chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Det er det vi får ut av denne integrasjonen

Ved å legge Jabra hodesett analytiske målinger til CallStats.io WebRTC samtale kvalitetsmålingsløsninger, er det lett for fagfolk og kontaktsentere å monitorere og løse problemer knyttet til samtalekvalitet, direkte fra CallStats.io grensesnittet.

Støttede plattformer

Amazon Connect og Twilio Flex.

Amazon ConnectAmazon Connect
Amazon ChimeTwilio Flex

Fordeler ved å arbeide med Jabra og CallStats

Jabra hodesett målinger gjøres hele tiden under hver samtale. Supportteam mottar varsler fra CallStats.io når Jabra målinger overskrider grenser for høy bakgrunnsstøy og skadelig lyder. 

  • Identifiser raskt og løser problemer knyttet til hodesett konfigurering
  • Påviser forhold av bakgrunnstøy som er uheldig for kundeopplevelsen
  • Analyser aktiv talemålinger og agent/kunde kryssprating
  • Beskytt ansattes hørsel og sikkerhet

Om CallStats

Grunnlaget i 2014 og med base i Helsinki, Finland, hjelper callstats.io SaaS produktene programvareutviklere med å sette opp, bygge og skalere kommunikasjonsapplikasjoner raskt, ved å monitorere og styre WebRTC prestasjonen ved hvert endepunkt i sanntid.