chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Support

Garantivilkår

Vi streber etter å løse problemet ditt på en rask og profesjonell måte. Du finner løsningen på de fleste produktproblemer på vår nettstøtteside eller ved å kontakte Jabra Support.

Hvis vi ikke klarer å løse spørsmålet ditt her og du har et produkt som dekkes av våre garantivilkår (se nedenfor), vennligst følg instruksjonene som gjelder for din region, eller kontakt din lokale Jabra-støtte for veiledning om hvordan du returnerer produktet. Du trenger alltid kvitteringen eller annet kjøpsbevis for å kreve garanti.

For å se garantivilkårene for produktet ditt, velg en av oppføringene nedenfor: