chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra PanaCast: Godkjente kabler, forlengere, USB-huber

Det er flere alternativer for å kable og forlenge tilkoblingen mellom Jabra PanaCast og laptop/skjerm eller ladeenhet. Nedenfor finner du vår gjeldende liste over godkjente kabler, forlengere og USB-adapter for bruk med Jabra PanaCast.

Velg modell

results
Loading animation