chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

 

 

 

 

 

 

Mens nogle få afbrydelser ikke behøver at være et problem, kan for mange af dem have en negativ indvirkning.

Der er mange typer afbrydelser i samtaler mellem mennesker. Nogle afbrydelser kan være en hjælp, f.eks. hvis du vil bekræfte, at du hører og forstår samtalepartneren, eller hvis du hjælper med at færdiggøre en tanke, den anden ikke kan sætte ord på.

Men når afbrydelser sker for ofte (hvert minut) og varer længe, kan den anden ende af samtalen begynde at føle, du ikke lytter eller forstår, hvad der bliver sagt. Dette kan have negativ indvirkning på opkaldsoplevelsen og trække opkaldet i langdrag.

Baseret på research mener vi, at der er grund til at være opmærksom på omfanget af afbrydelser, når de forekommer mere end én gang pr. 45 sekunder, men det kan variere efter faglig eller kulturel kontekst. Hvis du oplever, at denne grænse er forkert, er det nemt at ændre i appindstillingerne.

Her er, hvad du kan gøre

Hvis du får en notifikation om for mange afbrydelser, bør du overveje at lade den anden i samtalen afslutte sine sætninger. Dette vil hjælpe dig med at blive god til at lytte aktivt, og det kan forbedre oplevelsen for personen i den anden ende af opkaldet.

 

 

 

Lange pauser i et opkald kan være akavede og føre til en mindre god opkaldsoplevelse og længere opkald.

Samtaler er typisk meget dynamiske med en masse dialog frem og tilbage. Der er typisk små pauser i samtalen, men normalt varer de mindre end et sekund. Når pauserne i samtalen bliver længere end et sekund, kan de være ubehagelige, og når de kommer over fire sekunder, kan de være direkte akavede. Derfor giver Engage+ en påmindelse for lang pause, når der har været stille i mere end fire sekunder.

Her er, hvad du kan gøre

Når der kommer en påmindelse om lang pause, skal du overveje at bryde stilheden, hvis det er muligt. Hvis du er optaget af noget, f.eks. er ved at slå oplysninger op, kan du fortælle personen i den anden ende af samtalen, at der vil være en kort pause i samtalen, og du vender tilbage om lidt.

 

 

 

 

 

 

Mikrofonen position er meget vigtig for lydkvaliteten. Hvis mikrofonen ikke er placeret direkte foran munden, kan du komme til at lyde forvrænget, din lyd når måske ikke frem til kunden. Dette er især tilfældet, hvis du befinder dig i et miljø med høj baggrundsstøj. Hvis mikrofonen er placeret forkert, vil headsettet muligvis ikke på optimal vis adskille din stemme fra støjen fra dine omgivelser.

Engage-headset er designet til at være meget robuste i de fleste scenarier, hvor mikrofonen er forkert placeret. I disse situationer kan det dog også hjælpe at rette positionen.

Her er, hvad du kan gøre

Hvis du får besked om, at din mikrofon er forkert placeret, skal du sørge for at mikrofonen flyttes, så den er direkte foran din mund. Dette vil give en bedre lydkvalitet – særligt når der er høj baggrundsstøj.

 

 

 

Baggrundsstøj kan påvirke opkaldskvaliteten og føre til en ringere samtaleoplevelse og op til 27 % længere opkald1

Baggrundsstøj kan være meget skadeligt for både opkaldskvaliteten og for koncentrationen og velværet. Studier viser, at dårlig lydkvalitet har negativ indvirkning på samtaleoplevelsen og kan medføre, at opkald varer op til 27 % længere.2

Engage-headset er verdens bedste til at reducere denne støj, så den ikke kan høres i den anden ende af opkaldet. Derfor kan du være tryg ved, at du stadig leverer en god lydkvalitet i de fleste situationer, hvor der kan være problemer med baggrundsstøj. Så længe baggrundsstøjen er under 55 dB, er det usandsynligt at den anden part oplever problemer med opkaldskvaliteten.

Notifikation fra Engage+, når der registreres baggrundsstøj, men du kan roligt regne med, at headsettet tager sig af problemet.

Når baggrundsstøjen er meget høj, kan det påvirke kvaliteten af din stemme, og den kan også påvirke oplevelsen i den anden ende af opkaldet. Vi oplever, at det typisk er, når baggrundsstøjen kommer over 65 dB, at der begynder at blive problemer med lydkvaliteten.

Her er, hvad du kan gøre

Hvis du oplever, at baggrundsstøj er et problem, har du nogle muligheder for at forbedre situationen. En hurtig løsning kan være at sørge for, at din mikrofon er placeret direkte foran din mund – det vil gøre din stemme mere tydelig og reducere baggrundsstøjens indvirkning.

Den ideelle løsning er at evaluere din arbejdsstation – er der mulighed for at reducere baggrundsstøjen i arbejdssituationen? Eksempelvis ved at bede kollegaer om at tale dæmpet. Hvis det ikke er muligt at dæmpe støj fra dine omgivelser, kan du overveje at arbejde et andet sted, hvis det er muligt.

1 Dårlig lyd i kontaktcentret: Det kan koste mere, end du tror - Telefoniforhandler

2 Dårlig lyd i kontaktcentret: Det kan koste mere, end du tror - Telefoniforhandler