chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close
Support

Trenger du hjelp med tilkobling av Jabra-produktet ditt?

Bruk søkefeltet for å finne tilkoblingsveiledningen for produktet ditt.
Merk: Kun produkter som støtter Bluetooth vises.

filter_list Filtere  ({{selectedFilters.length}})
Filtrer etter

Trenger du mer hjelp?

Besøk Support