chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Garanti- og serviceoplysninger

Forbrugerprodukter

To (2) eller fem (5) års begrænset garanti

GN Audio ("GN") garanterer slutbrugeren, som køber dette produkt fra en autoriseret forhandler, at produktet er fri for fejl og mangler i materiale og forarbejdning i henhold til betingelserne anført nedenfor ("garanti) i en begrænset periode ("garantiperiode") som følger:

 • Forbrugerprodukter: to (2) år fra købsdatoen
 • Jabra Steel: fem (5) år fra købsdatoen

Den begrænsede toårige garanti gælder også for nye Jabra Elite-earbuds, opladningsetui og trådløs opladningsplade.

 

Tre års begrænset garanti mod sved

Gældende for: Jabra Elite Sport, Jabra Sport Coach, Jabra Sport Pace, Jabra Sport Pulse & New Balance PaceIQ

I tillæg til den begrænsede to (2) års garanti gælder en begrænset tre (3) års garanti for de specifikke produkter, der er nævnt ovenfor, mod produktfejl som et resultat af virkninger fra sved i henhold til betingelserne anført nedenfor ("begrænset garanti") fra købstidspunktet, når produktet er registreret hos Jabra via den gratis Jabra Sport Life-applikation, eller med bevis for køb fra en forhandler for New Balance PaceIQ.

GN's begrænsede to (2) års og begrænsede tre (3) års garantier gælder fra købstidspunktet ("garantiperioden") med købsbevis fra en autoriseret forhandler eller en forhandler for New Balance PaceIQ. Den begrænsede garanti på tre (3) år kræver derudover, at produktet er registreret hos Jabra via den gratis Jabra Sport Life-applikation (New Balance PaceIQ kræver kun bevis for køb).

Den begrænsede garanti gælder også for nye earbuds.

 

Garantibetingelser

I garantiperioden vil GN reparere eller ombytte (ifølge GN's eget skøn) dette produkt eller en hvilken som helst defekt del ("garantiservice"). Hvis en reparation eller ombytning ikke er forretningsmæssigt mulig eller ikke kan foretages inden for passende tid, kan GN vælge at refundere købsprisen for det anførte produkt til dig. Medmindre GN har meddelt andet, skal det defekte produkt været returneret til og modtaget på GN's lager, inden der sendes en ombytning.

Som en del af GN's indsats for at reducere miljøaffald kan produktet bestå af istandsat udstyr, der indeholder brugte komponenter, som for nogles vedkommende kan være blevet forarbejdet. De brugte komponenter lever op til GN's høje krav til kvalitet og overholder GN's specifikationer for ydelse og pålidelighed for produktet. Erstattede dele eller komponenter tilhører GN.

 

Hvordan får jeg garantiservice

For at få garantiservice skal du kontakte den autoriserede forhandler, hvor du købte dette produkt, eller gå til vores supportsider for at få yderligere oplysninger om garantiservice. Produktet skal returneres til den autoriserede forhandler i den originale emballage, hvis det er muligt, eller en emballage, der giver den samme grad af beskyttelse.

Følgende oplysninger skal indgives for at få garantiservice:

 1. Det defekte produkt
 2. Bevis for købet, der tydeligt angiver navn og adresse på forhandleren, købsdato og produkttype, og
 3. Årsag til returnering.

 

Begrænsninger i garantien

Garantien gælder kun for produkter, der er købt til brug og ikke til kommercielt videresalg. Den gælder ikke for køb af produkter med åben emballage, der sælges ”som beset” og uden garanti.

Forbrugskomponenter med begrænset levetid og tilbehør, som udsættes for normal slitage, er undtaget fra garantien, medmindre de har fejl eller er defekte ved købet af produktet. Dette omfatter bl.a.:

 • Almindelige USB-ledninger
 • Ørepuder
 • EarGels
 • Ørekroge
 • Silikone cover til earbuds
 • Ørepropper
 • Modulstik
 • Etuier/hylstre
 • Adaptere
 • Vindskærme til mikrofonen
 • Pyntedele
 • Udtagelige batterier

Forbrugskomponenter og tilbehør, der har funktionsfejl inden for fjorten (14) dage efter købsdatoen, anses for at have været fejlbehæftede eller defekte på købsdatoen.

Garantien gælder ikke længere, hvis det fabriksmonterede serienummer, datokodemærke eller produktmærke er blevet ændret eller fjernet fra produktet.

Garantien dækker ikke mangler, der skyldes: (a) ukorrekt opbevaring, misbrug eller mishandling, ulykke eller forsømmelse som f.eks. fysisk skade (revner, ridser mm.) på produktets overflade som følge af misbrug, (b) kontakt med væske, vand, regn, ekstrem luftfugtighed eller kraftig sved, sand, jord e.l., ekstrem varme eller mad, medmindre det er dækket af den begrænsede garanti, (c) brug af produktet eller dets tilbehør til kommercielle formål eller udsættelse af produktet eller dets tilbehør for unormal(e) brug eller betingelser eller (d) andre handlinger, som GN ikke er skyld i, f.eks. mistede headsets/hovedtelefoner eller earbuds.

Garantien dækker ikke skader, der skyldes ukorrekt brug, vedligeholdelse eller installation eller reparationsforsøg udført af andre end GN eller en GN-autoriseret forhandler, der er autoriseret til at udføre garantiarbejde for GN. Al uautoriseret reparation gør denne garanti ugyldig. Garantien dækker ikke mangler eller skader, der skyldes brug af produkter, tilbehør eller andet perifert udstyr, der ikke er GN-mærket eller -certificeret.

Garantien gælder ikke for produkter, der ikke er blevet opladet i seks (6) måneder. Hvis et batteri i et produkt ikke er blevet opladet i seks (6) måneder, kan det hænde, at produktet ikke fungerer eller ikke genvinder sit fulde potentiale og langtids-ydelse. GN yder ikke nogen garanti for en sådan ydelse.

Garantien gælder ikke for produkter, der er mistet, eller som ikke kan findes via Find mit Jabra-funktionen i de gratis Jabra Sound+/Jabra Assist-applikationer eller Find mit headset-funktionen i den gratis Jabra Sport Life-applikation.

REPARATIONER ELLER OMBYTNINGER, DER FORETAGES I HENHOLD TIL DENNE GARANTI, ER SLUTBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL. GN ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER FRA BRUD PÅ UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT. UNDTAGEN I DET OMFANG, DET ER FORBUDT IFØLGE GÆLDENDE LOV, ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OG ERSTATTER ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET PRAKTISK FORMÅL.

Bemærk

Garantien giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder, som er forskellige fra sted til sted. Nogle jurisdiktioner tillader ikke eksklusion af eller begrænsning i hændelige eller følgeskader eller underforståede garantier, så de oven for nævnte eksklusioner gælder måske ikke for dig. Garantien har ikke nogen indflydelse på dine juridiske lovbestemte rettigheder ifølge de nationale eller lokale love, der gælder for dit område.

Bluetooth®-ordmærket og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. GN bruger disse mærker under licens. Andre varemærker og mærkenavne er de respektive ejeres ejendom.