om Audiocodes

AudioCodes er en global virksomhed, der fremstiller og sælger avanceret Voiceover-IP- og tilnærmet VoIP- samt datanetværksdannelsesprodukter, -applikationer og professionelle tjenester til virksomheder og serviceudbydere. Med mere end 25 års erfaring dækker AudioCodes over 100 lande.